Originalartikkel
Ansatte på sykehus beskriver arbeidshverdagen som negativt påvirket av underkapasitet. Ferdig behandlede eldre ble regnet som spesielt sårbare.
Fra andre tidsskrifter
Norske forskere har ledet arbeidet med å utvikle en standard for kvalitets-vurdering av studier om biologisk variasjon.
Kronikk
Det å bruke simulering for å trene opp tverrfaglige team har positiv effekt på behandlingen og resultatet for pasientene.
Leder
Vinnerne av årets nobelpris i medisin har oppdaget hvordan celler tilpasser seg skiftende oksygennivå.
Leder
Det er som om helsevesenet vårt slit med diastolisk hjartesvikt. Det går fint i kvilepuls, men stuvar seg lett når det blir for mykje adrenalin.
Medisin og tall
I en kasus-kontroll-studie blir data samlet inn «baklengs». Hva kan være fordelen med det?
Språkspalten
Hvordan fikk studie-designet som på engelsk kalles case–control study sitt norske navn?
Språkspalten
Kombinasjonen av ordene samfunn og medisin betegner et fagfelt og en medisinsk spesialitet med økende aktualitet.
Debatt
Forfatterne av denne debattartikkelen har nylig publisert en studie som kan ha betydning for terapivalg ved LADA-diabetes.
Originalartikkel
Antall pasienter over 70 år med kreft er økende. Denne studien har kartlagt sårbarhetsfaktorer hos eldre med kreft ved Onkologisk avdeling, Drammen sykehus.
Noe å lære av
Mannen ble innlagt med slagsymptomer. Utredningen avslørte en sykdom som ofte glemmes.
Noe å lære av
En førstegangsgravid kvinne fikk påvist anemi, leukopeni og trombo-cytopeni. Endelig diagnose forelå først etter fødselen.
Kort kasuistikk
Nedsatt luktesans kan ha mange årsaker. Dersom anosmi foreligger sammen med manglende pubertets-utvikling, bør Kallmanns syndrom mistenkes.
Fra andre tidsskrifter
De fleste medikamenter som tas peroralt, blir trolig metabolisert av bakterier i tarmen.
Leder
Kriminalisering av prostitusjon forverrer livssituasjonen til dem som selger sex og øker risikoen for hivsmitte, skriver Ketil Slagstad.
Leder
Helsevesenet kan lære av andre sikkerhetsintensive sektorer, mener Athar Ali Tajik.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Originalartikkel
Mange pasienter med akutt hjerteinfarkt får ikke revaskulerende behandling i tide, viser denne studien.
Medisin og tall
Bootstrapping er et nyttig verktøy til å estimere usikkerhet i komplekse situasjoner.
Legelivet
Jeg er ikke bare «studenten», en observatør til bry som dessverre må være her. Jeg er en del av teamet, skriver Victoria Schei om praksis i Sverige.
Fra andre tidsskrifter
En hurtigtest for sigdcellesykdom hos nyfødte er et godt alternativ til ordinær screening i lavinntektsland.
Originalartikkel
Medisinstudenter uttrykker bekymring for å gå inn i et system der det kan være vanskelig å ivareta egne behov og en god balanse mellom jobb og hjem.
Leder
Jeg, og mine venner med meg, vil ikke jobbe oss i hjel. Er helsevesenet klart for den nye generasjonen leger?
Oversiktsartikkel
Nyere sikkerhetsstudier har vist en liten overdødelighet hos astmatikere som bruker langtidsvirkende β₂-selektive agonister.
Fra redaktøren
Norske offentlige helse-kroner har sponset udokumentert behandling av barn med hjerneskader. Lite tyder på at praksisen skal opphøre, skriver Are Brean.
Fra laboratoriet
Hemoglobinopatier gir ofte mikrocytose, anemi og hemolyse. Ved slike funn bør man vurdere utredning for hemoglobinopati.
Kronikk
Solkrem har en usikker plass blant tiltakene for å forebygge maligne melanomer, skriver Gunnar Hasle.
Debatt
Slagpasienter trenger et sikkerhetsnett etter utskrivelse, skriver forfatterne av denne debattartikkelen.
Anmeldelser
Det er smertefullt å lese om hvordan barns opplevelser har blitt feid til side for å tilfredsstille samfunnets trange kjønnsnormer.
Anmeldelser
Hvorfor har vi evne til dårlig og godt humør? Hvorfor har vi følelser?
Anmeldelser
Underholdende, opplysende og problematiserende.
Intervju
– Jeg husker godt et lite barn som ble svært alvorlig sykt under meslingutbruddet i Oslo i 2011. Det er slikt man ikke glemmer, sier smittevernoverlege Tore Steen.
Fra andre tidsskrifter
Halvparten av studiene for nye, godkjente legemidler mot kreft hadde høy risiko for systematiske skjevheter.
Originalartikkel
Andelen barn som får diagnostisert Tourettes syndrom i Norge varierer betydelig mellom fylkene. Mange har andre psykiatriske eller nevrologiske diagnoser i tillegg.
Noe å lære av
Jenta hadde feber og var irritabel. Symptomene viste seg å skyldes en sjelden tilstand med stort skadepotensiale.
Medisin og tall
Kanskje kan pasienten ha rett hvis han hevder at effekten av legemidlet ikke er like god som før?
Debatt
Selvmordsatferd er nesten alltid ambivalent, skriver Øivind Ekeberg i denne debattartikkelen.
Fra redaktøren
Kan vi miste noe dersom vi øker studiekapasiteten i Norge på bekostning av studieplasser i utlandet, spør Marton König.
Fra andre tidsskrifter
Kjønnsbekreftende kirurgi reduserer psykiske helseplager knyttet til kjønnsinkongruens. Det viser en ny studie.
Essay
Hva motiverte de aller første kvinnene til å studere medisin i et konservativt samfunn hvor kvinner ikke hadde stemmerett og var mannens eiendom?