Essay
Hva motiverte de aller første kvinnene til å studere medisin i et konservativt samfunn hvor kvinner ikke hadde stemmerett og var mannens eiendom?
Noe å lære av
Jenta hadde feber og var irritabel. Symptomene viste seg å skyldes en sjelden tilstand med stort skadepotensiale.
Medisin og tall
Kanskje kan pasienten ha rett hvis han hevder at effekten av legemidlet ikke er like god som før?
Debatt
Selvmordsatferd er nesten alltid ambivalent, skriver Øivind Ekeberg i denne debattartikkelen.
Fra redaktøren
Kan vi miste noe dersom vi øker studiekapasiteten i Norge på bekostning av studieplasser i utlandet, spør Marton König.
Fra andre tidsskrifter
Kjønnsbekreftende kirurgi reduserer psykiske helseplager knyttet til kjønnsinkongruens. Det viser en ny studie.
Debatt
Legenes klimaaksjon krever umiddelbare og radikale endringer i norsk klima- og energipolitikk.
Språkspalten
Legen som oppdaget malariaparasitten mente ordet var useriøst. Men det lever i beste velgående.
Debatt
Det er tid for den første store gjennomgangen av nasjonal traumeplan. Nå er det mulig å komme med innspill.
Fra andre tidsskrifter
Er det en sammenheng mellom alder i årskullet og psykisk lidelse? En ny studie fra USA tyder på det.
Originalartikkel
Forskrivningen av antipsykotiske legemidler til hjemmeboende eldre gikk ned i perioden 2006 – 2018.
Originalartikkel
Etter tre år hadde nesten 40 % av deltakerne i denne studien vært kontinuerlig deprimerte eller hatt minst ett alvorlig tilbakefall.
Leder
Depresjon hos eldre kan ofte bli til en kronisk lidelse. God oppfølging er viktig for å hindre tilbakefall, skriver Ole Grønli og Anne Høye.
Medisinsk etikk
Hva skal man gjøre når pasienter med langt fremskreden sykdom ikke ønsker å leve lenger?
Anmeldelser
En klar oppfordring om å aktivt skape sitt fag.
Fra andre tidsskrifter
Pasienter med type 2-diabetes som gjennomgår fedmekirurgi, har lavere risiko for kardiovaskulære hendelser.
Anmeldelser
Omtaler mange aspekter omkring det å utvikle seg fra novise til tung kirurg.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Intervju
Jan Abel Olsen mener investeringer tidlig i livet gir stor effekt på helse og arbeidsdeltakelse.
Leder
Private helseforsikringer er usolidariske, skriver Mette Brekke og Torben Wisborg.
Legelivet
Helsesystemer er under omorganisering i de fleste land. Det kan påvirke både legers jobbtilfredshet.
Legelivet
Vi som forsker på fulltid, blir fra tid til annen spurt om når vi skal gjenoppta arbeidet som leger.
Kronikk
Selvskadende atferd er en viktig årsak til at pasientene innlegges i akutt-psykiatriske avdelinger, skriver kronikkforfatterne.
Kort kasuistikk
En mann i 20-årene ble innlagt på sitt lokalsykehus etter et kortvarig tap av bevissthet. Utredningen avdekket to mulige årsaker.
Kronikk
Hvorfor er det så vanskelig å finne effektive politiske tiltak mot antibiotika-resistens?
Noe å lære av
Man mistenkte en alvorlig tilstand som sjelden forekommer i Norge.
Leder
En viktig del av smittevernet er å hindre smittestoffene i å komme under huden på oss, skriver Preben Aavitsland.
Helse og jus
Statens helsetilsyn har konstatert lovbrudd i flere saker som gjelder legers opplysningsplikt til barneverntjenesten.
Noe å lære av
Plagene hadde felles utgangspunkt i en sjelden sykdom.
Originalartikkel
Å begrense rekrutteringen til brukere av helsenorge.no sine tjenester gir seleksjonsproblemer, viser denne studien.
Leder
Vi må være oppmerksomme på skjevheter som oppstår når vi blir heldigitale, skriver forfatterne av denne lederen.
Medisinsk historie
Hvordan har synet på rusavhengighet endret seg de første 30 årene etter at «narkotikaproblemet» kom til Norge?
Tidligere i Tidsskriftet
«For å bli en dyktig anestesilæge kreves inngående teoretisk grunnlag og årelang øvelse og praktisk erfaring.»
Medisinen i bilder
Bildet viser paradoksal hjerneherniering hos en pasient med kjent nyresvikt.
Debatt
Antallet studieplasser i medisin foreslås økt med 440 plasser. Nå må legeforeningen komme på banen, skriver Gard Skulstad Johanson.
Fra andre tidsskrifter
Sykdommen midtøstluftveissyndrom – ofte forkortet MERS – har høy dødelighet. En vaksine er under utprøving.
Språkspalten
Nyordet tvillingabort et tatt i bruk de siste årene. Her argumenteres det for at fosterantallsreduksjon er beste fagterm for inngrepet.
Legelivet
Hva er det som får 11 strengt tatt middelaldrende leger til å rappe på polsk i en kjellerbar med lavt under taket og vonde drinker?
Fra laboratoriet
Type antikoagulant, dosering og tid for siste dose må oppgis ved rekvirering av lupusantikoagulant.
Intervju
Fastlege Trygve Kongshavn spiller på mange strenger. Den mest populære barnesangen han har laget, har over en million avspillinger på Spotify.
Fra andre tidsskrifter
Ved maternell arv av mitokondrielt DNA blir skadelige mutasjoner identifisert og selektert bort.
Anmeldelser
Boka vil vise hva det vil si – prinsipielt og i praksis – at funksjonshemmede har de samme menneskerettigheter som alle andre.
Anmeldelser
La oss være helt ærlige: Legevakt har ikke hatt høy prestisje i norsk medisin, heller ikke i allmennmedisinen.
Anmeldelser
Næring og gift kan se lik ut, sett utenfra.
Debatt
«Unge leger settes raskt i krevende situasjoner, uten at de er særlig godt trenet i å forholde seg til sine egne følelser.»
Legelivet
«Langt bak i hovudet formar spørsmålet seg: Korleis bidreg alle desse klikka til god pasientbehandling?»