Noe å lære av
Graviditet introduserer en forutinntatthet, og ikke-obstetriske tilstander kan være utfordrende å diagnostisere på grunn av utypisk symptombilde.
Leder
– Ansatte som ikke kan skjerme seg fra smitteoverføring, bør vernes på annen måte, for eksempel ved å prioriteres til vaksinering, skriver Anniken Sandvik.
Aktuelt
«På en suveren måte har det vist hvor viktig et Tidsskrift kan være i krisetider.»
Podkast
Cecilie Fredvik Torkildsen og Ragnar Kvie Sande fra Kvinneklinikken i Stavanger forteller hva som var årsaken til de sterke smertene kvinnen i denne kasuistikken opplevde.
Intervju
Thorbjørn Brook Steen forteller at han ble en mye bedre fødselslege da han sluttet å prøve å overbevise de gravide om sitt syn.
Debatt
Medianalderen for starten av puberteten hos norske jenter er 10,4 år, seks måneder lavere enn tidligere antatt.
Fra andre tidsskrifter
Det er et mer effektivt smitteverntiltak å begrense den sosiale kontakten enn å stenge skolene, ifølge en amerikansk studie.
Kort kasuistikk
– Vi har behandlet to unge kvinner for alvorlig skade på ulnarisnerven etter fjerning av p-stav. For å unngå varige skader er det viktig at p-staven settes inn og fjernes riktig, skriver disse ortopedene fra Oslo universitetssykehus.
Tidligere i Tidsskriftet
«For Meningitis spinalis acuta behandledes 14, hvoraf 5 døde.»
Nytt om navn
Den første norske kasuistikken som beskrev sykehistorien til en pasient smittet med covid-19, vant prisen for årets artikkel i Tidsskriftet.
Podkast
Tidsskriftets sjefredaktør Are Brean oppsummerer forskningsnyheter fra de siste to ukene.
Fra andre tidsskrifter
«Gensløyd» kan reversere aldring og skade av nerveceller hos mus.
Debatt
Keratokonus er en progredierende hornhinnesykdom som kan svekke synet.
Språkspalten
Helsespråk er språklig kommunikasjon om helse og sykdom i en helsefaglig sammenheng. Et godt og klart helsespråk er nødvendig for både helsepersonell, pasienter, pårørende og publikum.
Debatt
Mange med demens i Norge er ikke utredet og har ikke fått diagnose, skriver forfatterne av dette debattinnlegget.
Kronikk
Antistoffene som ser ut til å gi alvorlige komplikasjoner etter at man har fått AstraZeneca-vaksinen, er identifisert.
Kronikk
Vaksinering uten samtykke er problematisk og komplisert både juridisk og etisk. Når kan det likevel være aktuelt?
Fra andre tidsskrifter
Nesten hvert femte dødsfall var relatert til koronainfeksjon i en studie fra Zambia.
Debatt
Muslimenes hellige måned, ramadan, starter 13. april i år og vil vare i en måned. Vaksinering bryter ikke fasten. Derimot er covid-19-vaksinen viktig for å bekjempe pandemien og for å unngå et potensielt alvorlig sykdomsforløp for den enkelte.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Kort kasuistikk
Bruken av penselprøver fra øvre luftveier har økt sterkt under pandemien. Denne kasuistikken viser at dette ikke er uproblematisk.
Debatt
– Skal fortidens feil spille en rolle i prioriteringen av helsehjelp? Det gir i så fall debatten om prioritering av helseressurser en helt ny dimensjon, skriver Joar Røkke Fystro.
Legelivet
Legenes maktposisjon ble tidligere holdt kunstig oppe på en pidestall, skriver Olaf Gjerløw Aasland.
Medisin og tall
Selv noe så enkelt som å sammenligne forekomsten av noe i to grupper, kan gå galt.
Språkspalten
I faglige sammenhenger bør man stort sett unngå å bruke denne termen, skriver Guttorm Raknes.
Debatt
Skadevirkningene av nikotin bør ikke underkommuniseres, skriver Liv Grøtvedt og Ellen Rygh.
Fra redaktøren
– Ifølge statsministeren har vi ikke råd til å utbedre intensivkapasiteten uten å ta fra andre pasientgrupper. Det underlige er at pengene ellers synes å sitte ganske løst, skriver Liv-Ellen Vangsnes.
Leder
Medisinen har en viktig rolle i å sikre likestilling av funksjonshemmede, skriver Jan Grue.
Debatt
– Bjørk Bakkes kritikk mot Legeforeningen er skivebom, skriver Marit Hermansen.
Kort kasuistikk
Soppinfeksjoner i sentralnervesystemet er en sjelden tilstand, men en viktig differensialdiagnose hos immunsupprimerte pasienter.
Fra andre tidsskrifter
Pasienter som får postoperativ strålebehandling etter radikal prostatektomi ved prostatakreft, får oftere vannlatingsplager enn dem som stråles først ved tegn til residiv.
Originalartikkel
Å motivere pasienter med type 2-diabetes til å endre livsstilen ble sett på som en vanskelig, men nødvendig oppgave av fastlegene som ble intervjuet i denne studien.
Leder
God pasientinformasjon, også startkurs om diabetes, er en pasientrettighet, skriver Anne Karen Jenum.
Kronikk
– Det er lite dokumentasjon på at omega-3-tilskudd kan hindre hjertesykdom. Derfor bør man ikke anbefale og markedsføre omega-3-tilskudd som forebyggende behandling.
Podkast
Vi snakker med Peder Langeland Myhre, lege ved Hjertemedisinsk avdeling ved Akershus universitetssykehus og postdoktor ved Universitetet i Oslo.
Debatt
– Lekfolk som yter livreddende førstehjelp, bør få vite om pasienten overlevde, skriver forfatterne av denne debattartikkelen.
Debatt
Norske og internasjonale studier tyder på at barns smertenivå blir undervurdert. Oppdaterte retningslinjer er nå tilgjengelig.
Fra andre tidsskrifter
Dette viser en randomisert placebokontrollert studie.
Klinisk oversikt
Mange legemidler som forskrives til eldre pasienter har utilsiktet antikolinerg effekt. Det kan føre til uheldige bivirkninger.
Kort rapport
Nevrosarkoidose er en sjelden, ikke-nekrotiserende, granulomatøs sykdom, hvor både det sentrale og det perifere nervesystemet rammes.
Debatt
Implisitt bias hos helsepersonell fører til forskjellsbehandling av pasienter. Det må Den norske legeforening gjøre noe med.
Intervju
Odd Martin Vallersnes ble blitzer for å holde ut studiet. I over 20 år har han vært legevaktslege. På legevakten forsker han på rusmisbrukere. Snart er han vel professor.
Fra andre tidsskrifter
I en sør-koreansk studie ble covid-19-virus påvist maksimalt tolv dager etter symptomdebut, mens PCR-testen var positiv over dobbelt så lenge.
Debatt
– Vi mener primærhelseteam med lege, diabetessykepleier og helsesekretær egner seg til å møte økningen av diabetesforekomsten.
I tidligere tider
I 1945 ble øyelegen Marius Haarr engasjert i pasienter med retinal periflebitt og nevrologiske symptomer.
Tidligere i Tidsskriftet
I januar 2000 publiserte Tidsskriftet for første gang hele utgaven på internett, og temaet var passende nok «Fremtiden».
Essay
Dersom smarttelefonen viser seg å være den nye sigaretten, er det viktig å lære av Dolls forskning for å forstå dens effekt på vår psykiske helse, skriver Anders Malkomsen.