Kvikksølvtips

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kvikksølvsalve var tidligere et mye brukt preparat for å bekjempe blant annet skabb, lus og lopper, i tillegg til kjønnssykdommer som syfilis. Salven, også kjent som gråsalve og mercurialsalve, besto av opptil 30 % kvikksølv blandet med blant annet fett. I Tidsskriftet nr. 3/1901 dukket det opp et hett tips fra et annet tidsskrift: kvikksølvet fordelte seg bedre hvis man blandet det med terpentin (Tidsskr Nor Lægeforen 1901; 21: 151).

  Illustrasjonsfoto: Kvikksølvsalve fra ca. 1920. Eva Brænd / Norsk Farmahistorisk Museum / CC-BY-SA
  Illustrasjonsfoto: Kvikksølvsalve fra ca. 1920. Eva Brænd / Norsk Farmahistorisk Museum / CC-BY-SA
  Terpentin og kviksølv.

  Terpentin og kviksølv.

  Loza gjør i «Gazzeta medica» 15de mai 1900 opmerksom paa, at kviksølv ved at rystes med almindelig terpentin lader sig fordele i de fineste partikler, hvilket for kviksølvets anvendelse i salveform er af den største betydning. Jo renere metal, desto finere fordeling, og terpentin kan saaledes ogsaa tjene som maalestok for præparatets renhed.

  (Efter Münch. med. Wochenschr.)

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media