Kort kasuistikk

Rask eliminasjon av SARS-CoV-2 hos fullvaksinert pasient

Høy mengde av SARS-CoV-2-virus i luftveissekret påvist med PCR-teknikk er vanligvis en indikator på høy smittefare, men ikke alltid.

Podkast

Tilgang til legemidler uten tommel opp fra Beslutningsforum

Hvordan skal du som kliniker gå frem for å få fatt på legemiddelet til tross for manglende vedtak i Beslutningsforum?

Kronikk

Slik kan man få tilgang til legemidler uten vedtak i Beslutningsforum

Det norske beslutningssystemet for innføring av nye legemidler er komplisert og tidkrevende.


Nyeste vitenskapelige artikler

Debatt

Ny tvangslov umyndiggjør kommunehelsetjenesten

Demensomsorg er i hovedsak et kommunalt ansvar. I nytt forslag til tvangslov får ikke lenger kommunehelsetjenesten selv bestemme medisinering av pasienter med demens.

Intervju

En annen dans

Brit Havers engasjement for kvinner med alkoholproblemer våknet allerede i barndommen. Det ledet til den første doktorgraden i psykiatri ved Universitetet i Bergen levert av en kvinne.

Kronikk

Vi trenger en ny strategi for leversykdom

– Dødeligheten av leversykdom øker i Europa på grunn av høyt alkoholforbruk, overvekt og diabetes type 2. «Leverprøver» er lite treffsikre for å finne pasientene som trenger tidlig intervensjon. Vi skisserer en ny tilnærming til denne voksende pasientgruppen.

Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Kronikk

Statiner gir sjelden bivirkninger

Ny kunnskap fra randomiserte studier avkrefter en sammenheng mellom statiner og muskelbivirkninger hos de aller fleste

Leder

Hugs tolken!

1. januar i år tredde tolkelova i kraft. Det er eit viktig steg i kampen om likeverdige helsetenester til alle innbyggarar.

Noe å lære av

Epilepsi og synkope

En kvinne i 60-årene hadde fått diagnosen epilepsi rundt 30 år tidligere, og sykdommen var godt stabilisert ved hjelp av medisiner. På kontroll ved nevrologisk poliklinikk fortalte hun om et nylig anfall, og dosen med epilepsimedisin ble økt. Årsaken viste seg imidlertid å være en helt annen.

Klinisk oversikt

Buegangsdehiscens

Buegangsdehiscens er en tilstand med plagsomme øresymptomer og svimmelhet forårsaket av en defekt i benet mellom det indre øret og midtre skallegrop.

Fra redaktøren

Fellesskap på blå resept

– Blåreseptordningen bidrar til å utjevne helseforskjeller. Sanksjoner mot leger for feilskrevne blåresepter passer dårlig med vår solidariske tanke om helse for alle, skriver Elena V. Aandstad.

Minileder

Pandoras år

Kort rapport

Strømgjennomgang fra lavspenning

Pasienter utsatt for strøm henvises ofte til akuttmottaket, men det er ulike retningslinjer for hvordan disse bør håndteres.

Leder

Kommuneoverleger i spagat

– Kommunene må utnytte kommuneoverlegenes kompetanse på en bedre måte, skriver Therese Renaa.

Debatt

Illegalt eller medisinsk amfetamin

Økende forskrivning av amfetamin som legemiddel stiller større krav til kunnskapen om stoffets farmakologiske egenskaper.

Fra redaktøren

Vaksine mot vaksineskepsis?

Kronikk

Den norske arbeidslivsmodellen fremmer god helse

Bedriftsleger og andre i bedriftshelsetjenesten bør engasjere seg mer i hvordan norsk arbeidsliv organiseres.

Desentralisert medisinstudium

Originalartikkel

Leger utdannet i Bodø – hvem er de og hvor blir de av?

Studenter som valgte desentralisert medisinutdanning i Bodø, hadde i stor grad tilhørighet til regionen. 35 prosent av Bodøpakke-studentene ble allmennleger, og 67 prosent av disse arbeidet i distriktskommuner.

Leder

Leger til distriktet

– Bedre planlegging og tilrettelegging av medisinstudiet og spesialistutdanningen kan sikre bedre rekruttering av allmennleger til distriktet, skriver Marie Thoresen.

Oversiktsartikkel

Tiltak i grunnutdanningen

Å dreie fokus i utdanningen mot utvikling av kunnskap, ferdigheter og undervisningsarenaer som gjør leger kompetent til å arbeide i distrikt, har betydning for rekruttering av leger til distrikt.

Kronikk

Samfunnsbyrden tilsier mindre strenge smitteverntiltak

En videreføring av strenge smitteverntiltak vil være for kostbart i forhold til gevinsten ved lavere sykdomsbyrde nå som en stor andel av befolkningen er vaksinert.

Intervju

Akademia, fluefiske og hjertesvikt

– Vi kan vel ta dette intervjuet digitalt? Ingen trenger vel strengt tatt å møtes «face-to-face» lenger, nærmest insisterer Kenneth Dickstein.
‒ Dessuten sa jeg til kona at jeg ikke skulle klippe håret før pandemien var over, og det er den ikke.

Noe å lære av

Langvarig muskelsvakhet

En kvinne ønsket å vite årsaken til diagnosen hun hadde fått som tenåring, og videre prognose. Utvidet gentesting viste at den opprinnelige diagnosen var feil.

Klinisk oversikt

Hudplukkingslidelse

Hudplukkingslidelse er en underkjent psykisk lidelse som typisk starter i tenårene og medfører betydelig emosjonelt stress og/eller nedsatt fungering på viktige livsområder.

Originalartikkel

Kommuneoverlegers opplevelse av egen rolle

Kommuneoverleger opplevde uklar rolleforståelse og usynlighet, men også stor grad av autonomi, og en dobbelthet i rollen mellom klinisk identitet og samfunnsmedisinsk identitet.

Debatt

Hjerneblødning som metafor

– Dårlige valg og ubesluttsomhet er ikke vanlige symptomer på hjerneslag, kommenterer Kashif Waqar Faiz om landslagssjefens bruk av medisinsk metafor.

Tidligere i Tidsskriftet

Behov for flere epidemispesialister

Lege og professor Axel Holst tok i 1918 til orde for at man måtte utdanne og ansette flere faste epidemi­spesialister, i tillegg til den ene legen i Norge som allerede jobbet med det.

Fra fagmiljøene

Bronkiolitt skal ikke behandles med glukokortikoider eller antibiotika

– Vi er inne i en hektisk sesong med virale luftveisinfeksjoner. RS-virus er den hyppigste årsaken til bronkiolitt hos barn.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media