Kort kasuistikk
Et barn i tidlig skolealder ble innlagt med noen dagers sykehistorie med magesmerter, oppkast og en palpabel oppfylling i øvre del av abdomen. Utredningen viste at det var en svært uvanlig årsak til magesmertene.
Kronikk
Vi mener Norge har nådd 90-90-90-målet, som er den første, store milepælen i kampen mot hiv/aids, skriver Whittaker og medarbeidere.
Fra andre tidsskrifter
Sosiale forhold påvirker etterlevelse av legemiddelbehandling for hivinfeksjon hos kvinner som bruker heroin i Tanzanias hovedstad.
Kronikk
Nye metoder for holografisk bildevisning gir ekte tredimensjonal opplevelse av medisinske bilder.
Kronikk
Andelen anfallsfrie pasienter den samme som tidligere, skriver Karl O. Nakken og Eylert Brodtkorb.
Klinisk oversikt
Leddbevarende inngrep utført i 12–21-årsalderen kan utsette behovet for proteseinngrep.
Podkast
Tre vaksiner har vist seg å ha god effekt mot covid-19. Men hvordan virker egentlig disse?
Debatt
Med fastlegene på laget kan osteoporosepasienter få bedre oppfølging.
Tidligere i Tidsskriftet
Professor og kirurg Julius Nicolaysen fikk en gang en litt annerledes pasient på sitt kontor.
Legelivet
Det har vært interessant, men tidvis foruroligende, å følge koronadebatten blant norske leger, skriver Ingrid Hokstad.
Fra andre tidsskrifter
Spinalt hematom er en sjelden komplikasjon til spinalpunksjon, viser en ny dansk studie.
Originalartikkel
Behandlingsraten for tung ryggkirurgi var lavere i Helse Nord enn i resten av landet, viser denne studien.
Fra andre tidsskrifter
– Resultatene fra denne store studien er svært lovende, sier seksjonsoverlege Claus Klingenberg.
Oversiktsartikkel
Nesten halvparten av i alt 348 studier av skulder-intervensjoner hadde ingen sporbare opplysninger om resultater.
Leder
Det ser ut til å være et behov for flere tunge ryggoperasjoner i Helse Nord, skriver Tor Brommeland.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Debatt
I Folkehelseinstituttets innstilling om hvem som skal prioriteres for koronavaksinering, er ikke helsepersonell i fremste rekke. Dette strider mot internasjonale anbefalinger, og bør ikke tas til følge, skriver styret i Norsk anestesiologisk forening.
Intervju
I komikermiljøet er Jonas Kinge Bergland «han legen». Blant leger er han blitt «han komikeren». Forvirret? Det er akkurat sånn han vil ha det.
Debatt
– En unødvendig diskusjon, skriver tre spesialister i fødselshjelp og kvinne-sykdommer.
Noe å lære av
En lang utredning ga ingen entydige svar. To uker etter utskrivelsen tok det hele en uventet vending.
Debatt
Det var nesten 35 000 nye krefttilfeller i Norge i 2019. Prostatakreft og tarmkreft avtar i antall tilfeller, mens andre fortsatt øker.
Tidligere i Tidsskriftet
Ikke sjelden står det «trøtt og sliten» i timeboka. Kanskje det var lettere i 1958, da hadde man i hvert fall én medisin å foreslå?
Medisin og tall
Korrelasjonskoeffisienten er et mye brukt mål på sammenheng mellom to variabler. Men ikke alle er klar over at den er et relativt mål som avhenger av hvor homogent datamaterialet er.
Språkspalten
Ofte brukes betegnelsen antidepressiva for antidepressive legemidler, men denne skrivemåten er ikke i samsvar med norsk rettskrivning.
Kronikk
Flere enn hver tiende nordmann bruker nå protonpumpehemmere. Langvarig bruk ser ut til å være forbundet med sykdom og død, og vi mener at overforbruket av protonpumpehemmere er i ferd med å bli et folkehelseproblem.
Kronikk
Mange med diabetes har økt risiko for alvorlig forløp ved covid-19. Gode tall på forekomst er derfor ekstra viktig akkurat nå.
Legelivet
Søker medisinstudenter helsehjelp når de trenger det, og hva tenker de om fremtidig arbeidstid og jobb–hjem-balanse?
Debatt
Kan befolkningens D-vitaminstatus ha betydning for effektiv behandling og forebygging av infeksjoner?
Fra andre tidsskrifter
Overvektige med lav sosioøkonomisk status som fulgte et intensivt livsstilsendringsprogram, gikk varig ned i vekt. Dette viser en klyngerandomisert studie fra USA.
Noe å lære av
Symptomene skyldes ofte seksuelt overførbare infeksjoner, men noen ganger er det utfordrende å stille rett diagnose.
Kort kasuistikk
En mann med langvarig forhøyede ferritinverdier utviklet katarakt på begge øynene. Pasienten foreslo selv en sjelden sammenheng mellom de to tilstandene.
Debatt
Esterman-programmet bør ikke brukes for å avgjøre om synsfeltkravene til førerkort er oppfylt.
Minileder
Fotballspillere, trenere og fotballtopper flys på tvers av røde» soner, som et hånlig apropos til de restriksjoner resten må leve med, skriver Are Brean.
Debatt
Eksamenssensuren siler ikke godt nok, skriver Vidar M. Steen.
Reportasje
– I alle år har leger fortalt meg at jeg var for tjukk, forteller Laila Oliversen Brandsgård. Likevel måtte hun bli 42 år gammel før en lege spurte om hun ønsket behandling for overvekten.
Podkast
Stetoskopet har spurt leder av Landsforeningen for overvektige, Mari-Mette Graff.
Leder
Laparoskopisk gastrisk bypassoperasjon hos unge med fedme viser gode resultater etter ett år, men langtidsresultatene er usikre, skriver Jorunn Sandvik.
Originalartikkel
Gastrisk bypass er assosiert med betydelig vektreduksjon hos unge pasienter med sykelig overvekt.