Annonse
Annonse
Oversiktsartikkel
Hjertesvikt med normal ejeksjonsfraksjon er en vanlig tilstand som norske leger trenger oppdatert kunnskap om for å håndtere pasientene korrekt.
Intervju
Dr. Sverre Håkon Evju i Narvik omtaler seg som kronisk positiv. Med den innstillingen har han blitt en viktig pådriver for endring og utvikling mot fremtidens Helse-Norge.
Tidligere i Tidsskriftet
Meteorer, vektløshet – og hvordan komme tilbake til jorden i live?
Leder
Har benmargs-transplantasjon en plass som fremtidig kur mot hiv?
Kronikk
Tumoragnostiske legemidler kan få stor betydning for framtidig kreftbehandling, skriver Magne Børset.
Debatt
– Prisen alene er ikke nok for å vurdere om et nytt legemiddel er for dyrt, skriver kronikkforfatterne.
Originalartikkel
Delirium er vanlig blant eldre pasienter i norske akuttmottak, viser denne studien.
Noe å lære av
Anemi hos barn er en vanlig problemstilling. Men noen ganger møter man sjeldne tilstander.
Annonse
Annonse
Leder
Store summer kan spares ved et bytte fra originalt til biotilsvarende preparat
Fra andre tidsskrifter
Det finnes få randomiserte studier om mulige helseeffekter av å spise frokost.
Legelivet
Søknader, registreringer og rapporter. Å gjennomføre en medisinsk studie innebærer mer enn det som står i metodebeskrivelsen i artikkelen.
Debatt
Vi må slutte å besjele bakterier og andre mikrober.
Originalartikkel
Vanndampbehandling for åreknuter innebar betydelig kortere sykefravær enn stripping av vena saphena magna, viser denne observasjonsstudien.
Leder
Hvilke metoder for behandling av åreknuter bør benyttes i det offentlige helsevesenet?
Noe å lære av
En tidligere frisk kvinne i 40-årene ble operert akutt for en smertefull hemoroide. Andre postoperative dag utviklet hun alvorlig sepsis.
Noe å lære av
Pasienten fikk høre at han hadde tennisalbue. Noen måneder senere viste det seg at plagene var langt mer komplekse enn først antatt.
Noe å lære av
Det er viktig å være oppmerksom på symptomer som tyder på alvorlig, underliggende patologi.
Noe å lære av
Kasuistikken viser hvordan en relativt hyppig sykdomstilstand kan bli livstruende på kort tid.
Klinisk oversikt
Kirurgisk palliasjon med Fontan-sirkulasjon har revolusjonert behandlingen av de mest utfordrende pasientene med univentrikulære hjerter.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Leder
En fjerdedel av verdens befolkning menstruerer. Dette må vi kunne snakke mer om.
Leder
Sårbare kvinners reproduktive helse bør ikke ofres for politisk vinning.
Originalartikkel
Det er en risiko for helseskade og for å avlegge en positiv dopingprøve ved bruk av tilsynelatende lovlige kosttilskudd, viser denne studien.
Leder
– Variasjonen i bruk av CT ved primær-undersøkelsen av skadede pasienter er betenkelig, skriver Torben Wisborg.
Debatt
Det er fagfolk som må vurdere indikasjon for helsehjelp.
Språkspalten
Distinksjonen mellom sjanse og risiko er under press, og har vært det lenge.
Essay
De første små skrittene mot fremmedgjøring kan lede opp mot en senere katastrofe, skriver Per Nortvedt.
Intervju
Kjell Krüger undrer seg over at ikke geriatrien ser på sykehjemmene som en arbeidsplass for sine spesialister.
Tidligere i Tidsskriftet
På 1800-tallet ble det gjort forsøk på transplantasjoner fra dyr til mennesker.
Reportasje
Kritiske røster mener estetisk medisin ikke er forenlig med legegjerningen. Men Karim Sayed føler seg som helsepersonell når han er på jobb.
Medisinsk etikk
Det kan ikke gis et generelt svar på om virksomheter der leger utøver estetisk medisin er «etisk akseptabel praksis», mener Rådet for legeetikk.
Fra andre tidsskrifter
Inhalasjon av stabile nanopartikler med innkapslet mRNA som koder for luciferase, ga økt luciferasemengde i lungevev hos mus.
Medisinen i bilder
En tidligere frisk kvinne i 80-årene ble påfallende trett i et selskap og utviklet i kjølvannet av hendelsen ufrivillige bevegelser.
Kort kasuistikk
Diabetes mellitus type 1 er en sjelden bivirkning av immunterapi mot kreft.
Språkspalten
Uttrykket lege i spesialisering er lett å forstå. Forkortelsen LIS stående alene er det ikke.
Klinisk oversikt
Det finnes ingen entydige kliniske indikasjoner for når en bør utrede med tanke på renal fibromuskulær dysplasi.
Intervju
– Det er vanskelig å stå frem og fortelle om denne type plager, sier hudlege Anne Lise Helgesen.
Debatt
Ikke-representative pasientutvalg er avgjørende for validiteten i kliniske studier.
Kronikk
De fleste har ingen effekt av økning i dosen av inhalasjonssteroider ved astmaforverringer.
Fra andre tidsskrifter
Mange pasienter som skrives ut fra sykehus, blir stående på legemidler som kan være skadelige.
Tidligere i Tidsskriftet
Forfatterne hadde aldri snublet over smitte fra rev. Helt til en ung mann skar seg i fingeren mens han flådde en nylig skutt rødrev.
Kort rapport
En studie viste en sterk økning i antall akuttinnleggelser, mens antall tvangsinnleggelser var uendret. Hvordan kan det ha seg?
Noe å lære av
Under utredningen ble det gjort et uventet funn ved ultralydundersøkelse.
Debatt
Dagens praksis med tvangsmedisinering må umiddelbart opphøre, og ofrene må kompenseres, skriver Ketil Lund.
Legelivet
Ordet doktor ga tidligere en viss status, men nå florerer det av lekre yrkestitler der ute. Trenger legestanden en omdømmestylist?
Legelivet
En svensk ph.d.-studie har undersøkt kjønnsforskjeller i medisinsk utdanning.
Debatt
For mange behandlere virker det fremmed å treffe vedtak om tvang når pasienten ikke motsetter seg behandling.
Debatt
Etter gjeldende psykisk helsevernlov er det ulovlig å hjelpe en psykotisk pasient som av egen fri vilje ber om hjelp.
Annonse
Annonse