Originalartikkel
Kvinner med kosmetiske brystimplantat hadde mer avansert sykdom ved diagnose enn de uten, viser denne studien.
Klinisk oversikt
Onkoplastisk brystbevarende kirurgi utvider indikasjonen for brystbevarende kirurgi. Les mer i denne kliniske oversikten.
Originalartikkel
Det norske mammografiscreeningsprogrammet gir ikke tilstrekkelig informasjon til at kvinner kan ta informerte og selvstendige valg, viser denne studien.
Aktuelt
Her finner du siste nytt om den nye koronavirus-sykdommen, også kalt covid-19.
Podkast
Siri Helene Hauge ved FHI svarer på spørsmål om det nye koronaviruset i denne bonusepisoden av Stetoskopet.
Fra andre tidsskrifter
Nasjonale program med medikamentell massebehandling reduserer forekomsten av schistosomiasis.
Fra andre tidsskrifter
Kjennskap til forfatternes interessekonflikter ser ikke ut til å påvirke fagfellevurderinger av vitenskapelige manuskripter.
Fra andre tidsskrifter
Tiazidenes plass i blodtrykksbehandlingen har vært mye diskutert. Ny forskning setter igjen spørsmålstegn ved retningslinjene.
Språkspalten
I mine snart seks år som medisinstudent har jeg ofte hørt erfarne leger slå fast at «det er en kunstfeil å …». Hver gang har jeg lurt på hva de egentlig mener.
Intervju
Anette Hylen Ranhoff har skrevet flere bøker om hvordan en kan holde seg frisk inn i alderdommen. Selv har hun et ambivalent forhold til å bli gammel.
Tidligere i Tidsskriftet
Er «forstyrret adferd» bare en naturlig del av å være ungdom? En artikkel i Tidsskriftet nr. 14/1973 undersøkte dette nærmere.
Kort kasuistikk
Svangerskapsassosiert osteoporose er en sjelden tilstand. Her beskrives en ung pasient som etter et lite løft pådro seg flere ryggfrakturer.
Fra andre tidsskrifter
Nettbaserte undervisningsopplegg kan minske angst og alkoholforbruk blant tenåringer, viser en stor studie fra Australia.
Leder
Legene har en nøkkelrolle i å begrense skadevirkningene, skriver overlege ved FHI Preben Aavitsland.
Fra redaktøren
Nye og effektive legemidler mot psoriasis har endret forutsetningene for behandlingsreiser til Gran Canaria, skriver Petter Gjersvik.
Debatt
Innføring av nasjonalt program for tarmscreening forutsetter betydelig styrking av koloskopi-kapasiteten.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Originalartikkel
Langtids-EKG-registrering ble i stor grad benyttet til å undersøke pasientgrupper med lite hjerterytmeforstyrrelser, viser denne studien.
Medisin og tall
Hvordan tallfester vi resultatet av en studie? Er det effekten målt på originalskalaen eller en standardisert effekt-størrelse som er mest relevant?
Noe å lære av
Histologiske undersøkelser avdekket en uventet og underdiagnostisert sykdom.
Kronikk
Genpaneltesting har gitt mange pasienter en årsaksdiagnose. Hva bør klinikeren tenke gjennom før blodprøvene rekvireres?
Tidligere i Tidsskriftet
Blir man en god lege av å bare pugge på lesesalen, eller burde man også være sosial og ta seg en fest?
Legelivet
Om du fortvilet tenker «Er jeg den eneste som føler at jeg ikke kan noe?», så stram magen. Du er ikke alene, skriver Victoria Schei.
Fra andre tidsskrifter
Vaksinering mot pandemisk influensa A(H1N1) under svangerskapet ga ingen uheldige følger hos barna i en stor kohortstudie.
Originalartikkel
Standardisert pasientforløp mogleggjer tilpassing av førebyggande behandling ved urinsyregikt.
Fra laboratoriet
Albuminjustering av totalkalsium hjelper oss ikke med å oppdage kalsiumforstyrrelser. Ujustert totalkalsium har best diagnostisk nøyaktighet.
Podkast
Hvordan er det å jobbe som lege i flyktningleir? I tredje episode av Stetoskopet deler Kari Schrøder Hansen sin erfaringer.
Medisinen i bilder
Bildet viser bivirkninger av glukokortikoider hos en kvinne i 70-årene med stor akkumulert byrde av steroidbruk.
Fra andre tidsskrifter
Ved bruk av MR i tillegg til mammografi blir flere svulster påvist, men mange av dem er ikke maligne, viser en nederlandsk studie.
Klinisk oversikt
Nevrogene årsaker til vannlatingsforstyrrelser hos barn er sjeldne, men viktige å oppdage. Her presenteres etiologi, utredning og behandling.
Fra andre tidsskrifter
En studie der man sammenliknet fødselsinduksjon ved overtidig svangerskap mot avventende behandling, måtte avbrytes på grunn av flere dødfødsler ved avventende behandling.
Originalartikkel
Den desentraliserte hjerneslagbehandlingen i Norge fungerer godt, viser denne studien.
Klinisk oversikt
Intensivpasienter har et økt ernæringsbehov og er samtidig ofte ikke i stand til å spise selv. Når bør man starte intravenøs parenteral ernæring, og hva er optimal dosering?
Fra andre tidsskrifter
Skotske fotballspillere lever lenger, men har over tre ganger høyere dødelighet fra nevrodegenerativ sykdom enn andre.
Legelivet
Peter Kalina argumenterar för hur ökad delaktighet är centralt för att reducera läkares «burnout».
Fra redaktøren
Mange synes det er en god idé å betale en ukjent lege tre ganger prisen for en oppgave fastlegen egentlig kan løse. Hvordan kom vi dit?
Tidligere i Tidsskriftet
Er ull eller nylon best på varmeisolasjon? En Tidsskriftet-artikkel fra 1973 forsøker å finne svar.
Anmeldelser
God på praktiske råd, men overbeviser ikke helt.
Anmeldelser
Den fyller en viktig funksjon i legeutdanningen, da det er vanskelig å finne litteratur med tilsvarende fokus.
Anmeldelser
Boken er en kavalkade over medieoppslag som har vakt bekymring.
Anmeldelser
En viktig bok som bør på pensum i medisinutdanningen.
Klinisk oversikt
Vannlatingsforstyrrelser forekommer hos mer enn 10 % av skolebarn. Her omtales en strukturert tilnærming som kan danne grunnlag for riktig diagnose og riktig behandling.
Podkast
Hvordan bør vannlatings-forstyrrelser hos barn behandles? Få svaret i Tidsskriftets podkast Stetoskopet.
Originalartikkel
12 av 1 999 kvinner med perinealruptur fikk kirurgisk behandling innen to år etter at de hadde født.