Noe å lære av
Et barn i sen barnehagealder ble brakt til sykehus grunnet uforklarlig endret adferd. Kunne det ha noe å gjøre med den gummibamsen barnet nevnte? Endelig diagnose ble først fastsatt dagen etter innkomst.
Podkast
Et tidligere friskt barn i sen barnehagealder ble tatt med til legevakt på grunn av nylig oppstått påfallende oppførsel. Diagnosen viste seg å være en svært uvanlig tilstand som bare er beskrevet i noen få kasuistikker tidligere. Vi snakker med to av legene som jobbet med denne pasienten, Ingrid...
Medisinen i bilder
Bildet viser luft i sinus sagittalis superior hos en kvinne i 80-årene ett døgn etter fall i hjemmet.
Kronikk
Etter massevaksinasjonen mot svineinfluensa i 2009 har ny kunnskap endret premissene for skadeserstatning og for utforsking av senskader etter vaksinasjon.
Minileder
Spørsmålet om når vi skal gjenåpne, er derfor et spørsmål om hvor mange tapte liv vi aksepterer, i bytte mot et åpent samfunn.
Fra redaktøren
Hvor mange nordmenn vet at mutasjon egentlig bare betyr forandring, spør Lise Skogstad Loftsgaard.
Minileder
Det er på tide å hente frem ordet dugnad igjen. For koronavaksineringen er nettopp det, skriver Are Brean.
Originalartikkel
Leishmaniasis er en sjelden, men potensielt alvorlig importsykdom. I denne artikkelen undersøkes forekomst, diagnostikk og behandling av leishmaniasis i Norge.
Fra laboratoriet
Hva er elektroforese, og når bør det rekvireres? Og hvilke begrensninger ved metoden er det nyttig å vite om?
Debatt
Ettersom anbefalt mengde tran er lik for alle over 1 år, vil innholdet av miljøgifter ha størst betydning for de med lavest kroppsvekt, nemlig småbarn.
Legelivet
Hva kan vi lære av fiktive leger på TV-en, spør Frederik Emil Juul.
Medisin og tall
Et viktig skille mellom forskjellige typer studier går mellom observasjonelle og eksperimentelle studier.
Fra andre tidsskrifter
Mange foreldre ønsker eksomsekvensering når barnet deres har en uklar eller sjelden diagnose.
Essay
Høy sysselsetting er en av suksessfaktorene bak den nordiske velferdsstaten. Men for dem som har falt ut av arbeidslivet, kan veien tilbake være lang. Det er på tide å tenke nytt om hva som skal til for å få flere tilbake i arbeid.
Debatt
Det er på høy tid å se på hvordan medisinsk kunnskap blir brukt for å endre det juridiske grunnlaget for politiske intervensjoner.
Kronikk
– Vi kan lære mye av Essure-saken, og introduksjon av denne behandlingsmetoden kan ikke karakteriseres som noe annet enn en skandale.
Fra andre tidsskrifter
ACE2-lignende proteiner kan binde SARS-CoV-2-virus i cellekultur, utkonkurrere cellers ACE2-reseptorer og dermed redusere mengden av tilgjengelige virus.
Legelivet
Våre politikere bør minnes om at å investere i helse er å investere i samfunnet. Money spent on the brain is never spent in vain, er et ordtak vi har i nevrologien.
Språkspalten
Biologiske legemidler med monoklonale antistoffer har lange, ofte kompliserte og forvirrende, navn. Hva er logikken bak?
Medisin og tall
Det benyttes ofte tilbøyelighetsanalyser.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Debatt
I den planlagte massevaksinasjonen vil man oppleve at mange pasienter får allergiske reaksjoner og anafylaksi. Det er viktig at disse pasientene utredes.
Kort kasuistikk
De fleste thoraxtraumer er ikke innleggelseskrevende, men komplikasjonene kan være mange. Pleuraeffusjon er blant de vanligste som krever behandling.
Originalartikkel
Funnene i denne studien understreker at ferskvannskontakt i Afrika er vanlig blant reisende, og at forekomsten av schistosomiasis kan være høy også blant personer som er eksponert for ferskvann i kort tid.
Leder
Store framskritt i bekjempelsen av schistosomiasis står i fare for å bli reversert i mange land på grunn av tiltak mot koronapandemien.
Debatt
Objektiv metodikk i matematisk modellering avhenger av menneskelige vurderinger. Disse påvirker resultatene som brukes som beslutningsgrunnlag av blant annet Folkehelseinstituttet, og som medfører konsekvenser for vaksineprioritering.
Kort rapport
Etter mars 2020 har antibiotikabruken gått ned. Det kan være rimelig å tenke at før pandemien var folk mer opptatt av hvorvidt en luftveisinfeksjon burde behandles med antibiotika, mens under pandemien er dette erstattet med et behov for å sjekke om infeksjonen skyldes SARS-CoV-2.
Intervju
– Min største helsepolitiske seier? Gro stopper opp og blir tankefull. Det spørsmålet ser hun ut som om hun ikke har tenkt på før.
Fra andre tidsskrifter
Pasientaktivister bruker affekt både bevisst og ubevisst når de forsøker å påvirke medisinsk forskning, viser ny studie.
Fra andre tidsskrifter
Valg av sekvenseringsmetode vil påvirke hvilke genetiske varianter man har mulighet til å identifisere.
Debatt
Vi etterspør mer undervisning om klima og helse i legeutdanningen, skriver forfatterne av dette debattinnlegget.
Podkast
Innvandrerkvinner er en sårbar gruppe innen norsk fødselsomsorg. Hvorfor er det sånn, og hva kan vi gjøre for å minske risikoen for uheldige svangerskapsutfall? Vi snakker med Sukhjeet Bains, lege og forsker ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning. Oversiktsartikkelen Helse i svangerskapet...
Debatt
For flere kreftformer er det en markant nedgang i registrerte tilfeller under første del av covid-19-pandemien, viser en ny rapport fra Kreftregisteret.
Tidligere i Tidsskriftet
Sigmund Freud anonymiserte pasientene sine. Men måten han gjorde det på, var å gi dem pseudonymer. «Lille Hans» er i ettertiden identifisert som Herbert Graf, sønn av den kjente musikkteoretikeren og kritikeren Max Graf.
Språkspalten
Journalspråket er fullt av feilbrukte eller meningsløse fraser og betegnelser. Noen kan være utilsiktet morsomme.
Fra andre tidsskrifter
I en studie var mors bruk av paracetamol under svangerskapet assosiert med utvikling av ADHD hos barnet.

Covid-19 og ansatte i helsevesenet

Originalartikkel
Ambulansepersonell var yrkesgruppen som hyppigst ble smittet med covid-19 i Norge i 2020. Psykologer sjeldnest. Det viser en ny studie fra Folkehelsesinstituttet.
Leder
Hvor stor er risikoen for at helsepersonell smittes med SARS-CoV-2-virus på jobb? Nye tall fra Folkehelseinstituttet gir oss bare delvis svar.
Leder
Flere enn 5 600 ansatte i helse- og omsorgstjenesten ble smittet med SARS-CoV-2 i 2020. Gode helsetjenester er avhengig av at nok ansatte er friske og kan gå på jobb.
Fra andre tidsskrifter
En ny metode gjør det mulig å se hvordan genuttrykket endrer seg over tid i en enkelt celle.
Fra andre tidsskrifter
Overvektige kan gå mer ned i vekt dersom de blir fulgt opp gjennom et elektronisk vektreduksjonsprogram, viser en ny studie.
Legelivet
Aktivt involverande av medarbetare skapar en dynamisk lärandespiral. Detta visar artikeln «Insights gained from a systematic reanalysis of a successful model-facilitated change process in health care».
Fra andre tidsskrifter
For japanske studenter var mening i livet knyttet til opplevelsen av at andre hadde behov for en, ifølge en ny kvalitativ studie.
Kronikk
– Pasienten, ikke legen, bør ha rett og plikt til å redegjøre overfor Nav for hvordan sykdom påvirker arbeidsevnen, skriver Guri Aarseth.
Originalartikkel
Sel kommune i Gudbrandsdalen ble rammet av covid-19 i begynnelsen av mars 2020. Det var et av de første store utbruddene i Norge, og sentrale retningslinjer var fortsatt under utarbeiding.
Aktuelt
Svært mange artikler publisert i pandemiåret har slått interne leserrekorder i Tidsskriftet.
Medisinen i bilder
Bildet viser en langsgående fraktur i corpus av os hamatum med subluksasjon av femte karpometakarpalledd hos en mann i 40-årene etter et fall.