Oppdatert om miljø- og arbeidsmedisin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jens Peter Bonde, Kurt Rasmussen, Torben Sigsgaard, red.

  Miljø- og arbejdsmedicin

  5. utg. 334 s, tab, ill. København: FADL's Forlag, 2022. Pris DKK 500

  ISBN 978-87-94207-04-1

  De danske kollegaene Jens Peter Bonde, Kurt Rasmussen og Torben Sigsgaard har igjen levert ved å komme med den femte utgaven av sin lærebok Miljø- og arbejdsmedicin. Den første utgaven kom i 1998. Utgave 2 og 4 ble anmeldt i Tidsskriftet i henholdsvis 2003 og 2015.

  Som tidligere er det også i den nye utgaven bidrag fra intet mindre enn 26 kompetente forfattere, de fleste danske arbeidsmedisinere, men også noen andre, som f.eks. hudleger, fysiologer og biologer. Boken er bygget over samme lest som tidligere med 25 kapitler. Noen er generelle om risikovurdering og -håndtering, forebygging og toksikologi. Andre er om spesielle påvirkninger i vann og luft, stråling, klima og ulykker, og om diverse sykdommer og plager som kan ses i sammenheng med både miljø- og arbeidsmiljøpåvirkninger. Det er to nye kapitler, et som setter et nyttig perspektiv på internasjonal miljø- og arbeidsmedisin, og et som belyser klima og helse kanskje litt kortfattet.

  For meg gjenspeiler boka i noen grad at det arbeidsmedisinske fagfeltet de siste årene har gått litt forskjellige veier i Danmark og Norge. Der de i Danmark nesten har bygget helt ned det som tidligere ble kalt «bedriftssunhedstjeneste», har vi i Norge fortsatt å satse på bedriftshelsetjenesten som en viktig aktør for forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer og skader. I lys av det savner jeg, for norske lesere, litt mer praktisk stoff om hvordan man skal gå fram i en risikovurdering på en arbeidsplass. Kunne også ønsket litt mer om hvordan man forholder seg til den praktiske forebygging av sykdommer og skader som følge av ulike påvirkninger. I kapittelet om forebygging beskrives ulike virkemidler godt, mens jeg savner litt mer av den grunnleggende teorien knyttet til massestrategi og eller individtilnærming.

  I boka finner man mange av de gode illustrasjonene og figurene fra tidligere utgaver. Nyttige kasuistikker, faktabokser og test-deg-selv-bokser er også beholdt.

  Den femte utgaven av denne boka må fortsatt anses å være et sentralt verk og en solid nordisk kunnskapskilde for arbeids- og miljømedisin. I den grad studenter fortsatt leser lærebøker vil vi fortsette å anbefale den ved NTNU. For alle leger og andre som skal arbeide som spesialister innen arbeid, miljø og helse må den anses som et solid supplement til annen litteratur.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media