Fra fagmiljøene

Endret luktesans – hva kan gjøres?

Forstyrrelser i luktesansen er vanlig. Øre-nese-hals-leger kan utrede, men også fastlegen kan behandle ved sikker årsak.

Fra andre tidsskrifter

Hormonforstyrrende stoffer i miljøet påvirker fosteret

En stor mor-barn-studie viser at det må stilles strengere miljøkrav til stoffer som kan påvirke utviklingen i fosterlivet.

Medisinen i bilder

Spontan blødning i lungene

Bildet viser lungeparenkymet hos en tidligere frisk kvinne i begynnelsen av 30-årene, gravid med tvillinger.

Fra fagmiljøene

Ny retningslinje for Tourettes syndrom

Alle ticstilstander bør utredes og diagnostiseres i spesialisthelsetjenesten. Videre anbefales det at alle med Tourettes syndrom skal tilbys psykoedukasjon.


Nyeste vitenskapelige artikler

Debatt

Grå fordeler i en grønn omstilling

– Legeforeningen bør ikke gjennom sine avtaler stimulere til økt bruk av hotell og fossil transport på bekostning av andre mer klimavennlige alternativ, skriver disse LIS-legene.

Kort kasuistikk

Termisk skade på rekonstruert bryst

Transplantert vev etter en brystrekonstruksjon vil ha svekket blodforsyning og innervasjon. Kasuistikken viser at termisk skade på det rekonstruerte brystet kan oppstå mange år etter operasjon.

Kort rapport

Registerbasert overvåkning av covid-19 i sykehjem

I pandemiens første år ble 0,69 % av alle sykehjemsbeboere smittet av korona, og 1,3 % av alle dødsfall var covid-19-relaterte.

Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Kronikk

Hvordan kan vegetar- og vegankost gjøres helsefremmende?

Godt planlagt og med enkelte tilskudd kan vegetarisk og vegansk kosthold dekke behovet for alle næringsstoffer og bidra til god helse og forebygging av sykdom.

Klinisk oversikt

Mekanisk trombektomi

Mekanisk trombektomi er nå standard behandling ved akutt hjerneinfarkt med okklusjon av en halsarterie og/eller intrakranial arterie. Ved denne typen okklusjoner har ofte trombolytisk behandling begrenset effekt.

Debatt

Nikotin som presisjons­behandling mot epilepsi

Presisjonsbehandling er nå en realitet ved en rekke monogene epilepsier. Nikotin kan ha effekt.

Debatt

Grunnleggende undersøkelses­verktøy mangler i norsk psykiatri

Norsk psykiatri trenger en mer standardisert undersøkelses­metodikk.

Noe å lære av

Akutte magesmerter og ikterus

En mann i 20-årene fra Midtøsten ble innlagt ved kirurgisk avdeling grunnet magesmerter med takvise forverringer gjennom et halvt døgn. Utredningen avdekket en tilstand som man sjelden ser i norske sykehus.

Debatt

Kommuneleger over det ganske land, foren dere!

Samfunnsmedisinere må tydeligere prioritere universelle tiltak for barn og unge fremfor kortsiktige individrettede tiltak som kun kommer få til gode.

Kronikk

Fødselsomsorgen kan bli bedre

Fortsatt skjer det uønskede hendelser i fødselsomsorgen, og flere av disse kunne vært unngått. Vi må i større grad ta lærdom av egne feil.

Originalartikkel

Covid-19-vaksinasjon blant innvandrarar og i fødelanda deira

Det var samvariasjon mellom vaksinasjonsdekninga i innvandrargrupper frå Europa og vaksinasjonsdekninga i fødelanda deira, viser denne studien.

Fra fagmiljøene

Gastroskopi etter operasjon for sykelig overvekt

Studier viser øket forekomst av gastroøsofageal refluks, øsofagitt og muligvis også Barretts øsofagus etter langsgående ventrikkelreseksjon.

Debatt

Dødshjelp og Legeforeningen

– Å være kategorisk motstander av dødshjelp under alle mulige omstendigheter er å ikke ta denne komplekse saken på alvor, skriver denne store forfattergruppen.

Fra fagmiljøene

Vektreduserende medisiner – for hvem, hvordan, hvor lenge?

Medikamentell behandling av fedme gjennomgår en faglig revolusjon, og det kan være vanskelig å følge med. To relativt nye medikamenter som demper sult og øker metthetsfølelsen, kan nå forskrives av alle leger.

Debatt

Når er en person død?

Vi trenger nasjonale føringer for når en pasient skal diagnostiseres som død. Det absolutte kravet om radiologisk dokumentasjon av opphevet hjernesirkulasjon ved organdonasjon bør revurderes.

Intervju

Død og pine

Hele yrkeslivet har Torgrim Sørnes hjulpet barn til verden, men som pensjonist vet han mer enn de fleste om ulike måter mennesker har blitt avrettet på her i landet.

Tidligere i Tidsskriftet

Selvantennende mennesker

Medisin og kunst

Norske leger som kriminalforfattere

Leger har spesielle forutsetninger for å skrive kriminallitteratur, er det hevdet. I så fall er det få norske leger som har utnyttet disse forutsetningene.

Klinisk oversikt

Orbitafrakturer

Orbitafrakturer kan oppstå ved direkte traume mot øyeregionen eller omkringliggende ansiktsknokler. Frakturene kan føre til betydelig funksjonsnedsettelse og kosmetiske endringer.

Legelivet

Om brede rygger og tilknytningsteori

Kjenner du den igjen – den knytende, tunge, viscerale, sugende følelsen av å ha gjort noe ordentlig galt? Når hadde du sist klump i magen?

Fra andre tidsskrifter

Antibiotikaresistens dreper

Bakteriell antibiotikaresistens er en av vår tids største helsetrusler, særlig i lavinntektsland.

I tidligere tider

Legenes makt

Historien om syv år gamle Bjørn Oscar som ble innlagt på tuberkulosesanatorium, viser hvordan legene i 1950-årene hadde makt til å gjennomføre tvilsomme behandlingsopplegg – uten innblanding. Barnets emosjonelle og fysiske plager ble heller ikke tungt vektlagt.

I tidligere tider

Gamle Anatomen anno 1969

På «Den gamle Anatomen» ved Universitetet i Oslo ble samfunnets utstøtte etter døden tildelt det ærefulle oppdrag å bringe den medisinske vitenskap videre til nye generasjoner.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media