Nye tider, nye leger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I disse dager fylles nok en gang universitetene opp av nybakte medisinstudenter. Morsomme, utfordrende og lærerike studieår venter dem. Som ferdig lege vil de møte en klinisk hverdag og en legerolle som er helt annerledes enn den vi kjenner i dag. Denne sommerens aksjoner blant unge leger peker mot en legerolle ikke bare preget av et helsevesen med stadig mer vekt på måltall, produksjon og effektivitet, men også av nye legegenerasjoners høyst betimelige krav om mer levelige arbeidsforhold.

  Samtidig vil nye avanserte språkmodeller som ChatGPT om kort tid også bidra til å omdefinere legerollen. En av dem, Googles chatbot for medisin, Med-PaLM 2, utprøves nå på amerikanske sykehus. Allerede en tidligere versjon av denne chatboten svarte godt nok til å passere medisinsk embetseksamen. I en nylig blindet test der man så på svar på over 1 000 medisinske spørsmål i fritekst, foretrakk leger i langt de fleste tilfellene svarene produsert av Med-PaLM 2 fremfor svar skrevet av ekte leger.

  Det har neppe noen gang før vært så spennende å være nyutdannet lege som det vil bli i årene fremover.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media