Debatt

Bivirkninger skal meldes på mistanke

Helsepersonell, og særlig leger, spiller en nøkkelrolle i legemiddelovervåkingen. Ved mistanke om ukjente eller alvorlige bivirkninger etter legemiddelbruk er det viktig å bruke melde.no.

Fra andre tidsskrifter

Mindre hiv, men mer kjønnssykdom

Den globale hivsmitten har sunket de siste 30 årene, men smitten av andre seksuelt overførte infeksjoner har økt.

Kort kasuistikk

Pagets sykdom i brystvorten

Pagets sykdom betegner en hudforandring i brystvorten som skyldes et underliggende karsinom. Ved ensidig eksematøst utslett i mamilla bør man mistenke sykdommen og ta en enkel stansebiopsi.

Nyeste vitenskapelige artikler

Fra redaktøren

Dette kommer til å gjøre vondt

Vårt offentlige helsevesen sliter. De ansatte må behandles som det knapphetsgodet de er.

Medisinen i bilder

Hjerne med kors

Ett døgn med

Tverrfaglig samarbeid styrker pasientbehandlingen

– Flere pasienter har behov for akutt psykiatrisk behandling. Vi jobber tett sammen i tverrfaglige team for å styrke behandlingen.

Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Originalartikkel

Allogen stamcelle­transplantasjon hos voksne

Siden 2015 er antall transplantasjoner økt samtidig som overlevelsen er forbedret og risikoen for komplikasjoner lavere.

Leder

Betre og tryggare allogen stamcelle­transplantasjon

Allogen stamcelle­transplantasjon er ei høgspesialisert behandling for pasientar som har få eller ingen behandlings­alternativ for kurasjon. Resultata vert stadig betre

Klinisk oversikt

Kronisk transplantat-mot-vert-sykdom

Kronisk transplantat-mot-vert-sykdom medfører kronisk inflammasjon og fibrose i forskjellige organer på grunn av feil regulering av donors immunceller.

Podkast

Vaksineusikkerhet blant innvandrere under pandemien

I Norge har covid-19-vaksinasjonsdekningen vært lavere blant innvandrere. Hvorfor er det sånn?

Originalartikkel

Vaksineusikkerhet blant innvandrere under covid-19-pandemien

Studien avdekket at det var flere ulike faktorer som påvirket innvandrere til å bli usikre på om det var trygt å vaksinere seg. 

Debatt

Vi må bry oss om delirium

Andelen eldre i befolkningen øker, og mange av disse har høy risiko for utvikling av delirium ved sykehusinnleggelse. Vi bør i større grad ta i bruk de nasjonale retningslinjene for delirium.

Legelivet

Sykehusledernes vanskelige balansegang

Balansegangen mellom kvalitet på pasient­behandlingen, fagfolks engasjement og virksomhetens økonomiske rammer krever kontinuerlig oppmerksomhet fra ledelsen.

Kort kasuistikk

Arterielt spinalt infarkt

En pasient fikk akutte nakkesmerter og venstresidig armparese. Kompresjon av cervikale nerverøtter ble først ansett som sannsynlig årsak, men forløp og MR-funn ga etter hvert mistanke om en annen etiologi.

Legelivet

Distriktslegevakt – en piggfri roadmovie

Som studenter forberedte vi oss til å bli leger, men i distriktsturnus ble vi plutselig sjåfører.

Kvinnedagen

Leder

Hvordan står det til med kvinners helse?

Normalisering og bagatellisering av kvinners livs- og helseutfordringer bidrar til kunnskapshull og mangler i forskning og behandlingstilbud.

Kronikk

Ny og nyttig screening for preeklampsirisiko

En utvidelse av screeningprogrammet for gravide i første trimester er vurdert som helse­økonomisk lønnsomt og kan forhindre alvorlig sykdom og død.

Intervju

Kvinnesak og kvinnehelse

Berit Schei ble lege for å redde barn i Afrika, men i kvinnekampen lot hun seg overtale til å bli gynekolog.

Leder

Norsk abortlov til hinder for nye retningsliner

I mars 2022 kom Verdas helseorganisasjon med nye retningsliner for abort. Desse bryt med den nesten 50 år gamle norske abortlova.

Leder

Helsekommunikasjon når usikkerheten er høy

Når graden av risiko er uviss og folk mangler kunnskap, er folks tillit til beslutningstakerne utslagsgivende. Tillit skapes best i åpen kommunikasjon med dem det gjelder.

Språkspalten

Apekopper forblir apekopper på norsk

Verdens helseorganisasjon har endret navnet på monkeypox til mpox. På norsk forblir navnet apekopper.

Leder

Leprabasillen i 150 år

Halvannet århundre etter at leprabasillen ble oppdaget, rammer sykdommen fremdeles altfor mange. Jubileet kan gi ny og nødvendig oppmerksomhet rundt sykdommen.

Klinisk oversikt

Keratosis pilaris

Keratosis pilaris er primært en klinisk diagnose, men ved tvil kan dermatoskopi eller hudbiopsi være til hjelp.

Leder

Besinnelse for bærekraft

Slik ressursene nå brukes, står vår solidariske, offentlige helsetjeneste for fall. Vi omtaler tre store trusler og maner til besinnelse og samhold.

Ett døgn med

Verdifull pasientvisitt, to operasjoner og en lungetransplantasjon

Dagens første operasjon på en pasient med lungekreft krever en teknisk mer avansert metode enn vanlig.

Noe å lære av

Et barn med hevelse rundt øyet

En gutt i barneskolealder ble innlagt med mistanke om etmoidalsinusitt med periorbital cellulitt. Hevelsen rundt øyet viste seg å ha en sjelden årsak.

Behandling av diabetes type 2

Kort kasuistikk

Metforminassosiert laktacidose

Til tross for svært lav pH-verdi og hjertestans i forløpet grunnet opphopning av metformin, er overlevelse mulig, med dialyse og metylenblått som en del av behandlingen.

Leder

Nye diabetesmidler – til nytte for mange, til skade for noen

Forventet nytte, bivirkninger og kostnader er avgjørende for plassen til SGLT2-hemmere og GLP-1-reseptoragonister i behandlingen.

Kort rapport

Diabetisk ketoacidose ved bruk av SGLT2-hemmer

Studier viser at pasienter som behandles med insulin har lavest risiko for ketoacidose ved bruk av SGLT2-hemmere.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media