Noe å lære av
En lang utredning ga ingen entydige svar. To uker etter utskrivelsen tok det hele en uventet vending.
Intervju
I komikermiljøet er Jonas Kinge Bergland «han legen». Blant leger er han blitt «han komikeren». Forvirret? Det er akkurat sånn han vil ha det.
Debatt
Det var nesten 35 000 nye krefttilfeller i Norge i 2019. Prostatakreft og tarmkreft avtar i antall tilfeller, mens andre fortsatt øker.
Tidligere i Tidsskriftet
Ikke sjelden står det «trøtt og sliten» i timeboka. Kanskje det var lettere i 1958, da hadde man i hvert fall én medisin å foreslå?
Medisin og tall
Korrelasjonskoeffisienten er et mye brukt mål på sammenheng mellom to variabler. Men ikke alle er klar over at den er et relativt mål som avhenger av hvor homogent datamaterialet er.
Språkspalten
Ofte brukes betegnelsen antidepressiva for antidepressive legemidler, men denne skrivemåten er ikke i samsvar med norsk rettskrivning.
Kronikk
Flere enn hver tiende nordmann bruker nå protonpumpehemmere. Langvarig bruk ser ut til å være forbundet med sykdom og død, og vi mener at overforbruket av protonpumpehemmere er i ferd med å bli et folkehelseproblem.
Kronikk
Mange med diabetes har økt risiko for alvorlig forløp ved covid-19. Gode tall på forekomst er derfor ekstra viktig akkurat nå.
Legelivet
Søker medisinstudenter helsehjelp når de trenger det, og hva tenker de om fremtidig arbeidstid og jobb–hjem-balanse?
Debatt
Kan befolkningens D-vitaminstatus ha betydning for effektiv behandling og forebygging av infeksjoner?
Fra andre tidsskrifter
Overvektige med lav sosioøkonomisk status som fulgte et intensivt livsstilsendringsprogram, gikk varig ned i vekt. Dette viser en klyngerandomisert studie fra USA.
Noe å lære av
Symptomene skyldes ofte seksuelt overførbare infeksjoner, men noen ganger er det utfordrende å stille rett diagnose.
Kort kasuistikk
En mann med langvarig forhøyede ferritinverdier utviklet katarakt på begge øynene. Pasienten foreslo selv en sjelden sammenheng mellom de to tilstandene.
Debatt
Esterman-programmet bør ikke brukes for å avgjøre om synsfeltkravene til førerkort er oppfylt.
Minileder
Fotballspillere, trenere og en entourage av dresskledde fotballtopper flys på tvers av landegrenser og «røde» soner, som et hånlig apropos til de restriksjoner resten må leve med.
Debatt
Man kan i dag avgi besvarelser med vurderinger som ville ført til alvorlig helseskade, og likevel bestå, skriver Vidar M. Steen.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Reportasje
– I alle år har leger fortalt meg at jeg var for tjukk, forteller Laila Oliversen Brandsgård. Likevel måtte hun bli 42 år gammel før en lege spurte om hun ønsket behandling for overvekten.
Podkast
Stetoskopet har spurt leder av Landsforeningen for overvektige, Mari-Mette Graff.
Leder
Laparoskopisk gastrisk bypassoperasjon hos unge med fedme viser gode resultater etter ett år, men langtidsresultatene er usikre, skriver Jorunn Sandvik.
Originalartikkel
Gastrisk bypass er assosiert med betydelig vektreduksjon hos unge pasienter med sykelig overvekt.
Originalartikkel
Av 70 pasienter med sykelig overvekt fortalte 91 % om minst én vesentlig og belastende livserfaring.
Leder
Et ensidig fokus på livsstil kan forsterke sosiale ulikheter i helse, skriver Ingrid Sørdal Følling.
Leder
Behandlingen må rettes mot samfunnet, ikke det enkelte barnet, skriver Bente Brannsether.
Kort rapport
Den vanligste årsaken til medhold var at det ikke var indikasjon for inngrepet.
Noe å lære av
En mann i 50-årene ble brakt bevisstløs til akuttmottaket, hvor det ble påvist forhøyet osmolalt gap og aniongap.
Intervju
Det var ingen selvfølge at det skulle gå bra med en 13-åring og den to år yngre broren med Downs syndrom da de ble satt på flyet fra Addis Abeba til Gardermoen.
Tidligere i Tidsskriftet
«En kvindelige hjerne har en viss adsorptionsevne, men om absorptionsevnen er like stor er et andet spørsmaal.»
Tidligere i Tidsskriftet
Tolv mennesker mistet livet og 39 ble skadet etter at et brannslukningsanlegget ble aktivert i maskinrommet om bord tankskipet Pollo.
Kronikk
Friluftssykehuset ved Oslo universitetssykehus gir et spesielt terapeutisk rom, skriver Maren Østvold Lindheim og medarbeidere.
Språkspalten
I ordbøkene finnes det ingen anbefalt forkortelse for øyeblikkelig hjelp. Det trenger vi, skriver Kashif Waqar Faiz.
Fra laboratoriet
Måling av tryptase anses som gullstandarden blant biomarkører for å skille mellom anafylaksi og lignende kliniske tilstander.
Minileder
Det er paradoksalt at det har tatt så lang tid å få på plass et register for pankreaskreft, skriver sjefredaktør Are Brean.
Originalartikkel
Andelen kvinner som ble operert med brystbevarende kirurgi i Norge økte fra 49,1 % i 2003 til 70,0 % i 2018, viser denne studien.
Medisinen i bilder
Bildet viser kraftige leggmuskler hos en pasient med spinal muskelatrofi.
Debatt
En gentest før oppstart av behandling kan redusere risikoen for alvorlig toksisitet.
Intervju
Koronapandemien skaper rom for nødvendige endringer i helsevesenet, mener professor Arthur Revhaug.
Fra andre tidsskrifter
Effekten av sinktilskudd til barn med akutt diaré er like god med en lavere dose enn tidligere anbefalt.
Fra redaktøren
Helsevesenet henger langt etter når det gjelder å innse sitt eget helseskadelige klimautslipp, skriver Are Brean.
Legelivet
Tiden da legene var «gift med jobben» og hadde sitt eget bakkemannskap, er for lengst forbi, skriver Olaf Gjerløw Aasland.