Originalartikkel

LIS1-leger og medisinsk usikkerhet

Leger i spesialisering del 1 opplevde stor grad av medisinsk usikkerhet og brukte begrepene sikker/usikker og trygg/utrygg om hverandre.

Podkast

LIS1-leger og medisinsk usikkerhet

LIS1-leger kjenner på medisinsk usikkerhet og utrygghet på jobb. Hvorfor er det slik, og hva kan vi gjøre med det?

Leder

Trygge leger – god pasientbehandling

Sykehusene må planlegge for mer lege–lege-tid for å kunne muliggjøre reell supervisjon og veiledning.

Fra redaktøren

Familiebånd

Hvis det er en arvelig sykdom, bør vi være så sikre som mulig på at familiemedlemmer ikke kan kjenne igjen pasienten.

Kronikk

Slipp inn leger utdannet utenfor EØS!

Blir man vurdert som jevngod eller kyndig, må man oppfylle en rekke tilleggskrav for å få norsk autorisasjon.

Debatt

Kokker på sykehus

God og kortreist mat til pasientene kan gi bedre livskvalitet og ernæring. Vi må få tilbake kokkene på sykehusene.

Intervju

Degerstrøms treningsdrøm

Idrettslege Jorid Degerstrøm (50) drømmer om å henvise pasienter til et dedikert treningsteam, og mener at en redningspakke oppfunnet i Tromsø kan løse fastlegekrisen.

Klinisk oversikt

Residiverende perikarditt

Avansert bildediagnostikk og behandling med kolkisin og interleukin-1-hemmere har de siste årene bidratt til betydelig redusert sykelighet.

Debatt

PCSK9-hemmere på blå resept for hvem?

PCSK9-hemmere er et supplement til eller en erstatning for statiner og ezetimib, og kan fås på blå resept fra 2023.

Kronikk

Lengre ventelister for organtransplantasjon

Norge trenger en nasjonal organisering av donasjonsvirksomheten.

Ett døgn med

Hjertebank og kabal

Therese Valebjørg er leder for Akuttmedisinsk seksjon ved Bærum sykehus. Dagens oppgave er å ha ansvar for akuttpoliklinikk.

Personlige opplevelser

Kurert av covid? En historie om korrelasjon og kausalitet

Vi mennesker har en egen evne til, og et behov for, å se sammenhenger – også der de ikke finnes.

Kronikk

Fra lokalt til nasjonalt utbrudd av Pseudomonas aeruginosa

Det var uklart hvor omfattende et utbrudd i spesialisthelsetjenesten skal være før Folkehelse­instituttet tar en nasjonal koordinerende rolle.

Debatt

Digitalt journalinnsyn i psykisk helsevern

Det at pasienten skal ha digitalt innsyn i sin journal, betyr ikke at hen har krav på å forstå alt som står der.

Fra andre tidsskrifter

Mikrogliaceller og myelin

Studier av mus og mennesker viser at mikrogliaceller er nødvendig for å opprettholde normalt myelin i hjernen.

Legelivet

Resuscitering? Spør maskinen!

Kunstig intelligens har mange anvendelsesområder, men kan det også hjelpe oss med etiske spørsmål?

Debatt

Gonoré hos unge – et varsko

Bevisstheten og kunnskapen om gonoréinfeksjon synes å være lav i befolkningen, både om hvor lett den smitter, hva som er symptomene – og hvor potensielt alvorlig infeksjonen er.

Kronikk

Evidensbasert transfusjonspraksis ved jernmangelanemi

Vi mener at en hemoglobinverdi < 13 g/dL bør brukes som definisjon på preoperativ anemi for alle pasienter.

Debatt

Epilepsi – rom for bedre pasientbehandling

Til tross for omfattende etiologisk utredning lever rundt 40 % av epilepsipasientene med 'epilepsi av uklar årsak'.

Språkspalten

Pasientjournalen – vår skjulte nasjonallitteratur

Rettsliggjøringen av helsetjenesten har økt journalens betydning for juridisk dokumentasjon.

Medisinen i bilder

Sprukket lever

CT-bildet av abdomen viser en spontan leverruptur hos en pasient med HELLP-syndrom.

Kort kasuistikk

Paraduodenalt brokk

Denne kasuistikken beskriver en ung gutt som ble innlagt med akutt forverring av kroniske magesmerter.

Podkast

Redaktørens hjørne

Sjefredaktør Are Brean forteller om vaksine mot pankreaskreft, e-sigaretter og mer.

Legelivet

Pasient og lege

De fleste syke legene ønsket å være bare pasienter og ikke samtidig konsulenter for egen behandling.

Kronikk

Alternativ behandling og gråsoner

Masseflukten fra Registeret for utøvere av alternativ behandling har ført til at det i mindre grad er nyttig til avgrensning av hva som kan være å regne som alternativ behandling i Norge.

Kort kasuistikk

Gjenfesting av traumatisk amputert tungedel

Vi beskriver et tilfelle der mikrovaskulær kirurgi ikke var tilgjengelig, og tungedelen ble påsydd med komposittgraft-teknikk.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media