Kort kasuistikk
Selv rutineundersøkelser kan medføre alvorlige komplikasjoner, slik denne kasuistikken illustrerer.
Intervju
Morten Rostrup har vært på de høyeste fjell og gitt legehjelp i alle verdens kroker for Leger Uten Grenser. Denne våren trengte han ikke å reise utenlands for å gi krisehjelp.
Fra andre tidsskrifter
En intracytoplasmatisk reseptor i celler kan gjenkjenne bakteriesignaler og dermed tilpasse infeksjonsresponsen.
Klinisk oversikt
Nøytropeni er en av de mest alvorlige bivirkningene av antipsykotika.
Legelivet
Når tusenvis av historier passerer forbi deg år etter år, hvem er det du husker, spør Marte Syvertsen.
Debatt
Ved nylig oppståtte nevrologiske symptomer bør man ha lav terskel for å teste for sars-CoV-2, skriver forfatterne av denne kronikken.
Medisin og tall
Det er én ting det aldri blir feil å gjøre, uavhengig av hvilken type studie man arbeider med.
Fra andre tidsskrifter
CT-screening av røykere gir redusert dødelighet, viser studie.
Minileder
All menneskelig aktivitet som skader miljøet, skader også oss selv, skriver Are Brean.
Språkspalten
Redaksjonen mottok for en stund siden et manuskript med ordet «lipothymi». Ordet viste seg å ha en interessant historie.
Noe å lære av
Flere ganger ble tilstanden forklart av rusmiddelbruk, men etter hvert mistenkte man at mannen hadde en sjelden sykdom.
Kronikk
Hvem eier informasjonen om potensiell sykdom – den som tester seg, eller alle dem som informasjonen angår?
Originalartikkel
Prevalensstudien av perifere venekatetre viste at stell og oppfølging kan forbedres betraktelig. Forekomsten av ubrukte perifere venekatetre var betydelig, og manglende dokumentasjon var regelen mer enn unntaket.
Fra andre tidsskrifter
Etter at mødre i Nigeria fikk informasjon om tegn på og farer ved gulsott hos nyfødte, sank forekomsten av kjerneikterus betydelig.
Kronikk
En gjennomgang av varsler etter selvmord viser at symptomer på psykotisk depresjon ofte beskrives, men er blitt oppfattet som noe annet.
Debatt
For hvert år som går, fratar vi 30 000 gutter og menn muligheten til å få effektiv profylakse mot kreft.
Fra andre tidsskrifter
Forebyggende medisiner mot migrene hos barn bør forbeholdes dem som er hardest rammet.
Fra andre tidsskrifter
En norsk studie viste ingen hørselsskader hos barn i skolealder som var blitt behandlet med gentamicin som nyfødte.
Debatt
Legemiddelanalyser der pasienten er sin egen kontrollgruppe, er godt egnet for persontilpassing av legemiddelbehandling.
Debatt
Ledende ryggforskere er kritiske til helsevesenets håndtering av pasienter med korsryggsmerter. Det koster mye, og mange pasienter sykeliggjøres. Vårt behandlingssystem kjører på en ineffektiv autopilot.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Kronikk
Samfunnet gjør nå en stor innsats for at så mange som mulig skal overleve alvorlig covid-19-sykdom. Jobben bør ikke slutte der – vi må også sørge for at de reddede livene blir så gode som mulig.
Podkast
Hvordan går det med covid-19-pasienter som har vært gjennom intensivbehandling? Rehabilitering er tema for den nyeste episoden av Stetoskopet.
Debatt
Gode smittevernplaner og utstrakt testing er ett av flere tiltak for å redusere faren for omfattende smittespredning under gjennomføring av rekruttskolen i Forsvaret.
Debatt
Hypertensjon og diabetes mellitus er risikofaktorer for alvorlig covid-19. Kan det skyldes bruk av ACE-hemmere?
Kort rapport
Etter at Norge innførte strenge tiltak mot covid-19, gikk antallet meldte tilfeller av andre sykdommer ned.
Oversiktsartikkel
Ni av ti studier indikerer en sammenheng mellom sykdoms-relatert underernæring og dosebegrensende toksisitet.
Leder
Hvis det er økt risiko for trisomi hos fosteret, bør kvinnen tilbys NIPT-test, skriver Torbjørn Eggebø.
Fra redaktøren
Med pakkeforløpene i psykisk helsevern ønsker man å spare tid og hjelpe flere. Men fører det til bedre hjelp?
Kort kasuistikk
Nasofarynksprøver tatt dag 5 og 7 etter symptomdebut var negative, men bronkoalveolær skylling dag 8 var positiv.
Fra andre tidsskrifter
Pasienter med septisk sjokk får ingen tilleggsgevinst av behandling med vitamin C og tiamin, viser en ny og mye omtalt studie.
Språkspalten
Fleire ulike skrivemåtar av låneordet for akutt hjernebetennelse er i bruk: encefalitt, encephalitt, encephalitis og enkefalitt. Kva er rett?
Redaksjonell kommentar
Handlingsplanen for allmennlegetjenesten er en invitasjon til å jobbe i team. Ikke alle fastleger vil være fornøyde med det, skriver Øyvind Stople Sivertsen.
Legelivet
Hva vil vi tenke om en lege som vegrer seg for å skrive ut antidepressiver til deprimerte, spør Andreas Nydal.
Klinisk oversikt
GAPPS er en sjelden, arvelig variant av magesekkreft. Her gis her en kort beskrivelse av sykdommen.
Kort kasuistikk
En mann i slutten av 70-årene merket en dag at synet ble uklart på det venstre øyet. Øyet var kataraktoperert syv år tidligere.
Tidligere i Tidsskriftet
I 1895 var det farlig å ta med spedbarnet til kirken for dåp på vinterstid. Kalde kirker og lang reisevei kunne føre til alvorlige sykdommer.
Medisin og tall
Hvordan kan vi skille mellom tilfeldige funn og faktiske forskjeller når en gruppe ser ut til å ha bedre effekt av behandlingen enn en annen?
Kronikk
Norge var ikke godt nok forberedt på en pandemi. Det er på høy tid å gjøre noe med beredskapen, skriver tre overleger.
Kort kasuistikk
Utvikling av lunge-embolisme kan lett overses, fordi respirasjonssvikt og hypoksemi kan tilskrives sars-CoV-2-pneumoni.
Debatt
Smittevernrutiner er viktig, men hyppig håndvask, bruk av desinfeksjonsmidler og personlig beskyttelsesutstyr kan være forbundet med risiko.
Podkast
Hvorfor blir bare noen alvorlig syke etter å ha blitt smittet av sars-CoV-2? Lær om immunitet i den nyeste episoden av Stetoskopet.
Aktuelt
Vil du lese mer om covid-19? Her er alle Tidsskriftets saker om pandemien.
Kort rapport
I denne studien fant man mangelfull smertelindring hos 34 av 50 pasienter etter keisersnitt, til tross for at 47 av pasientene mottok standard multimodal smerteprofylakse.