Originalartikkel
Blant covid-19-innlagte var det flere med underliggende sykdomstilstander enn i befolkningen.
Fra redaktøren
«Norge trenger flere barn», sa statsminister Erna Solberg i 2018. På Lesvos sover nyfødte på gata, skriver Martine Rostadmo.
Kort kasuistikk
En kvinne i 50-årene ble innlagt i sykehus med feber, halssmerter og inspiratorisk stridor. Man mistenkte en potensielt livstruende tilstand.
Kronikk
Enhver lege vil uunngåelig få forespørsler fra familie, venner og bekjente om medisinske råd og behandling av større eller mindre art. Hvordan håndterer man det?
Podkast
Jan-Henrik Opsahl fra Rådet for legeetikk tar deg gjennom potensielle problemer som kan oppstå dersom man velger å behandle en venn eller et familiemedlem.
Debatt
Profylakse bør vurderes også til pasienter som ikke er innlagt, skriver forfatterne av denne debattartikkelen.
Tidligere i Tidsskriftet
En oppgitt student skrev i Æsculap i 1997 om kaos på akuttmottaket ved Ullevål sykehus.
Fra andre tidsskrifter
Forskere har kartlagt molekylære endringer i forkant av sykdomsoppbluss hos pasienter med revmatoid artritt.
Fra andre tidsskrifter
Tradisjonelle kriterier for akademiske meritter teller mest ved tilsetting på medisinske fakulteter.
Fra andre tidsskrifter
Ikke nødvendigvis, viser en ny studie.
Språkspalten
Termene antiepileptika, antikonvulsiva og refraktær epilepsi er upresise og bør erstattes av moderne betegnelser.
Intervju
Øystein Søbstad, tidligere smittevernoverlege i Bergen, angrer ikke på at han valgte medisinen.
Kronikk
Seks vaksinekandidater har nådd fase 3-studier. De første resultatene herfra forventes i løpet av høsten.
Leder
Fraværet av effektiv forebygging av selvmord er et av våre store folkehelseproblem. Vi trenger et bredere perspektiv på selvmord enn sykdomsmodellen.
Fra redaktøren
Svangerskapsomsorg er for viktig til å bli gjort til en dragkamp mellom ulike faggrupper, skriver Øyvind Stople Sivertsen.
Fra andre tidsskrifter
Aldrende bindevevsceller, såkalte senescentceller, kan fjernes medikamentelt og slik redusere fibrøs innkapsling av implantater.
Originalartikkel
Prognose for tilheling er avhengig av årsak til fistel.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Kort rapport
I perioden 2010–17 økte forbruket av opioider ved to kirurgiske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Endringen var i all hovedsak forårsaket av økt forbruk av oksykodon.
Leder
Leger bør reflektere over egen praksis med forskrivning av smertestillende legemidler.
Originalartikkel
NORRISK-2, et enkelt skåringssystem for hjerte- og karsykdom, identifiserte de fleste som utviklet hjerte- og karsykdom innen ti år blant 2 014 friske menn.
Debatt
Studier viser at det er grunn til å være skeptisk til betydningen av gluten ved glutenintoleranse uten cøliaki. Tiden er moden for å vurdere retten til grunnstønad for disse pasientene.
Legelivet
Legeliv kan være lange vakter og høy arbeidsbelastning, men det kan også være avslapping foran tv-en etter endt jobbdag. Hva med å invitere «the Marlboro Man» – den ikoniske, vandrende sigarettreklamen – opp i sofaen med familien hver kveld?
Klinisk oversikt
Knuter i tyreoidea er vanlig. Systematisk ultralyd-undersøkelse vil i stor grad kunne avklare hvilke knuter som krever oppfølging.
Kronikk
Vi vet ikke nok om hva som induserer pubertet og hvilke faktorer som påvirker dens start.
Podkast
Kommer norske barn tidligere i puberteten enn de gjorde før? Hva kan det i så fall skyldes, og hva er konsekvensene?
Aktuelt
En studie på nalokson mot opioidoverdoser gitt som nesespray i stedet for intravenøs administrert, førte til kommersiell videreutvikling av preparatet – og prisen for «Beste originalartikkel».
Noe å lære av
En mann ble innlagt med ødemer, tungpustethet og hypertensjon. Det var starten på et uvanlig sykdomsforløp.
Klinisk oversikt
Hvilke symptomer gir dette, og hvordan skal det behandles?
Debatt
Legeforeningen førte en høylytt kamp for å forby et fåtall stillinger som mottakslege. Det egentlige problemet er ikke løst. Det er i beste fall utsatt.
Debatt
Kalnes og Kirkenes er skremmende eksempler på hva som skjer når man bygger for lite. Til tross for intensjonen med Sykehusbygg har økonomi stadig blitt siste premissleverandør.
Medisin og tall
I mange studier inngår ordinale data, for eksempel heltallene fra 1 til 4. Kan det være meningsfylt å oppsummere slike data ved bruk av gjennomsnitt eller median?
Minileder
Verdens helse kan knapt få en verre medisin enn manglende samarbeidsvilje mellom stormaktene, skriver Ragnhild Ørstavik.
Legelivet
Covid-19 har på nytt aktualisert spørsmålet om hva likebehandling i helsetjenesten egentlig betyr.
Fra andre tidsskrifter
Behandling av høyt blodtrykk reduserer risikoen for utvikling av demens og kognitiv svikt, viser en ny metaanalyse.
Kort kasuistikk
Leger og pasienter må være klar over at SGLT2-hemmere gir økt risiko for diabetisk ketoacidose.
Tidligere i Tidsskriftet
Kan du basal førstehjelp? Det kunne ikke under-tegnede tidlig i studiet. Beskrivelsen fra 1995 lyder derfor ubehagelig velkjent.
Tidligere i Tidsskriftet
«Alle» er interessert i ernæring hos barn, men interessen for hva de eldste blant oss burde spise har vært liten, ifølge en artikkel i Tidsskriftet i 1917.
Leder
Vi har tre valg: inkludere pasienten i kliniske studier, gi «noe» basert på usikkert grunnlag eller å avstå fra behandling.
Kronikk
Kvetiapin blir i økende grad brukt, særlig innen behandling av ruslidelser. Forskningslitteraturen gir liten støtte til advarsler om økt bruk.
Medisinsk etikk
Tvangsutsendelsessaker som Abassi-saken utfordrer legenes rolle, rolleforståelse og profesjonsetikk, skriver Rådet for legeetikk.