Annonse
Annonse
Oversiktsartikkel
I hovedtrekk kan man si at fertilitetsbehandling ikke gir en generelt økt kreftrisiko verken for kvinner eller barn.
Leder
Mor og barn kan sendes hjem bare timer etter fødselen. Hvordan vil det gå?
Medisinsk etikk
I tre tilfeller avviste foreldrene livsforlengende behandling.
Reportasje
Gro Vik Knutsen ble overrasket da hun oppdaget hvor streng Helsetilsynet er i saker der leger inngår forhold til pasienter.
Leder
På hver sin måte har årets fredsprisvinnerne bekjempet seksualisert vold og søkt rettferdighet for ofrene.
Originalartikkel
Bredspektrede antibiotika ble benyttet oftere enn retningslinjene skulle tilsi.
Annonse
Annonse
Oversiktsartikkel
Behandlingsresultatene for lungeinfeksjoner med ikke-tuberkuløse mykobakterier er varierende.
Medisin og tall
Historien om verdens mest mislykkede – og mest lærerike – meningsmåling.
Leder
Luftige ideer om teknologi og samhandling kan ikke erstatte senger.
Tidligere i Tidsskriftet
Det gikk galt da kanonen ble avfyrt. Da er det godt å ha en kreativ lege om bord.
Debatt
Innføring av anbud på hivlegemidler er ikke faglig begrunnet.
Fra andre tidsskrifter
I noen land burde flere fødende fått keisersnitt, men i enda flere land får nok for mange kvinner utført keisersnitt
Medisinen i bilder
Massiv infestasjon med spolorm i tynntarmen kan forårsake mekanisk ileus ved at en stor mengde ormer filtrer seg sammen og obstruerer tarmlumen.
Kronikk
Pasienter med alvorlig psykisk lidelse har dårligere tannhelse enn befolkningen for øvrig. Med enkle grep kan tannhelsetilbudet for denne gruppen styrkes.
Aktuelt
Hvordan er det egentlig å jobbe som fastlege? I anledning fastlegedagen har Tidsskriftet har gått til arkivet for å finne svar.
Legelivet.
Fastlegen min er fantastisk. Hun har et skjelett som heter Charlotte og en rød sykkel med blomsterkasse foran og bak. «Syklemelding», står det på skiltet.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Originalartikkel
Insidensraten for alle kreftformer samlet er dobbelt så høy i dag som for 60 år siden.
Debatt
Norsk forening for søvnmedisin har utarbeidet tverrfaglige anbefalinger for objektive søvnundersøkelser.
Oversiktsartikkel
Dystoni gir ufrivillige, repeterte bevegelser, og kan føre til unormale stillinger i de affiserte kroppsdelene.
Essay
Border, skriblerier, fotnoter og design er også medisin. De kan gi en tilgang til medisinsk historie som vi kanskje ikke har vært tilstrekkelig oppmerksom på.
Språkspalten
Skjellsettende betegner et skille og har ikke noe med sjelen å gjøre.
Originalartikkel
3,8 % av norske barn hadde fått diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse ved 12 års alder, men en gjennomgang viste at bare halvparten av diagnosene var sikkert dokumentert. Dessuten var de fylkesvise forskjellene store.
Intervju
Flere fruktbare nettforum for leger blir ødelagt av råtne epler, men Inger Johanne Ravn leder et som lykkes. Noen har kalt henne «maktsyk», selv kan hun kalle seg «Årets allmennlege».
Intervju
Da Jostein Holmen rundet 60 følte han behov for å øve på pensjonisttilværelsen og kjøpte seg hytte. Da han nærmet seg 70, dristet han seg til å gå tur med kona midt i arbeidstiden.
Medisin og tall
I mange randomiserte forsøk måler man en verdi både før behandling og ved oppfølging. Det er flere måter å analysere slike data på.
Fra redaktøren
Biologisk sett befinner vi oss alle på et spekter av kjønn, der mann og kvinne er ytterpunktene.
Internasjonal medisin
I år er det 40 år siden en totalreformasjon av italiensk psykiatri. Hvordan har det gått og hva kan vi lære?
Oversiktsartikkel
Det er økende interesse for kliniske studier av klassiske psykedeliske stoffer for behandling av psykiske lidelser, og disse stoffene ser ut til å ha liten risiko for alvorlige bivirkninger.
Legelivet.
I doktorklubben hender det vi ser tilbake på legelivene våre. Ble de slik vi hadde forventet? Valgte vi den rette spesialiteten? Fikk vi pløyet våre evners jord, slik Vilhelm Krag skriver om?
Debatt
Vi trenger fagfolk i diskusjonen om forbudspolitikkens helseskadelige virkninger.
Tidligere i Tidsskriftet
Hvordan påvirket pendling psykiske helse i 1972?
Fra andre tidsskrifter
Behandling med statin reduserer ikke dødelighet hos friske eldre.
Kort kasuistikk
Lungeødem generert av negativt trykk er en sjelden tilstand, men kan være svært alvorlig. Det kan oppstå under tilsynelatende ukompliserte forhold.
Medisinen i bilder
Okklusjon av Percherons arterie gir bilaterale infarkter i thalamus, hvilket er en uvanlig tilstand. Man klarer sjelden å påvise okklusjon av arterien ved bildediagnostikk.
Tidligere i Tidsskriftet
På 1940-tallet ble en gravid pasient lagt inn på sykehus. Hun var midt i tyveårene, sunn, frisk og førstegangsfødende.
Medisin og tall
I en klinisk studie har vi ofte flere målinger fra samme pasient, men det er pasienten som må være den primære analyseenheten, ikke hver enkelt måling. Å telle samme pasient flere ganger kan lede til feilaktige effektestimater og konklusjoner. Figur 1 N = 5 eller N = 1? Målinger fra ulike ledd med...

Spiralnektdommen

Debatt
Diskusjonen om reservasjon mot innsetting av spiral bygger på inngrodde medisinske myter og er blind for diskriminering av kvinners rettigheter.
Debatt
Høyesterett svarer ikke på om hvorvidt reservasjonsforbud er menneskerettsstridig, selv om en fastlege fikk medhold i at hennes oppsigelse var ugyldig.
Debatt
Fastlegeforskriften bør endres slik at det på ny åpnes for muligheten til å avtale reservasjon lokalt.
Fra andre tidsskrifter
Pasienter med venstresidig endokarditt som er stabile etter innledende behandling med intravenøs antibiotika, kan skifte til peroral antibiotika. Dette viser en dansk studie.
Fra andre tidsskrifter
Forekomsten av diaré blant barn i Afrika varierer mye, både mellom land og mellom ulike regioner i hvert land.
Legelivet.
Hva motiverer engasjement i endringsprosesser – bedret pasientbehandling eller kostnadsreduksjon?
Originalartikkel
Om lag 1 per 1 000 fikk årlig i perioden 2004–16 forskrevet et medikament mot alkoholbrukslidelse. Disulfiram var det mest brukte medikamentet. Det var en økning i forskrivning i alle aldersgrupper.
Annonse
Annonse