Essay
En kommuneleges beskrivelser av spanskesykens herjinger har klare likhetstrekk med dagens covid-19-epidemi.
Debatt
Som ledd i håndteringen av koronaviruspandemien åpnet Kristiansand legevakt 14. mars en luftveislegevakt i egne lokaler.
Debatt
Ny, norsk veileder for håndtering av nyfødte eksponert for covid-19 via mor er publisert.
Podkast
Vi står midt i en pandemi, og viruset som har startet det hele oppsto trolig i flaggermus. I denne episoden av Stetoskopet ser vi nærmere på zoonoser.
Redaksjonell kommentar
Covid-19-pandemien er i ferd med å endre verden. Vil den også endre måten vi utdanner våre leger på, spør Petter Gjersvik.
Debatt
La oss holde hodet kaldt og hjertet varmt, skriver Linn Getz.
Debatt
Barn har en tilsynelatende minimal risiko for å utvikle covid-19, skriver Chandra Sekhar Devulapalli.
Debatt
Vi trenger en forsknings-dugnad på covid-19. Er det tid for et unntak fra kravet om samtykke, spør Cathrine Ebbing og Mette Brekke.
Debatt
Vi er blant de landene i Europa med færrest sykehussenger per capita, skriver Sven Erik Gisvold.
Debatt
Covid-19-pandemien vil ramme eldre og sette helsepersonell på prøve.
Aktuelt
Flere norske sykehus skal være med i en global studie på legemidler mot covid-19.
Aktuelt
FHI har sammenfattet en hurtigoversikt over luftbåren smitte av koronaviruset.
Aktuelt
Vi oppfordrer leger i alle spesialiteter til å sende oss kasuistikker og forskning knyttet til epidemien.
Noe å lære av
Covid-19-pandemien har nådd norske sykehus. Denne kasuistikken viser sykdomsforløpet hos en sprek mann tidlig i 90-årene.
Kort rapport
Siden 2016 er legevaktkonsultasjoner på grunn av gastroenteritt blant små barn sterkt redusert.
Kort rapport
Pneumokokkvaksinen kan ha ført til redusert forekomst av ørebetennelse hos barn.
Leder
Forekomsten av øre-betennelse og gastroenteritt blant barn har gått ned. Skyldes det vaksinering?
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no

HLH og Covid-19

Noe å lære av
Denne kasuistikken omhandler et sjeldent cytokinstormsyndrom hos en pasient uten covid-19.
Redaksjonell kommentar
Alvorlig koronavirus-sykdom er assosiert med hyperinflammasjon.
Debatt
Kan hemofagocytisk lymfohistiocytose være en faktor ved alvorlig koronavirussykdom?
Aktuelt
Ståle Clementsen, foretakstillitsvalgt på Ahus, frykter leger som står i front i kampen mot koronaviruset vil bli utsatt for smitte.
Leder
I en overbefolket flyktningleir vil det være umulig å følge WHOs anbefalinger.
Aktuelt
Helsepersonell som opplever milde symptomer på luftveisinfeksjon bes se an symptomene i to døgn før de testes for covid-19.
Kronikk
Statistisk modellering brukes i økende grad for å forstå og håndtere epidemier. Hvordan fungerer slike modeller?
Aktuelt
Svært mange fastleger tar nå i bruk video for å redusere koronasmitte.
Fra andre tidsskrifter
Intravenøs administrering av BCG-vaksine ga nesten full beskyttelse mot M. tuberculosis i en apestudie.
Fra andre tidsskrifter
Dysregulering av proteinsyntese i mus og i humane celler fra personer med Downs syndrom gir redusert synapseplastisitet.
Fra andre tidsskrifter
Svært mange antibiotikaforskrivninger i en stor studie i USA manglet adekvat indikasjon.
Klinisk oversikt
Stressfraktur i lårhalsen er uvanlig. Diagnosetidspunkt, anatomisk lokalisasjon og omfang av skaden er av stor betydning for prognosen.
Redaksjonell kommentar
I Norge har vi tradisjon for å stå sammen når det gjelder. Nå er tiden kommet til å omsette idealer til praksis, skriver Kari Tveito.
Personlige opplevelser
Vi står i en pandemi, med et virus vi foreløpig vet relativt lite om. Jeg er mor til et barn med kreft, og jeg er bekymret.

Helse for flyktninger og asylsøkere

Oversiktsartikkel
Det er gjort lite forskning på asylsøkeres helse og bruk av helsetjenester, særlig når det gjelder somatiske lidelser.
Leder
Helsevesenet må gjøre mer for å bedre helsesituasjonen for flyktninger og asylsøkere i Norge, skriver Sverre Varvin.
Kort rapport
Blant nye pasienter ved Helsesenteret for papirløse migranter var forekomsten av infeksjonssykdommer lavere enn forventet.
Leder
Trass i varsler fra forskere klarte ikke verdenssamfunnet å forhindre covid-19-pandemien. Forebygging av fremtidens pandemier håndteres best i tverrfaglig fellesskap.
Redaksjonell kommentar
Frem til i dag var jeg en på laget. Nå er jeg satt på tribunen med karantene, skriver Øyvind Stople Sivertsen.
Podkast
Vi snakker med lege og forfatter Cecilie Arentz-Hansen om de første kvinnelige legene i Norge.
Essay
Kan vi takke en slave, en keiser og en dødsdømt filosof for kognitiv atferdsterapi?
Tidligere i Tidsskriftet
I juni 1940 var forsiden av Æsculap til minne om fem medisinstudenter som falt under invasjonen. Redaktøren ser på tingenes tilstand med humor og alvor.
Originalartikkel
14 % av pasientene lot være å hente forebyggende legemidler fra apotek innen seks måneder etter utskriving.
Legelivet
Vi vet lite om leger som faller fra underveis i spesialiseringsløpet. Bør dette fokuseres mer på?
Redaksjonell kommentar
Det viktigste budskapet fra Italia er at kampen mot koronavirus bare kan vinnes ved strenge restriktive tiltak, skriver Kari Tveito.
Fra andre tidsskrifter
Metabolsk syndrom øker kardiovaskulær risiko inntil fire ganger. Høyt blodtrykk teller mest.
Klinisk oversikt
Det er viktig å identifisere de barna der kirurgisk behandling kan fjerne eller redusere urinlekkasjen.
Noe å lære av
En uvanlig og potensielt behandlbar tilstand ble påvist.