Essay
Da fysiske møter ble byttet ut med digitale, oppdaget vi på nytt betydningen av blikkontakt. Den etiske handlingsimpulsen springer ikke ut fra verdidokumenter eller etiske regler. Den begynner med blikket.
Kronikk
Frem til nylig har alle foreldre fått råd om å gi tran til sine spedbarn. Nå anbefales ikke lenger tran i første leveår, men ammede barn trenger fortsatt D-vitamintilskudd.
Legelivet
Mentorprogrammer der en gruppe studenter regelmessig kan møte en erfaren lege som mentor, har et stort potensial, viser en ny studie.
Kronikk
Matematisk modellering av pandemiforløp har kunnskapsmessige utfordringer og uavklart nytteverdi.
Legelivet
For noen måneder siden hadde jeg et møte i et stilig bygg utenfor Oslo. Der var det rene flater, glassvegger og en flott kantine. Folk spaserte rundt med fine klær og ID-kortet i en svart snor rundt halsen.
Debatt
Forskrivning av legemidler med naltrekson til vektreduksjon er økende. Dette kan ha betydelige konsekvenser ved behov for opioidanalgesi.
Tidligere i Tidsskriftet
Det er ingen hemmelighet at det å være lege noen ganger innebærer at man blir strukket til det ytterste. En takknemlig pasient tok seg tid til å sende inn en hyllest til legen.
Fra andre tidsskrifter
Barns lengdevekst er dårligere jo høyere over havet de bor, helt fra fødselen av.
Fra andre tidsskrifter
Utholdenhetstrening gir økt produksjon av interleukin 13, som har positive effekter på musklenes adaptasjonsevne.
Språkspalten
Medisinen er full av eponymer, det vil si ord som er laget etter navn på personer. Hvordan skal de skrives?
Legelivet
Vi registrerer at det for tiden ofte reklameres for hjertestartere. Selv om slike nok kan være nyttige ved gitte anledninger, mener jeg det er et langt større behov for hjernestartere.
Originalartikkel
Antall pasienter som får opioider på blå resept, har økt etter at blåreseptordningen ble endret i 2008.
Debatt
Beslutningen om å gi 30 millioner kroner årlig til et privat barnehospice på Sørlandet er en prioritering som ikke er forenlig med den typen etisk refleksjon man daglig forholder seg til i det offentlige helsevesenet.
Fra andre tidsskrifter
I en musestudie fikk mus som ble påført smerte, et større innslag av fargeløse hår.
Fra andre tidsskrifter
Ved traumatiske amputasjonsskader kan gjenværende metallfragmenter være et problem, viser ny studie.
Fra redaktøren
Hvordan pasienter med sykdom uten objektive funn har blitt møtt gjennom tidene, tjener den medisinske profesjon til liten ære. Dét bør vi ha i bakhodet når vi møter pasienter med langvarige ettervirkninger av covid-19, skriver Kari Tveito.
Medisin og tall
Studiedeltagere kan endre atferd hvis de vet at de blir observert. Vi kaller dette Hawthorne-effekten.
Minileder
Den sittende presidentens utallige valgmøter over hele landet samler jevnlig flere tusen deltagere, som står tett sammen i idrettshaller og på stadioner.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Kort rapport
Bruk av ciprofloksacin ved et lokalsykehus falt i 92 % av tilfellene utenfor terapianbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.
Leder
Leger må bli flinkere til å følge retningslinjer for bruk av antibiotika.
Podkast
Hvorfor bruker leger av og til antibiotika feil? Og hva kan det føre til? Stetoskopet snakker med overlege Bjørn Waagsbø og professor Dag Berild.
Essay
«Plutselig falt jeg helt sammen. Det var som om jeg forsvant fra denne verden, det var umulig å snakke, og det kjentes som jeg ble båret av en brottsjø.» Professor Astrid K. Wahl beskriver kroppens reaksjon på cellegiften.
Kronikk
Norske leger har taushetsplikt, men også en hel skog av meldeplikter. Regelverket kunne trengt en opprydning, men i stedet foreslås det nå enda en meldeplikt.
Fra andre tidsskrifter
Legemiddelet hydroksyurea er trygt og effektivt for barn med sigdcellesykdom, men mange bør få høyere dose enn det praksis har vært hittil.
Noe å lære av
En mann i 50-årene med fremskreden Parkinsons sykdom utviklet en rask forverring. Behandlingstiltak ga kun forbigående bedring.
Fra andre tidsskrifter
Hormonbehandling hos postmenopausale kvinner påvirker risikoen for brystkreft. I en ny studie viser langtidsoppfølging at kombinasjonsbehandling med østrogen og gestagen gir moderat økt risiko.
Essay
Hva er sammenhengen mellom Æsculap og en gullklokke?
Originalartikkel
Andelen minimalt invasive hysterektomimetoder har økt i Norge fra 2008–18, men varierer fortsatt noe mellom de norske helseforetakene. Robotassistert hysterektomi og salpingektomi under hysterektomioperasjonen har økt siden 2008.
Intervju
Hun vokste opp i en ishall og har vært norgesmester i kunstløp tre ganger. Mye trening på glatt is kan ha bidratt til at anestesilegen Vibecke Sørensen klarer å sjonglere nasjonale verv i idretten med håndtering av korona på den intensivavdelingen som fikk flest covid-19-pasienter.
Kronikk
Ulike pasientgrupper, alle med livstruende lidelser og selvskadende adferd, blir behandlet ulikt, selv om de har lik alder og nokså lik prognose. Selv om de lovgitte kriteriene for bruk av tvang er oppfylt, må det vurderes om tvang eller ikke er til pasientens beste.
Medisinen i bilder
Hos en tidligere frisk kvinne i 70-årene viste MR-undersøkelse en degenerativ meniskruptur, i tillegg var det flekkvise forandringer i benmargen.
Leder
Togulykker, store branner eller terrorangrep kan føre til at det er mange skadde pasienter samtidig. Hvilke pasienter skal behandles først når ressursknapphet gjør at vi må velge?
Originalartikkel
De fleste gravide kvinner i Oslo-regionen betalte selv for å få utført tidlig ultralyd eller NIPT-test hvis de ikke oppfylte kriteriene for tilbud om utredning etter de nasjonale retningslinjene. Flertallet mente at fosterdiagnostikk bør være et offentlig organisert tilbud.
Debatt
Presis koding av sykdomsdiagnoser er viktig for god kvalitet i helsetjenestene. Kodingskvaliteten for primær binyrebarksvikt er for svak, noe som sannsynligvis ikke er unikt for denne diagnosen.
Klinisk oversikt
Antibiotikaresistens er en av de alvorligste truslene mot folkehelsen. Det utvikles få nye antibiotika, og resistensproblemene øker. Rasjonell bruk av eksisterende antibiotika blir derfor stadig viktigere.
Medisin og tall
Ofte lønner det seg å undersøke ting på kryss og tvers, spesielt hvis noe synes å være for godt til å være sant. Kryssvalidering vurderer den statistiske modellen ved å prøve den på nytt i det samme datasettet. Statistiske metoder skal presist analysere dataene i din studie.Vi bruker de samme...

Hjertestarter

Originalartikkel
Tidligere hjertestans eller alvorlig arytmi forelå hos 67 % av dem som fikk implantert hjertestarter. Koronarsykdom var vanligste underliggende årsak.
Leder
Kvalitetsovervåkning er nøkkelen til god pasient-sikkerhet, skriver Torkel Steen.
Podkast
I år er det 40 år siden den aller første pasienten i verden fikk implantert en hjertestarter ved Johns Hopkins Hospital i USA.
Debatt
Basert på hva vi vet om immunsystemet og risikofaktorer hos mennesker med Downs syndrom, bør vi ta ekstra grep for å beskytte denne gruppen mot alvorlig sykdom og død.
Kronikk
Også pasienter med initialt mildt forløp av covid-19 rapporterer langvarige symptomer i form av blant annet brystsmerter, tungpustethet, hodepine og utmattelse.