Kronikk
Antistoffene som ser ut til å gi alvorlige komplikasjoner etter at man har fått AstraZeneca-vaksinen, er identifisert. Initiativet og analysene kom fra verdens nordligste behandlingstjeneste.
Fra redaktøren
– Ifølge statsministeren har vi ikke råd til å utbedre intensivkapasiteten uten å ta fra andre pasientgrupper. Det underlige er at pengene ellers synes å sitte ganske løst, skriver Liv-Ellen Vangsnes.
Leder
– Leger og andre profesjonsutøvere bør tenke nøye igjennom hvilke funksjonshemmende faktorer som finnes i kroppen, og hvilke som skapes av samfunnet – og drøfte dette med sine pasienter, skriver Jan Grue som nylig mottok Fritt Ords Pris 2021.
Originalartikkel
Å motivere pasienter med type 2-diabetes til livsstilsendring ble sett på som en vanskelig, men nødvendig oppgave. Flere uttrykte en viss skepsis mot retningslinjer.
Leder
God pasientinformasjon, også startkurs om diabetes, er en pasientrettighet, skriver Anne Karen Jenum.
Kronikk
– Det er lite dokumentasjon på at omega-3-tilskudd kan hindre hjertesykdom. Derfor bør man ikke anbefale og markedsføre omega-3-tilskudd som forebyggende behandling.
Podkast
Vi snakker med Peder Langeland Myhre, lege ved Hjertemedisinsk avdeling ved Akershus universitetssykehus og postdoktor ved Universitetet i Oslo.
Debatt
– Lekfolk som yter livreddende førstehjelp, bør få vite om pasienten overlevde, skriver forfatterne av denne debattartikkelen.
Debatt
Norske og internasjonale studier tyder på at barns smertenivå blir undervurdert. Oppdaterte retningslinjer er nå tilgjengelig.
Fra andre tidsskrifter
Dette viser en randomisert placebokontrollert studie.
Klinisk oversikt
Mange legemidler som forskrives til eldre pasienter har utilsiktet antikolinerg effekt. Det kan føre til uheldige bivirkninger.
Kort rapport
Nevrosarkoidose er en sjelden, ikke-nekrotiserende, granulomatøs sykdom, hvor både det sentrale og det perifere nervesystemet rammes.
Debatt
Implisitt bias hos helsepersonell fører til forskjellsbehandling av pasienter. Det må Den norske legeforening gjøre noe med.
Intervju
Odd Martin Vallersnes ble blitzer for å holde ut studiet. I over 20 år har han vært legevaktslege. På legevakten forsker han på rusmisbrukere. Snart er han vel professor.
Fra andre tidsskrifter
I en sør-koreansk studie ble covid-19-virus påvist maksimalt tolv dager etter symptomdebut, mens PCR-testen var positiv over dobbelt så lenge.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Debatt
– Vi mener primærhelseteam med lege, diabetessykepleier og helsesekretær egner seg til å møte økningen av diabetesforekomsten.
I tidligere tider
I 1945 ble øyelegen Marius Haarr engasjert i pasienter med retinal periflebitt og nevrologiske symptomer.
Tidligere i Tidsskriftet
I januar 2000 publiserte Tidsskriftet for første gang hele utgaven på internett, og temaet var passende nok «Fremtiden».
Essay
Dersom smarttelefonen viser seg å være den nye sigaretten, er det viktig å lære av Dolls forskning for å forstå dens effekt på vår psykiske helse, skriver Anders Malkomsen.
Debatt
– Er legestanden så ubetydeleg at midt i ein pandemi er stemma til foreininga vår redusert til eit knippe Facebook-postar? spør Bjørg Bakke.
Essay
Kriminalromanen «The Angry Puppet Syndrome» er en fiktiv historie om en sjelden, men særdeles alvorlig medikamentbivirkning.
Medisinsk historie
Ein analyse av medisinalmeldingane viser at distriktslækjarar, amtmenn og andre embetsmenn var opptekne av denne utfordringa gjennom fleire tiår.
Fra redaktøren
At forskere trues, sjikaneres og hetses til taushet, er angrep på en opplyst offentlighet – og på demokratiet.
Debatt
Sublingval immunterapi er trygt og kan med fordel gjennomføres på fastlegekontoret.
Podkast
Rundt en million nordmenn har mer eller mindre alvorlig pollenallergi, og nå går vi inn i en tid der mange har plager knyttet til dette. Burde fastlegene kunne behandle allergi med sublingval immunterapi? Vi snakker med spesialist i allmennmedisin, nestleder i Lunger i praksis og fastlege Anders...
Noe å lære av
Tverrfaglig utredning identifiserte en sjelden tilstand.
Leder
Er ulikheter i smittetrykk mellom innvandrere og den øvrige befolkningen nok et eksempel på et generelt mønster?
Kort rapport
Innvandrerandel ser ut til å være en viktig risikofaktor for smitte i Oslo. Vår analyse antyder at sammenhengen kan ha andre forklaringer enn lav sosioøkonomisk status og høy husstandstetthet.
Kronikk
– Førebels er det føremålstenleg for dei få. Vi må vakte oss for gje majoriteten av pasientane våre fåfengt håp, skriv Anne Hansen Ree.
Språkspalten
Uttrykket «salvage therapy» kan ha flere betydninger.
Fra laboratoriet
Plasma-homocystein brukes som en metabolsk markør på folat- og B12-status, men påvirkes også av alder, kjønn, nyrefunksjon, svangerskap, medikamenter og genetiske varianter.
Originalartikkel
I perioden 2015–19 ble tonsilleoperasjon utført hos nesten 1 400 pasienter ved Ålesund sjukehus. Av disse måtte 0,4% reopereres grunnet seinblødning.
Leder
Risikoen for alvorlig blødning etter tonsilleoperasjon er knyttet til operasjonsmetode og operasjonsteknikk, skriver Vegard Bugten.
Klinisk oversikt
Hidrosadenitt er en kronisk hudsykdom som kan gi gjentatte utbrudd av smertefulle lesjoner. Riktig behandling vil redusere smerte og risiko for residiv.
Medisin og tall
Ved å spesifisere et målforsøk, kan man unngå mange av de klassiske metodefeilene i observasjonelle studier, skriver Jon Michael Gran og Mats Julius Stensrud.
Debatt
– Vi kan, og vi bør, delta i debatten om den uretten som rammer folket i Palestina og andre steder i verden, skriver Hanne Heszlein-Lossius.
Medisin og kunst
Klovnen har til alle tider vært en slags joker i samfunnet, som kortet i stokken fri for nummering og familiær tilhørighet. Jokeren er kortet som skiller seg ut, en karakter som kan bevege seg fritt i samfunnet og krysse ulike tidsaldres strenge hierarkier.
Debatt
– Selvmordsforebygging er et komplekst fagområde med få fasitsvar. Da er konstruktive debatter avgjørende for å utvikle fagfeltet og bedre forebyggingen.