Annonse
Annonse
Originalartikkel
Kateterbasert lukking av venstre atriums aurikkel er gjennomførbart hos de fleste pasienter, og gir fullstendig eller nær fullstendig lukking av aurikkelen hos de fleste pasienter.
Originalartikkel
Pylorusstenose er en tilstand hvor den fortykkede pylorusmuskulaturen hindrer passasje av ventrikkelinnhold fra ventrikkelen til duodenum. Tilstanden rammer vanligvis spedbarn i alderen 3–12 uker.
Leder
Hypertrofisk pylorusstenose er den tilstanden som hyppigst krever akutt kirurgisk behandling hos spedbarn.
Aktuelt
Norsk tidsskriftforening har kåret Tidsskrift for Den norske legeforening til «Årets tidsskrift 2018».
Kronikk
Vi mangler kunnskap om pasientenes preferanser i møte med helsetjenesten.
Fra andre tidsskrifter
Svangerskapsdiabetes gir økt risiko for type 2-diabetes, høyt blodtrykk og iskemisk hjertesykdom, viser stor britisk studie.
Intervju
Hun jaktet landet rundt etter den norske folkehelsen og fant ut at helse handlet mer om livsinnstilling enn fravær av sykdom. Selv er Benedicte Ingstad i øyeblikket mest opptatt av å få tilbake gangfunksjonen.
Annonse
Annonse
Legelivet.
Norge har en av verdens beste foreldrepermisjoner, men det er ikke bare enkelt å navigere i Navs regelverk.
Medisinen i bilder
Foreldrene til en knapt to uker gammel gutt oppsøkte legevakten etter å ha oppdaget en stor kul på halsen.
Fra redaktøren
Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk.
Leder
Leger og farmasøyter på apotekene bør samarbeide mer og bedre. Målet er mer korrekt bruk av legemidler og mindre sykdom – ikke høyere omsetning.
Kronikk
Til tross for langvarig forskningsinnsats står mange sykdommer fortsatt uten adekvate patofysiologiske forklaringer og effektiv behandling. Avviket mellom innsats og resultat kan trolig tilskrives biomedisinens vegring mot å anerkjenne subjektiv erfaring som årsaksfaktor.
Kronikk
Noen rusmiddelavhengige er så nedkjørte at de vanskelig kan ta standpunkt til innleggelse eller medvirke til å komme i behandling. I dag har ikke leger mulighet til å tvangsinnlegge disse pasientene. Det kan imidlertid kommunens omsorgstjeneste/Nav.
Tidligere i Tidsskriftet
I 1981 fylte Tidsskriftet 100 år, og i årets første utgave sto følgende tegneserie på trykk. Det er kanskje noen av forfatterne våre som føler det slik i dag også?
Personlige opplevelser
En historie om når kirurgen også utøver kirurgisk presisjon i kommunikasjonsfaget.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Noe å lære av
Tilstanden til kvinnen i 40-årene ble vurdert som en melankoliform depresjon med vrangforestillinger. Antidepressiver hadde ikke ønsket effekt. Genetiske tester ga viktig informasjon om videre behandling.
Legelivet.
Når faren er stor for å gå seg vill i jungelen av teori i forskning, kan bruk av metaforer være nyttige ankerpunkt.
Leder
Vi trenger en rasjonell, transparent og mindre kynisk ordning for prising av nye legemidler – for hvem eier egentlig et patent? Og kan man patentere solen?
Medisin og tall
To klinikere vil ikke alltid konkludere likt om hvorvidt en pasient har en diagnose. Cohens kappa er et mye brukt enkeltmål på samsvar.
Språkspalten
Sukkersyke heter diabetes og fallesyke epilepsi. Tidspunktet er kommet for å erstatte ordet føflekkreft med melanom. I alle sammenhenger. Av mange grunner.
Noe å lære av
En yngre mann ble innlagt med alvorlige symptomer på psykose. Utredningen ble raskt mer kompleks enn man hadde forventet, og den avgjørende brikken i differensialdiagnostikken ble et noe gåtefullt fenomen, første gang beskrevet for mer enn hundre år siden.
Fra andre tidsskrifter
For hver gang man fornyer en resept på et opioid legemiddel etter et kirurgisk inngrep, øker risikoen for å utvikle avhengighet.
Tidsskriftet has in cooperation with The University of Oslo and The Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) published a special editon on global health.
Noe å lære av
En mann ble lagt inn i sykehus på grunn av mistanke om gastroenteritt og dehydrering. Utviklingen i løpet av de neste timene ble overraskende dramatisk. Årsaken viste seg å være en tilstand som er uvanlig i Norge i dag.
Intervju
Even Reinertsen sto støtt da det stormet som verst på Gjøvik sykehus. Men to år senere ville ikke bena bære ham lenger. Påsken har derfor blitt en tid også for vonde minner.
Medisinsk historie
I mange hundre år var urinen ansett som den viktigste kilden til informasjon om prosesser i kroppens indre. I den humoralpatologiske tradisjonen var inspeksjon av urin, uroskopi, legenes viktigste diagnostiske verktøy.
Debatt
Det er på tide at likestillingen også kommer til oss fargesvake mannfolk.
Originalartikkel
Noen pasienter med alvorlige sammensatte lidelser oppnådde medisinfrihet og varig bedring etter basal eksponeringsterapi. Langtidsprognosen var spesielt god for dem som seponerte psykofarmaka, men valgte å eksponere seg for eksistensiell katastrofeangst.
Essay
Tegnefilmen Snehvit og de syv dvergene hadde premiere i 1937. De syv dvergene har veldig ulike personligheter, og en nærmere gjennomgang indikerer også ulike medisinske diagnoser.
Medisinen i bilder
Kvinnen ble ikke gravid ved det første IVF-forsøket. Ett overtallig embryo ble imidlertid fryst ned, og man besluttet å bruke dette embryoet ved neste forsøk.
Medisinsk historie
Tittelordet kan betegne flere ting. Mest vanlig er det kanskje brukt i overført betydning som yndling, favoritt, men i denne artikkelen beskriver det et folkemedisinsk hjelpemiddel.
Kronikk
Direktevirkende antivirale legemidler mot hepatitt C gir helt nye muligheter for å utrydde en «stille epidemi» som i stor grad rammer en marginalisert gruppe i samfunnet.
Originalartikkel
Uventede MRSA-funn i norske sykehus førte til omfattende smitteoppsporingsaktivitet. Ved smitteoppsporing ble det sjelden påvist MRSA hos helsepersonell, men mange mindre MRSA-utbrudd ble ikke meldt til helsemyndighetene.
Leder
Innsatsen mot spredning av meticillinresistente gule stafylokokker er viktig, men tiltakene må evalueres.
Fra andre tidsskrifter
I en ny britisk observasjonsstudie fant man ingen sikker sammenheng mellom inntak av usunne matvarer og kardiovaskulær sykdom.
Debatt
Flere norske barn og unge med nyoppdaget diabetes type 1 har ketoacidose sammenlignet med barn i Sverige og Danmark.
Kronikk
Menopausal hormonbehandling med oppstart før 60 års alder har overveiende positive helseeffekter. På tide å endre anbefalingene?
Annonse
Annonse