Annonse
Annonse
Klinisk oversikt
Det finnes ingen entydige kliniske indikasjoner for når en bør utrede med tanke på renal fibromuskulær dysplasi.
Noe å lære av
Under utredningen ble det gjort et uventet funn ved ultralydundersøkelse.
Debatt
Dagens praksis med tvangsmedisinering må umiddelbart opphøre, og ofrene må kompenseres, mener Ketil Lund.
Legelivet
Ordet doktor ga tidligere en viss status, men nå florerer det av lekre yrkestitler der ute. Trenger legestanden en omdømmestylist?
Legelivet
En svensk ph.d.-studie har undersøkt kjønnsforskjeller i medisinsk utdanning.
Debatt
For mange behandlere virker det fremmed å treffe vedtak om tvang når pasienten ikke motsetter seg behandling.
Debatt
Etter gjeldende psykisk helsevernlov er det ulovlig å hjelpe en psykotisk pasient som av egen fri vilje ber om hjelp.
Medisin og tall
Noen målinger gir bare resultater mellom bestemte maks- og minimums-verdier. Det påvirker analysen.
Fra andre tidsskrifter
Linagliptin mot type 2-diabetes gir like høy risiko for kardiovaskulære hendelser som placebo.
Annonse
Annonse
Originalartikkel
Bruk av betaling kan være et nødvendig tiltak for å rekruttere flere deltagere til forskningsprosjekter.
Intervju
Hun var bare 12 år gammel og hadde ingen andre til å hjelpe seg da moren fikk akutt hjerteinfarkt hjemme. Da gjorde Maja-Lisa Løchen et karrieredefinerende valg.
Fra andre tidsskrifter
Signaler fra astrocytter og mikroglia kan gi aggregering av tau-protein, som er involvert i utviklingen av nevrodegenerative sykdommer.
Fra redaktøren
Når personvern får forrang foran pasientens beste, er vi på ville veier, skriver Are Brean.
Debatt
Vi brukte fire år på å forhandle med personvernombud før forskningsprosjektet kunne komme i gang.
Kronikk
Problemene med forskrivning av vanedannende medisiner vokser i mange land – inkludert i Norge.
Noe å lære av
Årsaken til symptomene skulle vise seg å være en sykdom som får lite oppmerksomhet i vår tid.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Helse og jus
Psykisk syke pasienter makter ikke alltid å ivareta sin somatiske helse. Når kan det være riktig å behandle somatisk sykdom under tvang?
Debatt
Lyme-borreliose arter seg klinisk meget varierende. Hver enkelt pasient må vurderes individuelt.
Debatt
Fosfatidyletanol (PEth), som er en markør for alkoholinntak over tid, bør ikke brukes som «førerkorttest» alene.
Debatt
Alle fertile kvinner som behandles med valproat, skal gjennomføre et graviditetsforebyggende program.
Originalartikkel
Siden 2010 er det registrert økende forekomst av takotsubosyndrom hos pasienter i Agder og Telemark.
Språkspalten
Som bidragsyter til Tidsskriftet blir man anmodet om å bruke norske fagtermer. Men i enkelte tilfeller finnes de ikke.
Medisin og tall
Det er sjelden helt tilfeldig hvilke personer man mangler data på, skriver Stian Lydersen.
Debatt
Det är bekymrande att forskare bortser från de allvarliga metodologiska bristerna i den befintliga vetenskapliga litteraturen om skakvåld.
Essay
Fra en dyp kilde kan det springe liv, vekst og helse – men også sykdom, nød og død, skriver Anna Luise Kirkengen.
Klinisk oversikt
Samarbeid mellom fastlege, hudlege og arbeids-medisiner må til for å finne ut om yrkeseksponering er årsak til håndeksem.
Tidligere i Tidsskriftet
Fem år etter at p-pillen kom til Norge ble produsentene pålagt å endre pakningsvedlegget.
Originalartikkel
Mange medisinstudenter som har gått Forskerlinjen ved Universitetet i Bergen fortsetter med forskning etter fullført studium.
Kort rapport
19 prosent av studentene som fullførte Forskerlinjen ved Universitetet i Bergen vurderte å slutte underveis.
Leder
Forskerlinjen har levd opp til forventningene, men gir ingen formell uttelling i den nye spesialistutdanningen. Det er høyst diskutabelt.
Oversiktsartikkel
Store grupper i den norske befolkningen får i seg for lite jod, viser denne oversiktsartikkelen.
Leder
Nordmenn med lavt inntak av melk og mager fisk er utsatt for jodmangel. Økt jodering av salt kan være løsningen.
Legelivet
Franske medisinstudenter i sykehuspraksis blir tatt skikkelig i bruk. Skal vi ikke bare lære av dem?
Medisinen i bilder
To år før ankomst til Norge hadde gutten blitt alvorlig skadet i en bombeeksplosjon i hjemlandet.
Språkspalten
Hva vi kaller et fenomen har betydning for om vi når ut til gruppene vi ønsker å hjelpe, skriver Ketil Slagstad.
Originalartikkel
Deteksjonsraten for alvorlige medfødte hjertefeil ved undersøkelse før fødsel var 58 prosent.
Leder
Assistert befruktning hjelper mange å bli foreldre, men både biologien og lovverket setter begrensninger.
Intervju
Norges første kvinnelige professor i medisin har aldri vært aktiv feminist. - Jeg har bare fulgt sporene andre har tråkket opp, sier Kirsten Osen.
Medisin og tall
Å beregne statistisk styrke med den observerte effektstørrelsen etter at en studie er gjennomført, er fundamentalt feil.
Kort kasuistikk
Mannen i 60-årene hadde høy kardiovaskulær risikoprofil og funn av aneurismer i flere koronararterier.
Leder
– Pakkeforløp i psykiatrien utfordrer fastlegens tilnærming, skriver Mette Brekke.
Fra andre tidsskrifter
Interleukin (IL)-23 fra benmargsderiverte celler som infiltrerer kreftsvulsten, stimulerer vekst av kreftceller, viser en ny studie.
Annonse
Annonse