Debatt

Gonoré hos unge – et varsko

Bevisstheten og kunnskapen om gonoréinfeksjon synes å være lav i befolkningen, både om hvor lett den smitter, hva som er symptomene – og hvor potensielt alvorlig infeksjonen er.

Originalartikkel

LIS1-leger og medisinsk usikkerhet

Leger i spesialisering del 1 opplevde stor grad av medisinsk usikkerhet og brukte begrepene sikker/usikker og trygg/utrygg om hverandre.

Personlige opplevelser

Kurert av covid? En historie om korrelasjon og kausalitet

Vi mennesker har en egen evne til, og et behov for, å se sammenhenger – også der de ikke finnes.

Kronikk

Evidensbasert transfusjonspraksis ved jernmangelanemi

Vi mener at en hemoglobinverdi < 13 g/dL bør brukes som definisjon på preoperativ anemi for alle pasienter.

Debatt

Epilepsi – rom for bedre pasientbehandling

Til tross for omfattende etiologisk utredning lever rundt 40 % av epilepsipasientene med 'epilepsi av uklar årsak'.

Språkspalten

Pasientjournalen – vår skjulte nasjonallitteratur

Rettsliggjøringen av helsetjenesten har økt journalens betydning for juridisk dokumentasjon.

Medisinen i bilder

Sprukket lever

CT-bildet av abdomen viser en spontan leverruptur hos en pasient med HELLP-syndrom.

Kort kasuistikk

Paraduodenalt brokk

Denne kasuistikken beskriver en ung gutt som ble innlagt med akutt forverring av kroniske magesmerter.

Podkast

Redaktørens hjørne

Sjefredaktør Are Brean forteller om vaksine mot pankreaskreft, e-sigaretter og mer.

Legelivet

Pasient og lege

De fleste syke legene ønsket å være bare pasienter og ikke samtidig konsulenter for egen behandling.

Kronikk

Alternativ behandling og gråsoner

Masseflukten fra Registeret for utøvere av alternativ behandling har ført til at det i mindre grad er nyttig til avgrensning av hva som kan være å regne som alternativ behandling i Norge.

Kort kasuistikk

Gjenfesting av traumatisk amputert tungedel

Vi beskriver et tilfelle der mikrovaskulær kirurgi ikke var tilgjengelig, og tungedelen ble påsydd med komposittgraft-teknikk.

Debatt

Pasienttilpasset basistilskudd kan true fastlegeordningen

Sprikende signaler og feilslåtte konsekvenser av friske midler kan medføre uro og virke destabiliserende for fastleger.

Debatt

Betingelser for bærekraft

Medisinsk overaktivitet er en forutsigbar følge av måten helsetjenesten er organisert på. Innser man ikke det, vil sløsingen aldri ta slutt.

Kronikk

Hasj er ikke greit

«Alkohol er jo mye verre, hasj er greit, det», sier mange ungdommer. Forskning og erfaring sier noe annet.

Intervju

Den litterære hypotese

Psykiater, forsker og forfatter Martin Tesli er godt i gang med sin tredje roman. I de to første ble hovedpersonene ført tilbake i tid. Selv kunne han tenke seg å leve som Kristiania-bohemene på 1880-tallet.

Fra redaktøren

Nålen som slanker

I flere tiår har verdenssamfunnet forsøkt å få bukt med fedmeepidemien, alt mens folk bare har blitt tykkere. Har vi endelig funnet den rette medisinen?

Legelivet

Kafkask tåkeprat i doktorklubben

Kanskje bør sykehusledere minnes om at det verken er mulig eller ønskelig å gjøre alle jobber mer effektive.

Kronikk

Pasienter til norske sykehus fra krigen i Ukraina

De fleste er ordinære flyktninger som har vært syke over tid eller har blitt syke etter at de forlot Ukraina.

Originalartikkel

Riktigere prioritering av pasienter

Studien indikerte at nedgradering av henvisninger til pakkeforløp for brystkreft førte til en riktigere prioritering av pasienter til spesialisthelsetjenesten.

Debatt

Kasuistikker: klikkagn eller hellig gral?

Fagfellevurdering bidrar til å gi kasuistikker en falsk vitenskapelighet.

Personlige opplevelser

Eg henger stetoskopet på knaggen

Det var buss for tog her vest i byrjinga av desember. Så der sat eg. Då ringde ein kjenning.

Ett døgn med

Elektrokonvertering, anestesibehandling og traumealarm

Anders Rudjord er spesialist i anestesiologi og overlege ved Sykehuset Innlandet, Divisjon Tynset. Etter å ha gitt narkose til den tredje plastikkirurgiske pasienten, går traumealarmen i mottaket.

Fra fagmiljøene

Skreddersydd trening gir friskere medarbeidere

Arbeidsgiverne bør investere mer i sine ansatte, og et nytt verktøy kan tilby arbeidstakere et gratis forskningsbasert treningsprogram tilpasset deres arbeidshverdag.

Fra andre tidsskrifter

Mer kreftdød blant dem med lav utdanning

Sannsynligheten for å dø av kreft er størst hos dem med lav utdanning.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media