Failure to thrive = sviktende utvikling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sviktende utvikling er et godt norsk avløseruttrykk for failure to thrive, en betegnelse som er i ferd med å bli erstattet av faltering growth i engelsk faglitteratur.

  Illustrasjonsfoto: CSA Images / iStock
  Illustrasjonsfoto: CSA Images / iStock

  Failure to thrive er et vanlig uttrykk i pediatrien, men det har ingen klar definisjon (1). Det brukes hovedsakelig om små barn som viser utilfredsstillende vekst (2). Vekten avviker først, og dersom tilstanden vedvarer, rammes også lengdeveksten. Barnet viser i tillegg manglende trivsel og blir slapt, irritabelt og utilpass (1).

  Failure to thrive er et klinisk fenomen og ikke en diagnose. Selv om det vises som en avflatning av vekstkurver basert på gjentatte vekt- og høydemålinger (2), rommer uttrykket mer enn bare sviktende vekst, det innebærer også sviktende kognitiv, emosjonell og sosial utvikling.

  Failure to thrive er et uspesifikt tegn på en sykdom eller et annet alvorlig problem som strekker seg ut i tid. Typisk sees tilstanden ved malabsorpsjon, som ved cøliaki. Men den kan også ha en rekke andre forklaringer, slik som vedvarende organsvikt eller psykososiale belastninger. Det siste kan eksempelvis dreie seg om forstyrrelser i samspillet mellom foreldre og barn eller mer alvorlig omsorgssvikt (3).

  I engelskspråklig faglitteratur er uttrykket failure to thrive ofte erstattet med faltering growth (4), men denne betegnelsen har ikke fått særlig innpass i norsk medisin.

  Aktuelle norske oversettelser

  Aktuelle norske oversettelser

  Gode norske medisinske faguttrykk kan bidra til en bedre forståelse av helse og sykdom både blant fagfolk, pasienter, pårørende og allmennheten (5). Det finnes mange forslag til norske oversettelser og forklaringer på hva failure to thrive betyr (tabell 1) (1, 6–11), men ingen av dem er fullt ut tilfredsstillende. Tilstanden kan kalles kronisk redusert allmenntilstand hos barn, men det er upresist (12) og ligger for langt unna originalen, noe oversettelser helst ikke bør gjøre.

  Tabell 1

  Eksempler på oversettelse av eller forklaring på uttrykket failure to thrive.

  Kilde

  Oversettelse/forklaring

  Tidsskriftet, 1971 (6)

  dårlig vekst

  Tidsskriftets ordliste (7)

  dårlig trivsel; mistrivsel

  Nasjonalbibliotekets digitaldatabase (8)

  veksthemning;
  veksthemning og vantrivsel i første leveår; etc.

  ordnett.no (9)

  mistrivsel, særlig hos barn

  Gyldendals store medisinske ordbok (10)

  mistrivsel; manglende trivsel

  Norsk versjon av ICD-10 (11)

  Annen spesifisert uteblivelse av forventet normal fysiologisk utvikling hos barn (R62)

  Lærebok i pediatri, 2023 (1)

  utilfredsstillende vekst, vektutvikling og trivsel i tidlig barnealder

  En av oss (VBBW) har i mange år undervist medisinstudenter i barnesykdommer og har ofte diskutert med dem hva tilstanden kan kalles på norsk. En student foreslo for noen år siden blomstringssvikt, som er et ganske malerisk uttrykk for hva det handler om: en brems eller stillstand i alle forventede utviklingskategorier.

  Allmennordbøker oversetter verbet thrive med å trives, å bli stor og sterk og å blomstre (13), men verken trivselssvikt eller blomstringssvikt passer særlig godt. Dessuten er betegnelsen failure to thrive som nevnt på vei ut internasjonalt.

  Sviktende utvikling

  Sviktende utvikling

  Er det mulig å finne en oversettelse for failure to thrive ved å ta utgangspunkt i den synonyme engelske betegnelsen faltering growth?

  Faltering kan oversettes med både vaklende, famlende og sviktende (13), hvorav sviktende er mest dekkende her. Growth kan ha mange betydninger og dermed mange oversettelser, blant annet vekst, utvekst, utvidelse, utvikling, økning, avling, vegetasjon og svulst (13). Sviktende vekst vil gi for sterke assosiasjoner til det man kan måle med et prosentilskjema på helsestasjonen. Uttrykket sviktende utvikling, derimot, er både dekkende og treffende, ettersom det kan forstås som at det omfatter både utilfredsstillende kroppslig utvikling, psykososial modning og generell trivsel i barnealderen (1).

  Konklusjon

  Konklusjon

  Vi mener at sviktende utvikling er en passende norsk betegnelse for faltering growth eller failure to thrive. Ettersom uttrykket failure to thrive har vært mest brukt i norsk medisin, kan man sette det i parentes første gang det opptrer i en tekst: sviktende utvikling (failure to thrive).

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media