Annonse
Annonse
Kort rapport
Intensiv, variert trening gir samme kraftige CK-stigning som mer standardiserte belastninger.
Kronikk
Overdosering av vitamin D kan gi uønskede helseeffekter.
I tidligere tider
Mange britiske piloter fikk alvorlige brannskader under andre verdenskrig. Rekonstruksjonene var både innovative og bisarre.
Originalartikkel
I perioden 2013 - 2014 ble det registrert 7 dødsfall og 87 sykehusinnleggelser etter bruk av ATV og snøscooter i Nord-Norge.
Debatt
Kjære byråkrat: Gi meg turnuslegen tilbake. Hilsen lege-lege.
Debatt
En gjennomgang av kvalitative studier kaster nytt lys over hvorfor ungdom skader seg selv.
Noe å lære av
Pasienten hadde ulcerasjoner i hode- og nakkeregionen. Årsaken var vanskelig å avdekke.
Annonse
Annonse
Aktuelt
Regjeringens forslag om å innføre nemndbehandling for fosterreduksjon møter motstand i store deler av det medisinske miljøet. Men legene som utfører fosterreduksjoner er positive til endringen.
Klinisk oversikt
Korrekt diagnostikk av ulike hodepinetyper kan være utfordrende, men er viktig for optimal behandling.
Kort kasuistikk
En fiskevaksinatør injiserte ved et uhell en vaksinedose i venstre tommel. Han fikk vedvarende smerter i hånden.
Språkspalten
Det kan være vanskelig å finne den rette grensen mellom naturlig språklig utvikling og politisk korrekthet.
Fra redaktøren
Et sunt samfunn kjennetegnes av en sterk offentlighetskultur. Som leger har vi ansvar også for samfunnskroppens helse.
Legelivet
Pasienters opplevelse av hvordan legen har det kan påvirke tiltroen til den behandlingen de får.
Noe å lære av
En jente møtte til rutineoperasjon for utstående ører. Underveis viste det seg at hun ikke hadde effekt av opioider.
Fra andre tidsskrifter
Mus med Alzheimer-lignende sykdom har mindre irisin i hjernen. Mengden irisin kan økes ved trening.
Klinisk oversikt
I denne artikkelen beskrives funn ved MR-spektroskopi for de sykdommene hvor metoden har størst klinisk relevans.
Medisin og tall
Oddsforholdet (OR) er et mål på sammenheng mellom eksponering og sykdom. Men hva betyr det egentlig?
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Fra andre tidsskrifter
Alvorlige legemiddel-bivirkninger er vanlig hos eldre som behandles for kroniske sykdommer.
Debatt
GDPR balanserer hensynet til personvern mot fri utveksling av data.
Oversiktsartikkel
Hjertesvikt med normal ejeksjonsfraksjon er en vanlig tilstand som norske leger trenger oppdatert kunnskap om for å håndtere pasientene korrekt.
Noe å lære av
Kasuistikken illustrerer en uvanlig sykdom i Norge og utfordringer ved utredning og behandling..
Kort kasuistikk
Lillafarget urin kan skape hodebry, men bør lede tanken mot en spesifikk tilstand.
Medisin og tall
Mange studier rapporterer kun behandlingsintensjons-effekten. Men er det bare dette effektmålet vi er interessert i?
Fra andre tidsskrifter
Datamaskiner med dyplæring kan tolke EKG like godt som erfarne kardiologer.
Språkspalten
Drypp er et folkelig uttrykk som mangler en presis defininsjon. Leger bør unngå å bruke det.
Legelivet
Klinisk arbeid er travelt arbeid. Vi trenger gode oppslagsverk som beslutningsstøtte.
Kronikk
Foreldrefremmedgjøring er lite anerkjent i norske fagmiljøer og i rettspleie. Hva er det, og hvordan kan det håndteres?
Intervju
Dr. Sverre Håkon Evju i Narvik omtaler seg som kronisk positiv.
Tidligere i Tidsskriftet
Meteorer, vektløshet – og hvordan komme tilbake til jorden i live?
Originalartikkel
Delirium er vanlig blant eldre pasienter i norske akuttmottak, viser denne studien.
Noe å lære av
Anemi hos barn er en vanlig problemstilling. Men noen ganger møter man sjeldne tilstander.
Kronikk
Tumoragnostiske legemidler kan få stor betydning for framtidig kreftbehandling, skriver Magne Børset.
Leder
Har benmargs-transplantasjon en plass som fremtidig kur mot hiv?
Debatt
– Prisen alene er ikke nok for å vurdere om et nytt legemiddel er for dyrt, skriver kronikkforfatterne.
Fra andre tidsskrifter
Det finnes få randomiserte studier om mulige helseeffekter av å spise frokost.
Leder
Store summer kan spares ved et bytte fra originalt til biotilsvarende preparat
Debatt
Vi må slutte å besjele bakterier og andre mikrober.
Originalartikkel
Vanndampbehandling for åreknuter innebar betydelig kortere sykefravær enn stripping av vena saphena magna, viser denne observasjonsstudien.
Leder
Hvilke metoder for behandling av åreknuter bør benyttes i det offentlige helsevesenet?
Legelivet
Søknader, registreringer og rapporter. Å gjennomføre en medisinsk studie innebærer mer enn det som står i metodebeskrivelsen i artikkelen.
Klinisk oversikt
Kirurgisk palliasjon med Fontan-sirkulasjon har revolusjonert behandlingen av de mest utfordrende pasientene med univentrikulære hjerter.
Noe å lære av
En tidligere frisk kvinne i 40-årene ble operert akutt for en smertefull hemoroide. Andre postoperative dag utviklet hun alvorlig sepsis.
Noe å lære av
Pasienten fikk høre at han hadde tennisalbue. Noen måneder senere viste det seg at plagene var langt mer komplekse enn først antatt.
Noe å lære av
Det er viktig å være oppmerksom på symptomer som tyder på alvorlig, underliggende patologi.
Noe å lære av
Kasuistikken viser hvordan en relativt hyppig sykdomstilstand kan bli livstruende på kort tid.
Annonse
Annonse