K. Slagstad og medarbeidere svarer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi takker for kommentaren til vårt innlegg om biologiske, psykologiske og sosiale forhold ved kjønn (1). Forfatterne skriver at vi tar til orde for å «endre definisjonen av kjente biologiske størrelser» og «omdefinere begreper som har eksistert gjennom hele menneskets historie». Men gjennom århundrer har mange sentrale begreper innen medisin og helse vært i betydelig utvikling og endring. Dette gjelder ikke bare for kjønn, men også for kropp, sykdom og helse. Medisinsk vitenskap og praksis har for lengst erkjent at forståelse av menneskelige fenomener forutsetter innsikt i mer enn biologi, blant annet psykologi og samfunn. Forfatterne kommenterer ikke vårt anliggende, nemlig å peke på at verdens ledende medisinske og vitenskapelige institusjoner nå tar til orde for et mer sammensatt kjønnsbegrep. Vi viste til American Medical Association, American Psychiatric Association, Endocrine Society, tidsskriftet Nature og ledende medisinske eksperter på menneskelig kjønnsutvikling. Leger må ha kjennskap til at dette internasjonalt er en vitenskapelig anerkjent faglig forståelse av kjønn som ikke forkaster kjønn som biologi, uavhengig av hva man måtte mene politisk om saken.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media