Noe å lære av
En jente i tenårene ble innlagt ved barneavdelingen grunnet kjevesperre og hevelse på halsen. Utredningen skulle avdekke et mer komplekst symptombilde enn forventet.
Kort kasuistikk
Pulmonal tularemi kan være en aktuell differensialdiagnose til lungekreft ved bildeundersøkelser.
Debatt
Det er mange gode grunner til at desentraliserte studiemodeller må hilses velkommen, skriver forfatterne av denne debattartikkelen.
Medisin og tall
Hva vi vet om de inkluderte studiene bør i stor grad avgjøre om vi bruker en metaanalyse med faste eller tilfeldige effekter, skriver Are Hugo Pripp.
Debatt
Uheldige hendelser er ofte forårsaket av mangelfull kommunikasjon og samhandling, skriver Reidun Førde og Pål Iden.
Fra laboratoriet
Vi får i oss miljøgifter gjennom mat, luft og vann. At giftstoffene også kan overføres gjennom blodtransfusjon, er mindre kjent.
Debatt
– Det er ofte behov for større doser benzodiazepiner enn det som er angitt i de nasjonale retningslinjene, skriver flere spesialister i rus- og avhengighetsmedisin.
Noe å lære av
En mann i 40-årene hadde vært plaget med residiverende sår på venstre underekstremitet etter et alvorlig traume i barndommen.
Kronikk
Å veilede pasienter til å endre helsevaner handler om å fremme indre motivasjon for endring, skriver Eivind Meland og Gro Beate Sandal.
Debattartikler
Fotodynamisk terapi og annen destruktiv hudkreft-behandling kan føre til residiv og omfattende kirurgiske inngrep.
Kronikk
Det bør utredes om idrettsutøvere skal screenes, mener forfatterne av denne kronikken.
Podkast
Hvorfor får noen unge, topptrente idrettsutøvere hjertestans? Idretts-medisiner Erik Ekker Solberg svarer.
Debatt
For første gang har alle medisinske fakulteter i Norge innført bestått/ikke bestått som vurderingsform ved eksamen. Dette åpner for en debatt om hvorvidt det bør vedvare.
Kort kasuistikk
Omfanget var mer omfattende enn man kunne forventet gitt pasientens risikofaktorer.
Essay
Minnesota semi-sult-studien belyste et spørsmål som har vært viktig for forståelsen av spiseforstyrrelser: Hva er de psykologiske konsekvensene av sult og undervekt?
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Legelivet
Selvmordsraten kan ha gått ned under koronaen. Vi kan frykte en økning når pandemien er over.
Debatt
Innføringen av diagnostisk teknologi i svangerskaps-omsorgen forklarer en stor del av nedgangen i perinatal dødelighet.
Debattartikler
Antibiotikaresistent Mycoplasma genitalium har blitt en trussel. Testing og behandling for denne bakterien anbefales nå kun for pasienter med symptomer.
Debatt
– Menneskers helse er viktigere enn produsentenes rettighetsbeskyttelse av covid-19-vaksiner, skriver Katarina Foss-Solbrekk.
Debattartikler
Kan covid-19 forårsake epilepsi eller øke anfallstendensen hos dem som har epilepsi? Og er det trygt for personer med epilepsi å ta vaksine mot covid-19?
Debatt
Ambulansetjenesten ønsker og trenger et standardisert verktøy i møte med slagpasienten, og et språk som forstås av mottagende sykehusleger.

Anitbiotikaresistens

Kronikk
Å satse på individuell atferdsendring for å hindre antibiotikaresistens holder ikke. Vi trenger strukturelle tiltak, skriver Amanda Hylland Spjeldnæs.
Originalartikkel
E. coli var den dominerende mikroben i urinprøver fra barn, med lave resistensrater, viser denne studien.
Leder
– Det er behov for å styrke evidensgrunnlaget for norske antibiotika-retningslinjer, skriver Sigurd Høye.

Legionellasmitte i norsk fontene

Kort kasuistikk
Sommeren 2020 ble en ung mann innlagt på sykehus med legionellasykdom og måtte ligge på respirator i syv døgn.
Podkast
Bydelsoverlege i Grorud, Tore Steen, forteller hva legionella er og hvordan en mann kunne smittes via en fontene.
Leder
– Prøvetaking og smitteoppsporing er avgjørende for å forebygge utbrudd av legionellose. Kasuistikken viser at det er viktig å ha en åpen holdning til hva som kan være smittekilden, skriver Susanne Hyllestad og Vidar Lund.
Kort kasuistikk
Vi vet lite om eventuelle følgetilstander etter covid-19-infeksjon. Denne kasuistikken beskriver en mulig komplikasjon.
Klinisk oversikt
Majoriteten av pasientene responderer godt på standard immunsuppressiv behandling, men ikke alle.
Debatt
Nudging – på norsk dulting – kan gjøre det enklere å ta helsefremmende valg, skriver Ingrid Laukeland Djupegot.

pride awareness month

Medisinsk historie
Gjennom sine faglige og politiske nettverk var Karl Evang kanskje den viktigste aktøren for å fremme seksualopplysning i Norge både i tiårene før og etter krigen.
Leder
Historien om kjønnsminoriteters og seksuelle minoriteters møte med medisinen er en fortelling om kamp mot sykeliggjøring og for tilgang til helsetjenester. De siste hundre årene viser at fag og aktivisme gjensidig har befruktet hverandre.
Fra andre tidsskrifter
Ketil Slagstad viser i en artikkel i et av verdens mest anerkjente tidsskrifter at debatten har en lang historie innen medisin.
Tidligere i Tidsskriftet
I 2014 skrev Marion Arntzen ved Stensveen Ressurssenter om hvor viktig det er med åpenhet, kunnskap og det å skape et rom for folk å komme inn i når de forlater det metaforiske skapet.
Podkast
Lege og professor emerit Esben Esther Pirelli Benestad er gjest i podkasten.
Medisinen i bilder
Bildene er av en jente i sen barnehagealder som kom til lege etter fire dagers sykehistorie med smerter og nedsatt bevegelighet i venstre albue uten kjent forutgående traume.
Språkspalten
Progestagene hormoners terminologi er kompleks. Her er et forsøk på en avklaring.
Fra andre tidsskrifter
Med antistoffer mot en virusdel som er stabilt lik i de ulike sesongvariantene av influensa, er man på vei mot en universell influensavaksine.
Kronikk
Justissektoren legger beslag på stadig flere døgnplasser i det psykiske helsevernet. Dette har store konsekvenser for helsevesenet og er neppe en gjennomtenkt utvikling fra lovgivers side.
Fra andre tidsskrifter
Også kvinner som fikk en MS-diagnose flere år etter fødselen, hadde økt risiko for fødselsdepresjon.
Fra laboratoriet
Referanseområdet til ein biokjemisk parameter er vanlegvis dei sentrale 95 % av måleresultata hos ein antatt frisk populasjon. Men kva betyr det at nokon er antatt frisk?
Fra andre tidsskrifter
Fra 1845 til 1950 ble britisk psykiatri i økende grad opptatt av biologiske årsaksforklaringer, mens sosiale forhold hos pasienten ble fortrengt. Det viser en ny medisinskhistorisk studie.
Legelivet
De fleste kolleger har opplevd det. Å komme til et selskap med mange gjester du ikke kjenner, og så bli sittende til bords med en som åpner samtalen med: «Du er lege, er du ikke?»
Medisin og tall
Det er viktig at sannsynligheten for å komme til feil konklusjon er lav. Men det finnes to typer feilslutninger, og de regnes ikke som like viktige.
Språkspalten
Forskere må være fortrolig med type I-feil og type II-feil. Det finnes andre ord som får bedre frem hva dette er.
Intervju
 I tolv år har Geir Riise vært Legeforeningens generalsekretær. Han rakk å ønske velkommen til et nytt Legenes hus før stafett-pinnen ble sendt videre.
Kronikk
Det er ikke faglig grunnlag for å etablere et nasjonalt tilbud om slik undersøkelse, skriver forfatterne av denne kronikken.