Kort kasuistikk
Behandling av skabb kan vere krevjande. Ved eit utbrot av skabb på ein internatskule fekk elevane behandling med permetrin gjentatte gonger i om lag eit halvt år uten at dei vart kvitt problemet.
Intervju
Koronapandemien skaper rom for nødvendige endringer i helsevesenet, mener professor Arthur Revhaug.
Minileder
Abortforbudet i Polen er et trist tilbakeslag for europeisk kvinnehelse, skriver sjefredaktør Are Brean.
Debatt
Forholdene for fastleger i distriktet sprenger alle lovens grenser, skriver kommuneoverlege i Sel Therese Renaa.
Fra redaktøren
Å manøvrere i ukjent og farlig farvann krever klokskap og sindighet. Det gjelder koronapandemien også, skriver Are Brean.
Redaksjonell kommentar
Mobilisering krever restitusjon. Hvis ikke, går man tom, skriver Øyvind Stople Sivertsen om fastlegestreiken.
Debatt
– Dagens praksis kan gå ut over rettssikkerheten, skriver Kinge og medarbeidere.
Kronikk
Leger som yter helsehjelp uten mulighet for adekvat smittevern, gjør mer enn de har plikt til, skriver Espen Gamlund og medarbeidere.
Podkast
– I perioder måtte vi rasjonere smittevernutstyr. Det opplevde jeg som vanskelig, sier LIS2-lege Karl Erik Müller.

Skabb

Leder
Forekomsten av skabb øker, og behandlingen er komplisert og dyr. Helsemyndighetene bagatelliserer fremmarsjen av denne lille midden, skriver Emilia Hugdahl.
Medisinen i bilder
Har du først funne gang og midd i dermatoskopet ein gong, er dette lett å kjenne att seinare, skriv hudlege Helge Danielsen.
Medisinen i bilder
Bildet viser mikroskopi av ein skabbmidd som vart plukka ut med tannlegesonde frå ein skabbgang hjå ein pasient. Familiemedlemmer i fleire generasjonar var smitta.
Kronikk
Nå anbefales det ikke lenger å gi tran til spedbarn. Men barn som ammes trenger fortsatt D-vitamintilskudd, skriver forfatterne av denne kronikken.
Legelivet
Mentorprogrammer der en gruppe studenter regelmessig kan møte en erfaren lege som mentor, har et stort potensial, viser en ny studie.
Tidligere i Tidsskriftet
«En kvindelige hjerne har en viss absorptionsevne, men om absorptionsevnen er like stor er et andet spørsmaal.»
Essay
Da fysiske møter ble byttet ut med digitale, oppdaget vi på nytt betydningen av blikkontakt. Den etiske handlingsimpulsen springer ikke ut fra verdidokumenter eller etiske regler. Den begynner med blikket.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Kronikk
Matematisk modellering av pandemiforløp har kunnskapsmessige utfordringer og uavklart nytteverdi.
Legelivet
For noen måneder siden hadde jeg et møte i et stilig bygg utenfor Oslo. Der var det rene flater, glassvegger og en flott kantine. Folk spaserte rundt med fine klær og ID-kortet i en svart snor rundt halsen.
Debatt
Forskrivning av legemidler med naltrekson til vektreduksjon er økende. Dette kan ha betydelige konsekvenser ved behov for opioidanalgesi.
Tidligere i Tidsskriftet
Det er ingen hemmelighet at det å være lege noen ganger innebærer at man blir strukket til det ytterste. En takknemlig pasient tok seg tid til å sende inn en hyllest til legen.
Fra andre tidsskrifter
Barns lengdevekst er dårligere jo høyere over havet de bor, helt fra fødselen av.
Fra andre tidsskrifter
Utholdenhetstrening gir økt produksjon av interleukin 13, som har positive effekter på musklenes adaptasjonsevne.
Språkspalten
Medisinen er full av eponymer, det vil si ord som er laget etter navn på personer. Hvordan skal de skrives?
Legelivet
Vi registrerer at det for tiden ofte reklameres for hjertestartere. Selv om slike nok kan være nyttige ved gitte anledninger, mener jeg det er et langt større behov for hjernestartere.
Originalartikkel
Antall pasienter som får opioider på blå resept, har økt etter at blåreseptordningen ble endret i 2008.
Debatt
Beslutningen om å gi 30 millioner kroner årlig til et privat barnehospice på Sørlandet er en prioritering som ikke er forenlig med den typen etisk refleksjon man daglig forholder seg til i det offentlige helsevesenet.
Fra andre tidsskrifter
I en musestudie fikk mus som ble påført smerte, et større innslag av fargeløse hår.
Fra andre tidsskrifter
Ved traumatiske amputasjonsskader kan gjenværende metallfragmenter være et problem, viser ny studie.
Fra redaktøren
Hvordan pasienter med sykdom uten objektive funn har blitt møtt gjennom tidene, tjener den medisinske profesjon til liten ære. Dét bør vi ha i bakhodet når vi møter pasienter med langvarige ettervirkninger av covid-19, skriver Kari Tveito.
Medisin og tall
Studiedeltagere kan endre atferd hvis de vet at de blir observert. Vi kaller dette Hawthorne-effekten.
Minileder
Den sittende presidentens utallige valgmøter over hele landet samler jevnlig flere tusen deltagere, som står tett sammen i idrettshaller og på stadioner.
Kort rapport
Bruk av ciprofloksacin ved et lokalsykehus falt i 92 % av tilfellene utenfor terapianbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.
Leder
Leger må bli flinkere til å følge retningslinjer for bruk av antibiotika.
Podkast
Hvorfor bruker leger av og til antibiotika feil? Og hva kan det føre til? Stetoskopet snakker med overlege Bjørn Waagsbø og professor Dag Berild.
Essay
«Plutselig falt jeg helt sammen. Det var som om jeg forsvant fra denne verden, det var umulig å snakke, og det kjentes som jeg ble båret av en brottsjø.» Professor Astrid K. Wahl beskriver kroppens reaksjon på cellegiften.
Kronikk
Norske leger har taushetsplikt, men også en hel skog av meldeplikter. Regelverket kunne trengt en opprydning, men i stedet foreslås det nå enda en meldeplikt.
Fra andre tidsskrifter
Legemiddelet hydroksyurea er trygt og effektivt for barn med sigdcellesykdom, men mange bør få høyere dose enn det praksis har vært hittil.
Noe å lære av
En mann i 50-årene med fremskreden Parkinsons sykdom utviklet en rask forverring. Behandlingstiltak ga kun forbigående bedring.
Fra andre tidsskrifter
Hormonbehandling hos postmenopausale kvinner påvirker risikoen for brystkreft. I en ny studie viser langtidsoppfølging at kombinasjonsbehandling med østrogen og gestagen gir moderat økt risiko.
Essay
Hva er sammenhengen mellom Æsculap og en gullklokke? Professor emeritus Øivind Larsen forklarer.
Originalartikkel
Andelen minimalt invasive hysterektomimetoder har økt i Norge fra 2008–18, men varierer fortsatt noe mellom de norske helseforetakene. Robotassistert hysterektomi og salpingektomi under hysterektomioperasjonen har økt siden 2008.