Kort rapport
Nesten halvparten av respondentene i alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste rapporterte at pasientenes psykiske tilstand ble forverret av smitteverntiltak.
Fra redaktøren
– Mens nattelivet åpner i Europa og USA, lyser flammene fra likbål opp himmelen over Indias millionbyer, skriver Kari Tveito.
Kronikk
Rask og effektiv behandling bedrer prognosen betydelig, skriver forfatterne av denne kronikken.
Intervju
I kampen mot et stadig mer produksjonsstyrt helsevesen er han klinikernes kriger i landets mektigste sykehusstyre. En krig Christian Grimsgaard innerst inne egentlig tror er tapt.
Fra andre tidsskrifter
Bruk av larynksmaske under resuscitering av nyfødte i Uganda hadde ingen effekt på dødelighet eller forekomst av hjerneskade.
Fra andre tidsskrifter
Multivalente nanopartikler dannet fra kameldyrantistoffer hindrer virusinfeksjon i celler og kan redusere forekomsten av virusmutasjoner.
Kronikk
Hypnose gir god effekt i behandling av flere tilstander, men implementeringen i klinisk praksis går langsomt, skriver flere forfattere fra OUS og UiO.
Kronikk
Mange som har langvarige plager opplever at helse-problemene deres ikke håndteres tilfredsstillende.
Podkast
Hvordan kan flåttbårne sykdommer behandles? Vi snakker med Harald Reiso fra Flåttsenteret og allmennlege Knut Eirik Eliassen.
Debatt
Vaksinasjon mot koronavirus må ikke gå på bekostning av andre vaksinasjonsprogram, skriver Hanne Dahl Vonen og Marta Røttingen Enden.
Språkspalten
Helsespråk er språklig kommunikasjon om helse og sykdom i en helsefaglig sammenheng. Et godt og klart helsespråk er nødvendig for både helsepersonell, pasienter, pårørende og publikum.
Medisin og tall
Det tar tid fra en pasient får behandling til hen blir frisk, og det tar tid fra noen får en dødelig sykdom til hen dør, men udødelighet kan bare feilaktig statistisk analyse gi deg.
Kort rapport
Overdiagnostikk med CT ble utført hos 30 av 150 pasienter, viser denne studien.
Leder
Klinisk diagnostikk av lette hodeskader er vanskelig, og det er lett å ty til CT for avklaring. Framover vil biomarkører spille en viktig rolle, skriver Terje Sundstrøm.
Fra laboratoriet
Når bør serummarkøren S100B benyttes ved akutte hodeskader? Og hvilke begrensninger er det nyttig å vite om?
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Originalartikkel
Fra 2014 til 2018 økte insidensen for de fleste rusmidlene, men falt for heroin og benzodiazepiner.
Leder
Inntak av «tradisjonelle» rusmidler er fortsatt de viktigste årsakene til rusrelatert forgiftning, skriver Knut Erik Hovda.
Fra andre tidsskrifter
Tiltak for økt endeekspiratorisk trykk ga ingen effekt ved gjenoppliving av nyfødte i Tanzania.
Kort kasuistikk
To unge, friske leger fikk påvist dyp venetrombose nesten en måned etter at de fikk covid-19-vaksinen fra AstraZeneca. Begge hadde lav Wells-skår.
Kort kasuistikk
En ung kvinne hadde hodepine i noen dager før hun utviklet en fatal hjerneblødning ti dager etter vaksinasjon med ChAdOx1 nCoV-19-vaksinen fra AstraZeneca.
Podkast
Tidsskriftets sjefredaktør Are Brean tar deg gjennom dette og mer i ukens episode av Stetoskopet.
Legelivet
Kan leger også få større valgfrihet rundt når og hvor de utfører jobben sin?
Intervju
Johanne Sundby (69) arbeider for at kvinnehelse skal tas på alvor. Og for mer mangfold i akademia.
Klinisk oversikt
Risikoforebyggende tiltak kan forhindre eller utsette opptil 40 % av demens-tilfellene på gruppenivå.
Fra andre tidsskrifter
Inflammasjonsmediatoren prostaglandin E2 kan ha negativ effekt på kognitive evner, men positiv effekt på muskelstyrke hos mus.
Noe å lære av
I forløpet utviklet hun rabdomyolyse, akutt nyresvikt og transaminasestigning.
Kronikk
Pasienter kan være idrettsutøvere og dermed underlagt WADAs antidopingregelverk – noen ganger uten å være klar over det selv. Da kan det være til stor hjelp at behandlende lege har kunnskap om regelverket.
Leder
Barnehageansatte og lærere må ha forsvarlige arbeidsforhold – også under en pandemi, skriver Anniken Sandvik.
Debatt
Kvalitetssikring av kirurgiske inngrep forutsetter at vi har nødvendige ressurser, skriver Jan Ludvig Svennevig.
Aktuelt
«På en suveren måte har det vist hvor viktig et Tidsskrift kan være i krisetider.»
Noe å lære av
Graviditet introduserer en forutinntatthet, og ikke-obstetriske tilstander kan være utfordrende å diagnostisere på grunn av utypisk symptombilde.
Podkast
Cecilie Fredvik Torkildsen og Ragnar Kvie Sande fra Kvinneklinikken i Stavanger forteller hva som var årsaken til de sterke smertene kvinnen i denne kasuistikken opplevde.
Tidligere i Tidsskriftet
Legevitser anno 1994.
Legelivet
Filosofisk teori om rettferdighet kan – og bør – anvendes i helsetjenesten.
Fra redaktøren
– Leger må skrive og snakke slik at de blir forstått. Å finne gode oversettelser av engelske faguttrykk er lettere enn det mange tror, skriver Petter Gjersvik.
Minileder
Pandemien er ødeleggende for klodens 1,2 milliarder barn og unge. «Generasjon Korona» risikerer å arve en verden ødelagt av klimaendringer og covid-19, skriver Are Brean.
Intervju
Thorbjørn Brook Steen forteller at han ble en mye bedre fødselslege da han sluttet å prøve å overbevise de gravide om sitt syn.
Debatt
Medianalderen for starten av puberteten hos norske jenter er 10,4 år, seks måneder lavere enn tidligere antatt.
Fra andre tidsskrifter
Det er et mer effektivt smitteverntiltak å begrense den sosiale kontakten enn å stenge skolene, ifølge en amerikansk studie.
Kort kasuistikk
– Vi har behandlet to unge kvinner for alvorlig skade på ulnarisnerven etter fjerning av p-stav. For å unngå varige skader er det viktig at p-staven settes inn og fjernes riktig, skriver disse ortopedene fra Oslo universitetssykehus.
Tidligere i Tidsskriftet
«For Meningitis spinalis acuta behandledes 14, hvoraf 5 døde.»
Nytt om navn
Den første norske kasuistikken som beskrev sykehistorien til en pasient smittet med covid-19, vant prisen for årets artikkel i Tidsskriftet.
Podkast
Tidsskriftets sjefredaktør Are Brean oppsummerer forskningsnyheter fra de siste to ukene.
Fra andre tidsskrifter
«Gensløyd» kan reversere aldring og skade av nerveceller hos mus.