Klinisk oversikt
Nylig er det dokumentert økt forekomst av rabdomyolyse etter trening i Norge. Hva er hovedforskjellen på dette og vanlig muskelstølhet?
Kort rapport
Ga den uvanlig varme sommeren i Sørøst-Norge i 2018 økt dødelighet blant eldre?
Fra andre tidsskrifter
Research Domain Criteria (RDoC) er et ambisiøst forsøk på å forstå psykiske lidelser på nye måter. Men psykiatere er uenige om prosjektets nytteverdi.
Essay
I spenningsromanen «Som pesten» velter et lite virus et stort lass. Vil den neste pesten få helsevesenet til å kollapse?
Språkspalten
Ulike uttrykk og forkortelser blir brukt om kommunenes døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. Hvilket er det beste?
Medisinen i bilder
Obturatorhernier er sjeldne og representerer mellom 0,07 og 1 % av alle bukhernier
Klinisk oversikt
Chiari-malformasjon type 1 påvises hos mange som bare et tilfeldig funn ved MR.
Originalartikkel
Pasienter med mistenkt sepsis fikk i stor grad antibiotikabehandling innen én time.
Leder
Tilsyn av sykehusene sin sepsisbehandling har ført til forbedringer, men mye gjenstår, skriver Steinar Skrede.
Personlige opplevelser
– Hva gjør jeg når døden banker på døren som en venn og jeg ikke skjønner at den vifter med et hvitt flagg?
Medisin og tall
Å presentere en rekkefølge er intuitivt og gir innsikt, men den bør tolkes og brukes med varsomhet.
Fra andre tidsskrifter
Risikoen for død og kardiovaskulære hendelser synes å være omtrent den samme.
Kronikk
Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn bør endres, skriver forfatterne bak denne kronikken.
Kronikk
God kreftomsorg er en viktig og prioritert del av fastlegenes arbeidshverdag. Framover forventes det at innsatsen skal øke.
Originalartikkel
Denne artikkelen, trykt i Tidsskriftets nr. 3/2018, vant Legeforeningens pris for forebyggende medisin.
Noe å lære av
Pasienten gjennomgikk et komplisert forløp etter inntak av flekainid.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Kronikk
Slurv i randomiserings-prosessen reduserer gyldighet av resultater.
Legelivet
Du har syndet mot det mest grunnleggende i faget ditt: Primum non nocere.
Intervju
Med mange års bakgrunn som fastlege og praksis-koordinator har Bente Thorsen tatt tak i samhandlings-utfordringene i helsetjenesten med liv og lyst.
Fra redaktøren
Prisen på legemidler skyter i været, industrien har topp inntjening, og vi har legemiddelmangel. Tiden er inne for StatMed.
Klinisk oversikt
Hvordan kan man enkelt skille mellom hjerneinfarkt og andre, mer godartede årsaker til akutt svimmelhet?
Klinisk oversikt
Langvarige svimmelhets-plager kan skyldes uhensiktsmessige kompensatoriske strategier etter akutt svimmelhet.
Originalartikkel
Nær 50 % av henvisningene til tverrfaglige smertesentre ga utilstrekkelig informasjon for vurdering av rett til helsehjelp.
Debatt
Ti år etter svineinfluensa-utbruddet er det fremdeles uklart om vedtaket om masse-vaksinasjon ble fattet på rasjonelt og uhildet grunnlag.
Medisinen i bilder
En akvarieeier rispet seg på langfingeren med en ubrukt fiskekrok. Etter rundt to uker fikk pasienten en hevelse på fingeren.
Fra andre tidsskrifter
Forekomsten av alvorlig medfødt hjertefeil i Japan økte med 14 % etter 2011.
Tidligere i Tidsskriftet
I perioden fra rundt 1915 til utpå 1930-taller innført en rekke land forbud mot salg av alkohol. Da forbudet ble vedtatt i USA, trykte Tidsskriftet denne notisen.
Legelivet
Det kan være vanskelig å holde tråden når det hagler med varslinger, pipelyder og masseprodusert smiger.
Medisin og tall
I en longitudinell studie kan det mangle data for noen av deltakerne. Fremskrivning fra siste observasjon er en enkel metode for å fylle ut manglende verdier.
Helse og jus
Antall varsler til Helsetilsynet om alvorlige hendelser økte i perioden 2011–2017. Årsaken kan være endret forståelse av hva som er varslingspliktig.
Essay
Hans Asperger har blitt fremstilt som en motstander av naziregimet han virket under. Nå tegner historisk forskning et annet bilde av barnepsykiateren.
Leder
– Barnevaksinasjonsprogrammets suksess i å redusere sykdomsbyrden av smittsomme sykdommer bør inspirere til et tilsvarende program for voksne.
Fra andre tidsskrifter
Søvn kan påvirke dannelsen og aktiveringen av monocytter og makrofager og dermed utviklingen av arteriosklerose i forsøksdyr.
Språkspalten
Hvilken norsk fagterm skal vi benytte for den engelske betegnelsen faecal microbiota transplantation og annen tarmfloramodulerende behandling?
Kort kasuistikk
Sett i ettertid burde pasient 1 hatt ny kontroll kort tid etter første postoperative kontroll.
Debatt
Skyhøy pris på mange nye legemidler sammen med konfidensielle legemiddelpriser gjør at tilliten til systemet svekkes.
Fra andre tidsskrifter
Kun 5 % av pasientene med både hjerte- og karsykdom og type 2-diabetes når alle de fire behandlingsmålene.
Originalartikkel
Antall kirurgiske inngrep på pasienter med alvorlig blødersykdom økte fra 21 i 1997 til 66 i 2014.
Medisin og tall
Randomiserte forsøk bør veilede beslutninger i klinisk praksis, men klinisk praksis bør også veilede utformingen av randomiserte forsøk.
Kronikk
Hvordan kan vi sikre pasientene et likt behandlingstilbud?
Intervju
I 80 år har Trond Sætre vært en nysgjerrig mann. Fortsatt leter han etter nye spørsmål.