Kort kasuistikk
En kvinne i 60-årene med covid-19-utløst akutt lungesviktsyndrom hadde stasjonær kritisk sykdom etter tre ukers intensivbehandling. Dag 19 på respirator fikk hun behandling med steroider.
Intervju
Som fireåring kom Saido Essa Hamud til Norge sammen med en stor familie. Kun den siste eksamenen på medisinstudiet gjenstod da koronaviruset slo ned og hun måtte ut av Polen.
Kronikk
Kva seier tilgjengelege data om trendar i talet på svangerskap hos norske kvinner?
Legelivet
Jeg var 23 år gammel da jeg fullførte legestudiet i Oslo. Ung og uerfaren gikk jeg legelivet i møte. Nå, åtte år senere, er jeg fortsatt ganske ung og uerfaren.
Fra andre tidsskrifter
Å kjenne duften av kaffe – med hundrevis av ulike luktmolekyler – kan bero på luktmolekylenes gjensidige virkning på sansecellene.
Fra laboratoriet
Antibiotikastyring ved hjelp av prokalsitoninmålinger kan redusere forbruket av antibiotika ved noen tilstander.
Fra andre tidsskrifter
Kirurgisk behandling av prolaps i korsryggen med isjias ga bedre resultater enn konservativ behandling.
Aktuelt
Små grupper, avstand, håndsprit og mindre alkoholfokus. Semesterstart ble litt annerledes for medisinstudentene i år.
Fra redaktøren
Vi må bli flinkere til å bruke tilgjengelige ressurser bedre, også i perioder uten krise, skriver Marton König.
Noe å lære av
Utredningen avdekket en uvanlig årsak til hjerneinfarkt.
Tidligere i Tidsskriftet
«Hver morgen veier jeg mine testikler på brev-vekt. Tolv gram skal hver av dem veie.»
Tidligere i Tidsskriftet
En notis fra 1920 beskriver hvordan Réné Théophile Hyacin Laennec fikk idéen til stetoskopet.
Språkspalten
Ordet epidemi har gjennom tiden utviklet seg i flere retninger, skriver Erlend Hem.
Fra andre tidsskrifter
Kunstig intelligens kan oppdage papillødem nesten like godt som nevro-oftalmologer, viser en ny studie.
Kronikk
Simuleringstrening med deltakelse fra flere yrkesgrupper gir god læring og bedre pasientbehandling, skriver Elisabeth Farbu, Martin Kurz og Camilla Normand.
Fra andre tidsskrifter
Kan kunstige søtningsstoffer i kombinasjon med sukker forstyrre kroppens kontroll over glukosemetabolismen?
Legelivet
Hvor utbredt er covid-19 blant helsearbeidere sammenliknet med andre smittsomme sykdommer?
Språkspalten
Det engelske uttrykket health literacy har hittil manglet en norsk term. Kanskje helsekompetanse kan fungere.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Kort kasuistikk
Med ulike serologiske metoder ble sars-CoV-2-antistoff, inkludert nøytraliserende antistoff, påvist hos tre av fem familiemedlemmer 3–4 uker etter symptomstart.
Legelivet
Ikke alt kan planlegges. Noen ganger må man improvisere, skriver Alexander Wahl.
Tidligere i Tidsskriftet
Studentvelferd har naturlig nok ofte vært et tema i Æsculap. I 1985 var studentenes kantinefasiliteter i Bergen oppe til diskusjon.
Tidligere i Tidsskriftet
På legemøtet i Trondheim i 1920 slo en overlege til med det som i dag mest av alt fremstår som en pinlig tale til de kvinnelige legene rundt bordet.
Noe å lære av
En kvinneutviklet bursitt etter en kuttskade over kneet. Forløpet ble komplisert med sepsis og multiorgansvikt.
I tidligere tider
Angsten for det ukjente som vi har sett under pandemien, har flere likhetstrekk med fortidens medisin, skriver Per Holck.
Essay
James R. Walker var en amerikansk lege som ble innviet som sjaman i lakotanasjonen. Kan vi lære noe av deres åndelighet og samfunnspraksis, spør Eivind Meland.
Fra andre tidsskrifter
Akupunktur førte til kortere sykdomsforløp og færre migreneanfall i en randomisert kontrollert studie.
Originalartikkel
Mange klarte seg med økt oksygentilbud og ikke-invasiv ventilasjonsstøtte, viser denne studien.
Kort kasuistikk
En tvillinggravid kvinne fikk påvist sars-CoV-2-infeksjon kort tid før fødselen.
Debatt
No er det sett i gang ei utvida datainnsamling om gravide som vert innlagt på sjukehus.
Klinisk oversikt
Akutt forgiftning forårsaket av karbonmonoksid og andre giftige stoffer er den hyppigste dødsårsaken ved branner. Hvilke symptomer gir det, og hvordan skal det behandles?
Fra andre tidsskrifter
En tredimensjonal modell av forhjernen gjenskaper utviklingen av senteret for kognitive funksjoner.
Originalartikkel
Fastleger har i snitt 20 konsultasjoner og dobbelt så mange problemstillinger i løpet av en dag.
Debatt
Skal åndedrettsvern fungere, kreves både tilpasset utstyr og korrekt bruk, skriver forfatterne av denne debattartikkelen.
Reportasje
– Det lå en slags forventning i lufta om at Martine burde få dø hjemme og ikke på sykehus, sier Heidi Bunæs Bang. I 2017 mistet hun sin seks år gamle datter Martine til en aggressiv hjernesvulst.
Originalartikkel
Denne studien tyder på uklarheter i samarbeidet mellom begravelsesbyrå, hjemmesykepleie, fastlege og legevakt ved forventet hjemmedød.
Kort rapport
Fra 2013 - 2015 ble litt mer enn 1000 pasienter behandlet for forgiftning med benzodiazepiner ved Legevakten i Oslo.
Kort rapport
Mange pasienter med gammahydroksybutyrat-forgiftning behandles i Oslo på legevaktnivå. Her beskrives klinisk bilde ved GHB-forgiftning.
Kronikk
En av de viktigste årsakene til utvikling av aterosklerose er opphoping av lipoproteiner i åreveggen. Hemming av denne type bindinger kan potensielt begrense mengden av lipoproteiner som akkumuleres i åreveggen.
Fra andre tidsskrifter
Programmert celledød kan aktivere celler i omgivelsene til den døende cellen.
Intervju
Sykehusstreik, fastlegekrise og pandemi. Læringskurven har vært bratt for Marit Hermansen etter at hun ble president i Legeforeningen i 2015.
Leder
Vi står i fare for å bli rammet av nye bølger av covid-19-smitte med minst like stor sykdomsbyrde som den første, skriver Preben Aavitsland.