Kort kasuistikk
Kvinnen hadde ingen luftveissymptomer, men viste seg likevel å ha covid-19.
Noe å lære av
Fire timer etter smertedebut fikk pasienten nedsatt følelse og paralyse i begge underekstremitetene.
Debatt
Hvilke legemidler kan ha effekt mot covid-19? Norske infeksjonsmedisinere har laget en oversikt.
Aktuelt
Smittevernoverlege i Sel kommune, Therese Renaa, oppdaterte kommunens smittevernplan i januar. Hun fikk mye raskere bruk for planen enn hun hadde trodd.
Aktuelt
Ingunn Amble, leder av Villa Sana og forsker Karin Rø gir deg sine beste råd for å ta vare på psykisk helse og arbeidsevne under covid-19-pandemien.
Essay
En kommuneleges beskrivelser av spanskesykens herjinger har klare likhetstrekk med dagens covid-19-epidemi.
Fra redaktøren
«Vi stiller vort blad til disposition», skrev Tidsskriftet under spanskesyken i 1919. Det gjør vi også i 2020.
Originalartikkel
Administrativ byrde og lite faglig miljø var viktige årsaker, viser denne studien.
Reportasje
– De første årene i fastlegeordningen gikk bra. Men etter hvert forandret premissene seg gradvis, sier spesialist i allmennmedisin Per Olav Hognestad.
Leder
Fastlegeordningen har blitt gradvis mer under-finansiert. Ikke rart frustrasjonen øker, skriver Elin Ødemark.
Aktuelt
Nesten 24 000 nordmenn har meldt fra om symptomer som kan skyldes koronavirus.
Aktuelt
Vi oppfordrer leger i alle spesialiteter til å sende oss kasuistikker og forskning knyttet til epidemien.
Debatt
Som ledd i håndteringen av koronaviruspandemien åpnet Kristiansand legevakt 14. mars en luftveislegevakt i egne lokaler.
Debatt
En ny, norsk veileder for håndtering av nyfødte eksponert for covid-19 via mor er publisert.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Fra andre tidsskrifter
Nye studier av en 102 år gammel bakteriekultur avslører hvordan en mikrobe fremkalte sykdom.
Fra andre tidsskrifter
Behandling med kolkisin etter hjerteinfarkt var forbundet med færre hjerneslag, men ikke med færre dødsfall.
Fra andre tidsskrifter
Kreft og kronisk nyresvikt er assosiert med dårlig prognose hos pasienter som overlever hjertestans i sykehus.
Podkast
Vi står midt i en pandemi, og viruset som har startet det hele oppsto trolig i flaggermus. I denne episoden av Stetoskopet ser vi nærmere på zoonoser.
Redaksjonell kommentar
Covid-19-pandemien er i ferd med å endre verden. Vil den også endre måten vi utdanner våre leger på, spør Petter Gjersvik.
Debatt
La oss holde hodet kaldt og hjertet varmt, skriver Linn Getz.
Debatt
Barn har en tilsynelatende minimal risiko for å utvikle covid-19, skriver Chandra Sekhar Devulapalli.
Debatt
Vi trenger en forsknings-dugnad på covid-19. Er det tid for et unntak fra kravet om samtykke, spør Cathrine Ebbing og Mette Brekke.
Aktuelt
FHI har sammenfattet en hurtigoversikt over luftbåren smitte av koronaviruset.
Debatt
Vi er blant de landene i Europa med færrest sykehussenger per capita, skriver Sven Erik Gisvold.
Debatt
Covid-19-pandemien vil ramme eldre og sette helsepersonell på prøve.
Noe å lære av
Covid-19-pandemien har nådd norske sykehus. Denne kasuistikken viser sykdomsforløpet hos en sprek mann tidlig i 90-årene.
Kort rapport
Siden 2016 er legevaktkonsultasjoner på grunn av gastroenteritt blant små barn sterkt redusert.
Kort rapport
Pneumokokkvaksinen kan ha ført til redusert forekomst av ørebetennelse hos barn.
Leder
Forekomsten av øre-betennelse og gastroenteritt blant barn har gått ned. Skyldes det vaksinering?

HLH og Covid-19

Noe å lære av
Denne kasuistikken omhandler et sjeldent cytokinstormsyndrom hos en pasient uten covid-19.
Redaksjonell kommentar
Alvorlig koronavirus-sykdom er assosiert med hyperinflammasjon.
Debatt
Kan hemofagocytisk lymfohistiocytose være en faktor ved alvorlig koronavirussykdom?
Aktuelt
Ståle Clementsen, foretakstillitsvalgt på Ahus, frykter leger som står i front i kampen mot koronaviruset vil bli utsatt for smitte.
Leder
I en overbefolket flyktningleir vil det være umulig å følge WHOs anbefalinger.
Aktuelt
Helsepersonell som opplever milde symptomer på luftveisinfeksjon bes se an symptomene i to døgn før de testes for covid-19.
Kronikk
Statistisk modellering brukes i økende grad for å forstå og håndtere epidemier. Hvordan fungerer slike modeller?
Aktuelt
Svært mange fastleger tar nå i bruk video for å redusere koronasmitte.
Fra andre tidsskrifter
Intravenøs administrering av BCG-vaksine ga nesten full beskyttelse mot M. tuberculosis i en apestudie.
Fra andre tidsskrifter
Dysregulering av proteinsyntese i mus og i humane celler fra personer med Downs syndrom gir redusert synapseplastisitet.
Fra andre tidsskrifter
Svært mange antibiotikaforskrivninger i en stor studie i USA manglet adekvat indikasjon.
Klinisk oversikt
Stressfraktur i lårhalsen er uvanlig. Diagnosetidspunkt, anatomisk lokalisasjon og omfang av skaden er av stor betydning for prognosen.
Redaksjonell kommentar
I Norge har vi tradisjon for å stå sammen når det gjelder. Nå er tiden kommet til å omsette idealer til praksis, skriver Kari Tveito.
Personlige opplevelser
Vi står i en pandemi, med et virus vi foreløpig vet relativt lite om. Jeg er mor til et barn med kreft, og jeg er bekymret.