Kort kasuistikk

Uterusruptur hos førstegangsfødende

Uterusruptur er en sjelden og alvorlig obstetrisk hendelse. Tidligere gjennomgått keisersnitt er den største risikofaktoren, men også mindre operative inngrep på uterus kan gi økt risiko for ruptur.

Originalartikkel

Helsevesenet og Downs syndrom

I en spørreundersøkelse blant 174 foreldre til barn med Downs syndrom var man mest fornøyd med oppfølging av synsproblemer, hjertefeil og stoffskiftet, og minst fornøyd med oppfølgingen av psykiatriske utfordringer samt problemer knyttet til søvn og pubertet.

Leder

Som man roper i skogen …

Det hadde vært virkelig nyttig om pasientrapporterte erfaringer rutinemessig inngikk i evalueringene av store og små endringer i helsevesenet, skriver Torstein Vik.

Intervju

Den som venter …

Ali Watti (36) kom til Norge som nyutdannet lege i 2009. I seks år måtte han vente før asylsøknad og legepapirer var godkjent. Ventetiden brukte han på fjell og menneskerettigheter.

Podkast

Vold mot leger


Nyeste vitenskapelige artikler

Kronikk

Immunterapi ved malignt mesoteliom

Kliniske studier tyder på at immunterapi også kan bedre prognosen for noen av pasientene med malignt pleuralt mesoteliom.

Debatt

Opioidkrisen kan avblåses

– Antallet pasienter som får forskrevet opioider, har forandret seg lite. Vi har ikke en opioidepidemi i Norge, skriver forfatterne fra Avdeling for smertebehandling, OUS.

Medisinen i bilder

Ensidig rødme eller ensidig blekhet?

Bildet viser miose, ptose og hemifacial anhidrose med blekhet på venstre side hos en tidligere frisk kvinne i 30-årene.

Kort kasuistikk

Fiskeluktsyndrom

En mann hadde fått kommentarer om vond kroppslukt hele livet. Utredningen viste en sjelden og underdiagnostisert metabolsk tilstand.

Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Kronikk

Vi trenger en hippokratisk ed for de ufødte

Klimaendringene vil utgjøre en økende direkte og indirekte trussel mot kommende generasjoner, skriver Dag O. Hessen.

Podkast

Klimakrisen – er det håp?

Klimakrisen er over oss. Er det grunn til å miste håpet? Vi snakker med Dag O. Hessen i denne ukens bonusepisode.

Debatt

Godkjenning først, forskning etterpå?

– Nylig fikk en antistoffbehandling mot demens markedstillatelse i USA uten å ha demonstrert klinisk effekt, skriver Myra Hegrand og Jens Pahnke.

Språkspalten

Mutasjoner som endrer proteinets funksjon

Uttrykkene loss of function-mutasjon og gain of function-mutasjon bør få norske avløserord, skriver Petter Gjersvik og Benedicte Paus.

Leder

Call for emergency action on climate change

A joint editorial published simultaneously in biomedical journals across the globe calls for world leaders to take emergency action to limit climate change, restore biodiversity, and protect health.

Klinisk oversikt

Alvorlig sykdom etter covid-19 hos barn

Noen få barn får en alvorlig multiorgan inflammatorisk tilstand etter gjennomgått covid-19-infeksjon, såkalt MIS-C.

Noe å lære av

Dyspné etter immun-terapi

Immunterapi har bedret prognosen ved mange kreftsykdommer, men bivirkningene kan være alvorlige.

STORTINGSVALG 2021

Debatt

Fastlegen – det kloke valget

Fastlegeordningen bidrar til rettferdig fordeling av helsetjenester og gir kontinuitet for pasienten, skriver Marit Karlsen.

Debatt

Psykiatrien trenger et løft – ikke tomme løfter

– Helseministerens sa at veksten i psykisk helsevern skulle være like høy som i somatikken. Det har ikke skjedd.

Debatt

Riktig behandling for stramt tungebånd hos spedbarn

– Klipping av tungebånd etter riktig indikasjon er assosiert med bedre amming. Det skriver Solveig Thorp Holmsen, Ann-Magritt Lona og Rønnaug Solberg, som har vært med på å utarbeide en ny veileder for diagnostikk og behandling av stramt tungebånd hos spedbarn.

Originalartikkel

Troponin I-måling ved brystsmerter

Implementering av en diagnostisk algoritme basert på målinger av høysensitiv troponin I førte til at færre pasienter ble innlagt, uten at det ble registrert flere dødsfall av hjerteinfarkt.

Kort kasuistikk

Lungekreft behandlet med reseptortyrosin­-kinasehemmer

Nestegenerasjonssekvensering benyttes i økende grad i molekylær diagnostikk av kreft. Med slik bred testing vil man kunne identifisere pasienter med forandringer hvor relevant behandling ikke alltid er enkelt tilgjengelig.

Klinisk oversikt

Isolert ekstremitets-perfusjon i kreftbehandling

Isolert ekstremitets-perfusjon er et godt alternativ for behandling av behandlingsresistente metastaser fra melanom lokalisert til ekstremitet.

Originalartikkel

Kvaliteten på obduksjonsrapporter

Opp mot hver femte obduksjonsrapport hadde feil i oppsett eller manglet dødsårsak, med påfølgende feil koding av dødsårsak i Dødsårsaksregisteret. Kvaliteten på obduksjonene var også preget av lange svartider.

Noe å lære av

Brystsmerter under immunterapi mot melanom

En kvinne i 80-årsalderen med avansert malignt melanom utviklet smerter i toraks etter én kur med immunterapi.

Kronikk

Stramt tungebånd hos nyfødte

– Evidensgrunnlaget for nytten av behandling er imidlertid svakt. Vi er bekymret for at stadig flere nyfødte blir unødig utsatt for dette inngrepet, skriver kronikkforfatterne.

Fra redaktøren

Mange unge vil bli lege

Legelivet

Avhengig lege

Her kommer en kasuistikk der legen, pasienten og skribenten er én og samme person.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media