Intervju

Formidling, forskning og frie kaker

Immunologen Anne Spurkland var i toppform for formidling da pandemien kom til Norge. To år og to formidlingspriser senere er hun klar for å forklare verden hvordan immunsystemet henger sammen.

Kronikk

Kunstig intelligens i klinikken – en industri uten råvarer

At forskning på helsedata styres etter hvilke data som er tilgjengelige fremfor de kliniske problemene, taper både pasientene og forskningen på.

Kronikk

Fremtidens patologi er digital

Digitalisering og kunstig intelligens som løsningen på problemet med få patologer og stort arbeidspress er neppe nok.

Nyeste vitenskapelige artikler

Fra redaktøren

Kunst som medisin

WHOs rapport om kunst og helse havnet i skyggen av en pandemi. Nå er det tid for å omsette rapporten i resepter.

Originalartikkel

Etiske dilemmaer for sykehjemsleger under covid-19-pandemien

Studier nasjonalt og internasjonalt viser at pandemien ga flere nye etiske dilemmaer for helsepersonell.

Pride

Leder

50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert

− Tillit til legen er helt avgjørende for at pasienten skal føle seg trygg til å være åpen om kjønn og seksualitet, fremhever Kirsti Malterud.

Reportasje

Skeive leger om skeive pasienter

– Det er viktig at helsepersonell har en bevissthet rundt skeiv seksuell helse.

Fra redaktøren

Ingen er fri før alle er fri

2022 er skeivt kulturår. Kan vi lære av fortiden og ta et oppgjør med egne fordommer og kultur?

Leder

Retten til å elske den man vil

Alle våre pasienter må behandles med samme åpenhet, forståelse, empati og respekt.

Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Kronikk

Slik bør fastlegeordningen finansieres

Atter en gang er allmennmedisinen i dyp krise. Etter femti år med kapasitets- og finansieringskriser innenfor allmennlegetjenesten, er det imidlertid mye å lære av både erfaring og forskning på området.

Tidligere i Tidsskriftet

Planteforgiftning

En liten jente fant «erter» i hagen, som hun etter en time ble dårlig av.

Fra andre tidsskrifter

Stor variasjon i bruken av antibiotika

Mens det i rike land er et overforbruk av antibiotika, mangler fattige land tilgang på riktig antibiotika.

Kronikk

Covid-19-rekonvalesensplasma fra norske blodgivere

Plasma fra overlevende etter alvorlig infeksjon, kan være nyttig i behandling av pasienter som ikke selv mobiliserer en tilfredsstillende antistoff- eller vaksinerespons.

Medisinen i bilder

Ugreelig hår

Bildet viser en gutt med et krusete og viltert hår. Elektronmikroskopiundersøkelse viser et trekantet hårstrå med kanallignende fordypning langs hårskaftet ved ugreelig hår-syndrom.

Fra laboratoriet

Pediatriske referanseområder – en oppdatering

Barn er ikke små voksne, heller ikke når det gjelder referanseområder.

Klinisk oversikt

Merkelcellekarsinom

Merkelcellekarsinom er en sjelden, aggressiv form for hudkreft som kan vokse raskt, og som har høy risiko for lokalt residiv og tidlig spredning.

Språkspalten

Iboende kapasitet

Utrykket «iboende kapasitet» brukes til å betegne en persons samlede evne til god helse og til å motstå sykdom.

Leder

Apekopper i Norge

De siste månedene har det blitt rapportert om utbrudd av apekopper utenfor Afrika. Halvparten av tilfellene er påvist i Europa, deriblant to i Norge.

Tidligere i Tidsskriftet

Håndrotsbrudd

Medisin og tall

Ulike typer interferens i randomiserte studier

Kunnskap om interferens er nødvendig for å avklare når vi bør anvende randomisering for å identifisere kausale effekter eller ikke.

Legelivet

Communicare necesse est

Etter legebesøk har jeg hørt enkelte hevde at legen virket mer interessert i skjermen enn i meg. Er vi i vår digitale tidsalder i ferd med å glemme de mest elementære regler for god kommunikasjon?

Kronikk

Menstruasjons­forstyrrelser etter koronavaksinering

– Mange viser bekymring, og for noen har frykten for koronavaksiner økt.

Medisinen i bilder

Når blodet flyter langsomt

Intervju

Jeg fikk ofte spørsmålet: Kan du som lege forske på dette?

For fastlege og forsker Mari Bjørkman har bevissthet rundt egen annerledeshet blitt en nøkkel i møte med pasientene. Målet er å skape rom for at alle pasienter skal kunne komme til legen med hele seg.

Noe å lære av

En mann i 40-årene med utslett og hallusinasjoner

Forverring av utslett hos pasienter med atopisk dermatitt er vanlig og kan ha mange årsaker.

Leder

Encefalitt med herpes simplex-virus

Encefalitt forårsaket av herpes simplex-virus kan oppstå som følge av viral reaktivering fra sentralnervesystemet, spredning fra andre organer og som en immunreaksjon.

Noe å lære av

Pasient med akutt forvirring

Rask og adekvat utredning av akutte nevropsykiatriske symptomer er avgjørende for effektiv behandling.

Leder

Leger i psykisk helsevern – gjestearbeidere og faglige garantister?

Hvorfor er det så vanskelig å få unge leger til velge psykiatri?

Originalartikkel

Legerollen i psykisk helsevern – en kvalitativ studie

Legerollen er i endring, og psykisk helsevern domineres i økende grad av andre yrkesgrupper enn leger. I denne kvalitative studien undersøkte vi hvordan psykiatere forstår sin rolle og posisjon i psykisk helsevern.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media