Noe å lære av

En mann i 20-årene med svakhet og nummenhet i beina

Nevropati kan ha mange årsaker, noen mindre kjente enn andre. Her presenterer vi en ung mann med progredierende nevrologiske utfall over flere måneder. Årsaken viste seg å være et økende samfunnsproblem.

Leder

En gass til lyst og besvær

Misbruk av lystgass blant feststemt ungdom har i flere år passert under radaren. God, gammel patofysiologi kan forklare hvorfor dette kan være farlig.

Leder

Fra løsning til løypemelding

Ekspertutvalget for fastlegeordningen har levert på tida til første passering. Den første rapporten om en ordning i krise pirker borti såre punkter. Det mest interessante er imidlertid det som ikke har fått plass.

Debatt

Mykpreservering og klinisk anatomi

Mykpreservering av legemer kan være en stor mulighet i anatomisk videreutdanning av kirurger og andre klinikere. Universitetene kan legge til rette, men hvem tar regningen?

Nyeste vitenskapelige artikler

Debatt

Når underviser selv ikke viser empati

I etikkundervisningen lærer studentene å identifisere og drøfte etiske dilemmaer. Men hva skal studentene gjøre når de opplever at en underviser krenker pasienten?

Intervju

Myteknuseren

Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Kronikk

Persontilpasset hjerte- og karforebygging i nye retningslinjer

Livsstilstiltak er basis. Bruk av medikamenter anbefales basert på en risikovurdering der man tar hensyn til pasientens skrøpelighet, komorbiditet og egne preferanser.

Fra andre tidsskrifter

Polycystisk ovariesyndrom eller medfødt binyrebarkhyperplasi?

Med nye referanseverdier og nye teknikker for hormonmåling oppdager man at flere kvinner med mistenkt polycystisk ovariesyndrom egentlig har medfødt binyrebarkhyperplasi.

Legelivet

«Forskning viser at …»

Mange leger må forholde seg til journalister og massemedia. Det kan være en krevende øvelse.

Tidligere i Tidsskriftet

Testing av fargeblindhet og synsskarphet

Medisin og tall

Individuell variasjon

Fra andre tidsskrifter

Velutdannete kvinner er utsatt for seksuell trakassering

Ny studie på Island viser høy forekomst av seksuell trakassering og vold mot kvinner i arbeidslivet.

Leder

Svangerskap hos kvinner født i utlandet

Innvandrerkvinner har høyere risiko for komplikasjoner knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid.

Originalartikkel

Keisersnitt blant utenlands­fødte kvinner med ulike utdannings­nivåer

Blant kvinner med høyere utdanning hadde kvinner født i Afrika sør for Sahara høyest risiko for akutt keisersnitt sammenlignet med norskfødte kvinner.

Debatt

Regimet i Iran tvinger leger til uetisk arbeid

Den islamske republikken Iran tvinger leger og øvrig helsepersonell til uetisk praksis. De blir tvunget til å skrive falske dødsattester og uriktige journaler, og ambulanser brukes for å arrestere opprørere.

Podkast

Menns helse – et forsømt tema?

På hvilke områder er det menn i størst grad opplever helseutfordringer? Vi snakker med Eivind Meland, spesialist i allmennmedisin og professor emeritus.

Debatt

Helsekravene til førerkort – på riktig vei med ny teknologi

Vi stiller strenge krav til sjåførers syn, men bør i større grad vektlegge individuell kjøreevne. En avansert kjøresimulator kan gjøre dette mulig.

Kort kasuistikk

Brucellose med akutt artritt og positiv blodkultur

En jente i tidlig barnehagealder ble henvist til barneavdelingen for feber, smerter og hevelse i ankelen.

Debatt

Vi må også snakke om menns helse

Tidligere er det kommet tre offentlige utredninger om kvinnehelse, og det arbeides med en fjerde. Men per i dag finnes ingen utredning om menns helse, tross utfordringer på flere områder.

Debatt

Etiske dilemmaer ved amyotrofisk lateral sklerose og respiratorbehandling

Respiratorbehandling ved amyotrofisk lateral sklerose ender ofte i vanskelige etiske vurderinger.

Klinisk oversikt

IgA-nefropati

Immunglobulin A-nefropati (IgA-nefropati) er den vanligste formen for primær glomerulonefritt i verden og en hyppig årsak til alvorlig nyresvikt hos unge voksne. Diagnosen stilles ved nyrebiopsi. 

Debatt

Jeg vil på utveksling til Tromsø!

Med dagens ordning er det ikke mulig å utveksle hele semestre mellom fakultetene i Norge.

Fra andre tidsskrifter

Covid-19 rammet ulikt

Kronikk

In vitro-fertilisering – nye metoder, nye muligheter, nye mennesker

Seleksjon av egenskaper er spesielt intens ved befruktningen. Ved assistert befruktning velges andre celler og individer til reproduksjon enn ved samleie.

Debatt

Andre symptomer på hjerneslag hos kvinner

Kvinner, særlig de yngre, kan ha andre symptomer enn de klassiske hjerneslagsymptomene med vansker med å prate, smile eller løfte armene.

Legelivet

30 års forskning om leger

De fleste legene i Norge er sunne, friske og fornøyde. De lever lenge og er aktive også utenfor faget.

Originalartikkel

Kommunelegens rolle under koronapandemien – en kvalitativ studie

Samtlige kommuneleger beskrev et enormt arbeidspress med lange dager og mange møter, og de refererte til «pandemien som altoppslukende».

Leder

Kommunelegens plassering

Å ha kommunelegen nært knyttet til kommuneledelsen gir god beredskap.

Medisin og tall

Metaanalyse: forskjellige effektstørrelser

Ved hjelp av standardisering er det mulig å sette sammen resultater fra studier med ulike målemetoder og ulike statistiske analyser i en metaanalyse.

Fra fagmiljøene

Helsearkivregisteret åpner nye dører for forskningen

Registeret tar nå i bruk kunstig intelligens for å gjøre det lettere å generere data til forskningsbruk.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media