Originalartikkel
12 av 1 999 kvinner med perinealruptur gjennomgikk kirurgisk behandling innen to år etter at de hadde født.
Originalartikkel
Direkte observert behandling av tuberkulose ved videosamtale var gjennomførbart for utvalgte pasienter. Det viser erfaringer fra Universitetssykehuset i Nord-Norge.
Fra andre tidsskrifter
Meslingvirus angriper lymfocytter og demper immunforsvaret lenge etter at viruset er eliminert.
Debatt
Den fremtidige legekunsten ligger i å vite når vi skal bruke kunstig intelligens, og når vi bør la den naturlige intelligensen få virke uforstyrret, skriver forfatterne av denne debattartikkelen.
Debatt
Hvorvidt det faktisk er gluten som skaper problemene, er omdiskutert, skriver Chandra Devulapalli.
Fra andre tidsskrifter
Eldre pasienter med polyfarmasi fikk bedre helse når fastlege og geriater samarbeidet om behandlingen.
Kort kasuistikk
Abstinens som følge av GHB-bruk kan by på behandlingsutfordringer, viser denne korte kasuistikken.
Fra andre tidsskrifter
Overlevelsen for premature nyfødte i fattige land kan bedres ved å lære opp mødrene til å gi omsorg med hudkontakt og amming.
Originalartikkel
Svikt i kommunikasjon mellom sykehus, kommunehelsetjeneste og pasient var den viktigste medvirkende årsaken til reinnleggelser.
Leder
Vi kjenner til gode tiltak mot reinnleggelser, men har ikke tatt dem i bruk i særlig grad, skriver Torgeir Bruun Wyller.
Klinisk oversikt
Mutasjoner i POLG-genet er en hyppig årsak til mitokondriesykdom. I denne kliniske oversikten gjennomgås klinisk presentasjon, utredning og behandling av POLG-relatert sykdom.
Kort rapport
Sammenlignet med friske kvinner var bruken av assistert befruktning mer enn dobbelt så høy blant kvinnene med epilepsi.
Medisin og tall
Å velge en kontroll som har samme kjønn, alder eller andre observerte variabler som kasuset, kan få uante konsekvenser.
Fra andre tidsskrifter
En analyse av avisartikler de siste tre tiår viser at mediene har blitt en uløselig del av medisinen.
Språkspalten
Uttrykkene persontilpasset medisin og presisjonsmedisin brukes som synonymer, men er de det?
Essay
Danseren Vaslav Nijinsky var 20 år gammel da han la verden for sine føtter med det russiske ballett-kompaniet. 30 år gammel ble han psykotisk.
Intervju
Hadde Gunhild Stordalen kunnet reise tilbake i tid, ville hun bedt den ti år yngre Gunhild om å være litt snillere mot seg selv.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Anmeldelser
Inneholder et vell av nyttig og relevant informasjon for alle som er involvert i legemiddelforskrivning.
Anmeldelser
En god farseroman.
Anmeldelser
En lærebok som også pasienter og pårørende vil kunne ha utbytte av.
Anmeldelser
Gir et vell av informasjon.
Medisinen i bilder
Bildet viser at et lite og vannløselig molekyl som gadobutrol kan anrike hele hjernen når det gis i spinalvæsken.
Kronikk
Hensynet til legers personvern tillegges for liten vekt etter dagens praksis, skriver Anders Sondrup.
Noe å lære av
Det vil alltid være risiko knyttet til transfusjoner, inkludert dannelse av blodtypeantistoffer.
Fra andre tidsskrifter
Antibiotika svekker tarmfloraen. Det kan gi dårligere immunrespons på influensavaksine.
Fra laboratoriet
Cytokiner kan bli et viktig diagnostisk verktøy i fremtiden, men er inntil videre mest brukt i forskning.
Aktuelt
Tallenes tale er tydelig: Norske leger ønsker å lære.

Æsculap 100 år

Tidligere i Tidsskriftet
«Skriv så blækket spruter. – Det er emner nok», skrev redaktør Eyvin Dahl i første nummer av medisin-studentenes avis.
Tidligere i Tidsskriftet
I år er det 100 år siden Æsculap utkom første gang. Da studentavisen ble etablert i 1920, ble det selvsagt også nevnt i Tidsskriftet.
Leder
Æsculap er en arena for studenter som vil gå inn i sin tid og skape den, skriver Camilla Stoltenberg.
Originalartikkel
De nye diagnosekriteriene for insomni forsterket sammenhengen mellom insomni, angst og depresjon, konkluderer denne studien.
Leder
Diagnosekriteriene for insomni er i endring. Om det gir et sannere bilde av hvor mange som har insomni, er vanskelig å vite sikkert, skriver Morten Engstrøm.
Kort kasuistikk
Kikuchis sykdom kjennetegnes av halsglandelsvulst og feber. Her beskrives det første rapporterte tilfellet i Norge.
Fra andre tidsskrifter
Nøytrofile granulocytter i mus danner «feller» i gallestein som fungerer som «lim».
Legelivet
Har vi som pensjonerte leger fortsatt noe å bidra med, spør Karl O. Nakken.
Noe å lære av
En kvinne fikk forskrevet opioider i forbindelse med et operativt inngrep. Forskrivningen eskalerte i etterkant til enorme doser.
Fra redaktøren
Genetiske selvtester kan gi informasjon om slektskap, egenskaper og risiko for fremtidig sykdom. Regjeringen vil ikke beskytte barns rett til å velge bort denne kunnskapen.
Fra andre tidsskrifter
Delprotese er like bra som totalprotese ved lårhalsbrudd med feilstilling hos eldre, viser en ny studie.
Internasjonal medisin
Øyunn Holen og Morten Rostrup behandlet flere alvorlig syke barn under et difteriutbrudd i en flyktningleir. Her er deres erfaringer.
Legelivet
Det er enkelt å arrangere bryllup. Da skal du bare si «ja». Disputas derimot – det er noe helt annet.
Essay
Tommelen er verdt like mye som resten av fingrene til sammen, langfingeren er uforskammet, mens ringfingeren kan helbrede. Dette essayet av Per Holck tar for seg håndens språk.
Medisinsk historie
Kirurgen Roar Strøm sto bak en av de første beskrivelsene av det sjeldne syndromet som nå kalles Zollinger-Ellisons syndrom.
Tidligere i Tidsskriftet
Å snakke om medisinsk og vitenskapelig humor er ingen spøk. Det er tvert imot alvor.
Fra andre tidsskrifter
Studien gir inntrykk av å være reklame, mener overlege Pål Gjerden.
Redaksjonell kommentar
Det å virkelig komme et annet menneske i møte er noen ganger det som betyr mest, skriver Kari Tveito.
Fra andre tidsskrifter
Enteral ernæring til premature barn kan økes noe raskere enn det som er vanlig i Norge, viser en britisk studie.