Intervju

Myteknuseren

Kardiolog Kaare Harald Bønaa har gyvd løs på vedtatte sannheter med gigantiske studier i over 30 år. Nå skal professoren avslutte karrieren med et høydepunkt: å finne ut om trening egentlig fungerer.

Temaside

Artikler om bærekraft

Tidsskriftet ønsker å synliggjøre og arbeide for bærekraftsmålene. På denne siden finner du lenker til relevante artikler.

Podkast

Redaktørens hjørne

I ukens episode av Stetoskopet snakker Are Brean blant annet om fotball og helse, hvorfor COP27 omtales som en kollektiv fiasko i The Lancet og den globale sykdomsbyrden.

Leder

Nye CRISPR-metoder og mer presis presisjonsmedisin

Ti år etter at CRISPR revolusjonerte genetisk forskning, er vi på vei mot å kunne kurere arvelige sykdommer.

Nyeste vitenskapelige artikler

Kronikk

Persontilpasset hjerte- og karforebygging i nye retningslinjer

Livsstilstiltak er basis. Bruk av medikamenter anbefales basert på en risikovurdering der man tar hensyn til pasientens skrøpelighet, komorbiditet og egne preferanser.

Fra andre tidsskrifter

Polycystisk ovariesyndrom eller medfødt binyrebarkhyperplasi?

Med nye referanseverdier og nye teknikker for hormonmåling oppdager man at flere kvinner med mistenkt polycystisk ovariesyndrom egentlig har medfødt binyrebarkhyperplasi.

Legelivet

«Forskning viser at …»

Mange leger må forholde seg til journalister og massemedia. Det kan være en krevende øvelse.

Tidligere i Tidsskriftet

Testing av fargeblindhet og synsskarphet

Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Medisin og tall

Individuell variasjon

Fra andre tidsskrifter

Velutdannete kvinner er utsatt for seksuell trakassering

Ny studie på Island viser høy forekomst av seksuell trakassering og vold mot kvinner i arbeidslivet.

Leder

Svangerskap hos kvinner født i utlandet

Innvandrerkvinner har høyere risiko for komplikasjoner knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid.

Originalartikkel

Keisersnitt blant utenlands­fødte kvinner med ulike utdannings­nivåer

Blant kvinner med høyere utdanning hadde kvinner født i Afrika sør for Sahara høyest risiko for akutt keisersnitt sammenlignet med norskfødte kvinner.

Debatt

Regimet i Iran tvinger leger til uetisk arbeid

Den islamske republikken Iran tvinger leger og øvrig helsepersonell til uetisk praksis. De blir tvunget til å skrive falske dødsattester og uriktige journaler, og ambulanser brukes for å arrestere opprørere.

Podkast

Menns helse – et forsømt tema?

På hvilke områder er det menn i størst grad opplever helseutfordringer? Vi snakker med Eivind Meland, spesialist i allmennmedisin og professor emeritus.

Debatt

Helsekravene til førerkort – på riktig vei med ny teknologi

Vi stiller strenge krav til sjåførers syn, men bør i større grad vektlegge individuell kjøreevne. En avansert kjøresimulator kan gjøre dette mulig.

Kort kasuistikk

Brucellose med akutt artritt og positiv blodkultur

En jente i tidlig barnehagealder ble henvist til barneavdelingen for feber, smerter og hevelse i ankelen.

Debatt

Vi må også snakke om menns helse

Tidligere er det kommet tre offentlige utredninger om kvinnehelse, og det arbeides med en fjerde. Men per i dag finnes ingen utredning om menns helse, tross utfordringer på flere områder.

Debatt

Etiske dilemmaer ved amyotrofisk lateral sklerose og respiratorbehandling

Respiratorbehandling ved amyotrofisk lateral sklerose ender ofte i vanskelige etiske vurderinger.

Klinisk oversikt

IgA-nefropati

Immunglobulin A-nefropati (IgA-nefropati) er den vanligste formen for primær glomerulonefritt i verden og en hyppig årsak til alvorlig nyresvikt hos unge voksne. Diagnosen stilles ved nyrebiopsi. 

Debatt

Jeg vil på utveksling til Tromsø!

Med dagens ordning er det ikke mulig å utveksle hele semestre mellom fakultetene i Norge.

Fra andre tidsskrifter

Covid-19 rammet ulikt

Kronikk

In vitro-fertilisering – nye metoder, nye muligheter, nye mennesker

Seleksjon av egenskaper er spesielt intens ved befruktningen. Ved assistert befruktning velges andre celler og individer til reproduksjon enn ved samleie.

Debatt

Andre symptomer på hjerneslag hos kvinner

Kvinner, særlig de yngre, kan ha andre symptomer enn de klassiske hjerneslagsymptomene med vansker med å prate, smile eller løfte armene.

Legelivet

30 års forskning om leger

De fleste legene i Norge er sunne, friske og fornøyde. De lever lenge og er aktive også utenfor faget.

Originalartikkel

Kommunelegens rolle under koronapandemien – en kvalitativ studie

Samtlige kommuneleger beskrev et enormt arbeidspress med lange dager og mange møter, og de refererte til «pandemien som altoppslukende».

Leder

Kommunelegens plassering

Å ha kommunelegen nært knyttet til kommuneledelsen gir god beredskap.

Medisin og tall

Metaanalyse: forskjellige effektstørrelser

Ved hjelp av standardisering er det mulig å sette sammen resultater fra studier med ulike målemetoder og ulike statistiske analyser i en metaanalyse.

Fra fagmiljøene

Helsearkivregisteret åpner nye dører for forskningen

Registeret tar nå i bruk kunstig intelligens for å gjøre det lettere å generere data til forskningsbruk.

Kort rapport

Meticillinresistente gule stafylokokker i sårsekret hos barn

Forekomsten av meticillinresistens blant gule stafylokokker i sårsekret fra barn i Norge var noe høyere i sekret fra barnehagebarn sammenlignet med andre aldersgrupper.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media