Leder

Også allmennleger må få forske

Klinisk forskning trenger ikke foregå på sykehus. Vi må tilrettelegge for mer forskning i allmennpraksis.

Debatt

ARDS eller akutt lungesviktsyndrom?

Tidsskriftet ønsker å bytte ut et veletablert og presist begrep med en lite brukt norsk variant med uklar historie. Vi som bruker begrepet daglig, er uenige.

Noe å lære av

En kvinne med hyppige sår på slimhinner

Symptomer og funn var mest forenlig med Behçets sykdom, men det var noe som ikke stemte.

Kronikk

Slipp inn leger utdannet utenfor EØS!

Blir man vurdert som jevngod eller kyndig, må man oppfylle en rekke tilleggskrav for å få norsk autorisasjon.

Originalartikkel

LIS1-leger og medisinsk usikkerhet

Leger i spesialisering del 1 opplevde stor grad av medisinsk usikkerhet og brukte begrepene sikker/usikker og trygg/utrygg om hverandre.

Podkast

LIS1-leger og medisinsk usikkerhet

LIS1-leger kjenner på medisinsk usikkerhet og utrygghet på jobb. Hvorfor er det slik, og hva kan vi gjøre med det?

Leder

Trygge leger – god pasientbehandling

Sykehusene må planlegge for mer lege–lege-tid for å kunne muliggjøre reell supervisjon og veiledning.

Fra redaktøren

Familiebånd

Hvis det er en arvelig sykdom, bør vi være så sikre som mulig på at familiemedlemmer ikke kan kjenne igjen pasienten.

Debatt

Kokker på sykehus

God og kortreist mat til pasientene kan gi bedre livskvalitet og ernæring. Vi må få tilbake kokkene på sykehusene.

Intervju

Degerstrøms treningsdrøm

Idrettslege Jorid Degerstrøm (50) drømmer om å henvise pasienter til et dedikert treningsteam, og mener at en redningspakke oppfunnet i Tromsø kan løse fastlegekrisen.

Kronikk

Lengre ventelister for organtransplantasjon

Norge trenger en nasjonal organisering av donasjonsvirksomheten.

Ett døgn med

Hjertebank og kabal

Therese Valebjørg er leder for Akuttmedisinsk seksjon ved Bærum sykehus. Dagens oppgave er å ha ansvar for akuttpoliklinikk.

Personlige opplevelser

Kurert av covid? En historie om korrelasjon og kausalitet

Vi mennesker har en egen evne til, og et behov for, å se sammenhenger – også der de ikke finnes.

Klinisk oversikt

Residiverende perikarditt

Avansert bildediagnostikk og behandling med kolkisin og interleukin-1-hemmere har de siste årene bidratt til betydelig redusert sykelighet.

Debatt

PCSK9-hemmere på blå resept for hvem?

PCSK9-hemmere er et supplement til eller en erstatning for statiner og ezetimib, og kan fås på blå resept fra 2023.

Debatt

Digitalt journalinnsyn i psykisk helsevern

Det at pasienten skal ha digitalt innsyn i sin journal, betyr ikke at hen har krav på å forstå alt som står der.

Kronikk

Fra lokalt til nasjonalt utbrudd av Pseudomonas aeruginosa

Det var uklart hvor omfattende et utbrudd i spesialisthelsetjenesten skal være før Folkehelse­instituttet tar en nasjonal koordinerende rolle.

Debatt

Gonoré hos unge – et varsko

Bevisstheten og kunnskapen om gonoréinfeksjon synes å være lav i befolkningen, både om hvor lett den smitter, hva som er symptomene – og hvor potensielt alvorlig infeksjonen er.

Fra andre tidsskrifter

Mikrogliaceller og myelin

Studier av mus og mennesker viser at mikrogliaceller er nødvendig for å opprettholde normalt myelin i hjernen.

Legelivet

Resuscitering? Spør maskinen!

Kunstig intelligens har mange anvendelsesområder, men kan det også hjelpe oss med etiske spørsmål?

Kronikk

Evidensbasert transfusjonspraksis ved jernmangelanemi

Vi mener at en hemoglobinverdi < 13 g/dL bør brukes som definisjon på preoperativ anemi for alle pasienter.

Debatt

Epilepsi – rom for bedre pasientbehandling

Til tross for omfattende etiologisk utredning lever rundt 40 % av epilepsipasientene med 'epilepsi av uklar årsak'.

Språkspalten

Pasientjournalen – vår skjulte nasjonallitteratur

Rettsliggjøringen av helsetjenesten har økt journalens betydning for juridisk dokumentasjon.

Medisinen i bilder

Sprukket lever

CT-bildet av abdomen viser en spontan leverruptur hos en pasient med HELLP-syndrom.

Kort kasuistikk

Paraduodenalt brokk

Denne kasuistikken beskriver en ung gutt som ble innlagt med akutt forverring av kroniske magesmerter.

Podkast

Redaktørens hjørne

Sjefredaktør Are Brean forteller om vaksine mot pankreaskreft, e-sigaretter og mer.

Legelivet

Pasient og lege

De fleste syke legene ønsket å være bare pasienter og ikke samtidig konsulenter for egen behandling.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media