Nyansert og kritisk diskusjon om kreft

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jarle Breivik

  Løsningen på kreftgåten

  256 s. Oslo: Pitch forlag, 2022. Pris NOK 399

  ISBN 978-82-8434030-2

  «Kreft forbindes ofte med døden, men handler i aller høyeste grad om livet. Det handler om livets grunnleggende prinsipper, om biologiens fantastiske samspill, om kropp og sjel, om tårer og kjærlighet, om politikk, økonomi og samfunnsutvikling.» Allerede i innledningen peker Jarle Breivik på hvor mangesidet kreftsykdom er, og med det, hvorfor det er så viktig å ha en bok som belyser dette sammensatte temaet. Alle har et forhold til kreft, om det er gjennom noen i nær relasjon som har eller har hatt sykdommen, gjennom arbeid eller gjennom organisasjoner som Kreftforeningen. Breivik tar på seg en stor og viktig oppgave i å formidle kunnskapen vi har om kreft til det brede publikum.

  Gjennom hele boken klarer forfatteren å beskrive og forklare krevende temaer med et lettfattelig språk. Fagterminologien som brukes, blir konsekvent forklart. Breivik benytter anekdoter fra eget liv til å fremheve poengene sine, og illustrasjonene foran hvert kapittel forbereder leseren på hva som kommer senere i kapittelet. Disse virkemidlene oppleves som meningsfulle og vekker interessen for videre lesing.

  Boken løfter diskusjonen om kreft opp på et samfunnsnivå og tar opp mange aspekter som sjelden blir belyst. Breivik våger å være kritisk til hvordan vi snakker om kreft. Han setter spørsmålstegn ved hvordan kreftforskning kan virke som en sak man tilsynelatende ikke kan gi nok penger til, og at kreftforskning i stor grad er finansiert av private investorer. Videre skisserer han hvordan en eventuell løsning som utsetter døden på ubestemt tid, kan utfordre hva det vil si å være et menneske.

  Kreft er et sårt tema for mange. En anekdote i boken viser til hvor vanskelig det er å holde debatten om kreft nøktern uten at sterke følelser dominerer diskusjonen. Forfatteren har selv blitt kritisert som hjerterå og pessimistisk etter å ha skrevet om temaet i The New York Times.

  Jeg er enig med forfatteren i at behovet for folkeopplysning er stort, og Breivik har tatt et stort steg i riktig retning for å løfte problemstillingene rundt kreftgåten opp på et saklig og nøytralt plan. Med Løsningen på kreftgåten har Breivik lagt opp til at vi kan ta diskusjonen videre med nye perspektiver. Dette vil hjelpe oss som samfunn å ta kloke valg i fremtiden.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media