Tidsskriftet-priser 2022

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskriftet har også i år delt ut priser for beste artikler og årets fagfellevurderer. Prisene ble delt ut på Tidsskriftets årlige møte for faglige medarbeidere, som i år ble avholdt 29. mars på Legenes hus i Oslo.

  Beste originalartikkel

  Beste originalartikkel

  Medisin- og forskerlinjestudent Hanna Søli Ottesen og medarbeidere vant pris for beste originalartikkel 2022 for artikkelen Keisersnitt blant utenlandsfødte kvinner med ulike utdanningsnivåer (1). Ved hjelp av koblede data fra Medisinsk fødselsregister og Statistisk sentralbyrå undersøkte de sammenhengen mellom mors fødested, utdanningsnivå og risikoen for keisersnitt. De konkluderer med at «utdanningsnivå påvirket risikoen for keisersnitt ulikt hos innvandrerkvinner og norskfødte kvinner». Juryen fremhever i sin begrunnelse temaets aktualitet, interessante funn og at studien er basert på et stort materiale.

  Beste kliniske oversiktsartikkel

  Beste kliniske oversiktsartikkel

  Hælsmerter hos idrettsutøvere og mosjonister kan skyldes stressfrakturer i calcaneus (hælbeinet). Medisinstudent Øyvind Anderssen vant sammen med spesialist i ortopedi Lars Engebretsen og spesialist i radiologi Arne Larmo pris for sin kliniske oversiktsartikkel om stressfraktur i calcaneus (2). Artikkelens gode presentasjon både i tekst og illustrasjoner samt praktiske nytte trekkes frem i begrunnelsen fra juryen.

  Årets fagfellevurderer

  Årets fagfellevurderer

  I 2022 bidro om lag 250 fagfellevurderere med å vurdere manus for Tidsskriftet. Prisen for årets fagfellevurderer deles ut for å synliggjøre denne tidkrevende kollegiale innsatsen som legges ned – helt uten vederlag.

  Prisen gikk i år til Wenche Reed, spesialist i patologi og leder av Forskningsavdelingen i Stab forskning, innovasjon og utdanning, Oslo universitetssykehus, for sine solide og raske fagfellevurderinger.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media