Annonse
Annonse
Originalartikkel
Over halvparten av alle barn med cerebral parese i Norge har fått behandling med botulinumtoksin A-injeksjoner.
Intervju
Da han plutselig sto midt i en stor konflikt, fikk Tor Ingebrigtsen bekreftet sin egen mistanke. 11 år som sykehusdirektør var nok – og litt for lenge.
Medisin og kunst
Kafkas novelle Forvandlingen minner oss om at vi alle kan falle utenfor.
Debatt
Skuldersmerter er blant de tre vanligste kontaktårsakene for muskel- og skjelettplager.
Tidligere i Tidsskriftet
På allmøtet til Royal Medical and Chirurgical Society den 23. juli 1861 ble det enstemming vedtatt at det jevnlig skulle settes ned komiteer som skulle undersøke spørsmål med medisinskvitenskapelig relevans. Dermed ble det blant annet formet en komité som skulle gå gjenopplivningsmetoder i sømmene...
Legelivet
Folk som er ute av stand til å le av seg selv, kan være helt sikre på at andre gjør det.
Anmeldelser
Tidsskriftets anmelder har samlet sine favoritt-apper til jobb og studier.
Annonse
Annonse
Kort rapport
Intensiv, variert trening gir samme kraftige CK-stigning som mer standardiserte belastninger.
Kronikk
Overdosering av vitamin D kan gi uønskede helseeffekter.
Originalartikkel
Det mangler tilgjengelig, pålitelig registrering av dødsfall og personskader ved bruk av snøscooter og ATV.
Essay
Empati gjør at man blir bedre til å skrive og beskrive – og den gjør oss til bedre doktorer.
I tidligere tider
Mange britiske piloter fikk alvorlige brannskader under andre verdenskrig. Rekonstruksjonene var både innovative og bisarre.
Debatt
En gjennomgang av kvalitative studier kaster nytt lys over hvorfor ungdom skader seg selv.
Debatt
Kjære byråkrat: Gi meg turnuslegen tilbake. Hilsen lege-lege.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Noe å lære av
Pasienten hadde ulcerasjoner i hode- og nakkeregionen. Årsaken var vanskelig å avdekke.
Nyheter
Legene som utfører fosterreduksjoner er positive til endringer i abortloven.
Klinisk oversikt
Korrekt diagnostikk av ulike hodepinetyper kan være utfordrende, men er viktig for optimal behandling.
Kort kasuistikk
En fiskevaksinatør injiserte ved et uhell en vaksinedose i venstre tommel. Han fikk vedvarende smerter i hånden.
Språkspalten
Det kan være vanskelig å finne den rette grensen mellom naturlig språklig utvikling og politisk korrekthet.
Fra redaktøren
Et sunt samfunn kjennetegnes av en sterk offentlighetskultur. Som leger har vi ansvar også for samfunnskroppens helse.
Legelivet
Pasienters opplevelse av hvordan legen har det kan påvirke tiltroen til den behandlingen de får.
Noe å lære av
En jente møtte til rutineoperasjon for utstående ører. Underveis viste det seg at hun ikke hadde effekt av opioider.
Fra andre tidsskrifter
Mus med Alzheimer-lignende sykdom har mindre irisin i hjernen. Mengden irisin kan økes ved trening.
Klinisk oversikt
I denne artikkelen beskrives funn ved MR-spektroskopi for de sykdommene hvor metoden har størst klinisk relevans.
Medisin og tall
Oddsforholdet (OR) er et mål på sammenheng mellom eksponering og sykdom. Men hva betyr det egentlig?
Fra andre tidsskrifter
Alvorlige legemiddel-bivirkninger er vanlig hos eldre som behandles for kroniske sykdommer.
Debatt
GDPR balanserer hensynet til personvern mot fri utveksling av data.
Oversiktsartikkel
Hjertesvikt med normal ejeksjonsfraksjon er en vanlig tilstand som norske leger trenger oppdatert kunnskap om for å håndtere pasientene korrekt.
Noe å lære av
Kasuistikken illustrerer en uvanlig sykdom i Norge og utfordringer ved utredning og behandling..
Kort kasuistikk
Lillafarget urin kan skape hodebry, men bør lede tanken mot en spesifikk tilstand.
Medisin og tall
Mange studier rapporterer kun behandlingsintensjons-effekten. Men er det bare dette effektmålet vi er interessert i?
Fra andre tidsskrifter
Datamaskiner med dyplæring kan tolke EKG like godt som erfarne kardiologer.
Språkspalten
Drypp er et folkelig uttrykk som mangler en presis defininsjon. Leger bør unngå å bruke det.
Legelivet
Klinisk arbeid er travelt arbeid. Vi trenger gode oppslagsverk som beslutningsstøtte.
Kronikk
Foreldrefremmedgjøring er lite anerkjent i norske fagmiljøer og i rettspleie. Hva er det, og hvordan kan det håndteres?
Intervju
Dr. Sverre Håkon Evju i Narvik omtaler seg som kronisk positiv.
Tidligere i Tidsskriftet
Meteorer, vektløshet – og hvordan komme tilbake til jorden i live?
Originalartikkel
Delirium er vanlig blant eldre pasienter i norske akuttmottak, viser denne studien.
Noe å lære av
Anemi hos barn er en vanlig problemstilling. Men noen ganger møter man sjeldne tilstander.
Kronikk
Tumoragnostiske legemidler kan få stor betydning for framtidig kreftbehandling, skriver Magne Børset.
Leder
Har benmargs-transplantasjon en plass som fremtidig kur mot hiv?
Debatt
– Prisen alene er ikke nok for å vurdere om et nytt legemiddel er for dyrt, skriver kronikkforfatterne.
Annonse
Annonse