Anne Dorthea Bjerkenes Rø

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vår kjære kollega Anne Dorthea Bjerkenes Rø døde uventet, bare 49 år gammel, 9. november 2022.

  Anne Thea ble født 4. mai 1973 og vokste opp i Haugesund med en eldre søster. Hun var blant de første som tok hele studieløpet, inkludert preklinisk praksis, i Trondheim, med embetseksamen i 1999.

  I studietiden var hun aktiv i studentorkesteret Medisinsk Selskabs Orchester, der hun møtte sitt livs store kjærlighet, ektemannen Torstein Baade Rø. Musikk, dansk/latinsk språk, legehumor og tradisjoner ble skapt og videreført til nye generasjoner. Anne Thea sørget for en varm velkomst og et inkluderende studentmiljø. Dette var også en rolle hun fylte i arbeidslivet ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, St. Olavs hospital fra 2002. Som seksjonsleder for legene var hun en faglig sterk støttespiller, engasjert i hele fagområdet, fra kreftdiagnostikk til leveranse av fullblod til luftambulansetjenesten. Hun var med på å skape sosiale tradisjoner, som det årlige lutefisklaget med sanger til lutefiskens pris og små stikk til ikke-lutefiskelskende deltagere.

  I 2017 disputerte hun med avhandlingen Prediction of allergy-related diseases – the prevention of allergy among children in Trondheim (PACT) study. Doktorgradsarbeidet ga kunnskap om nytten av prikktest og s-IgE ved utredning av allergisk sykdom og om mekanismene bak effekt av probiotika ved utvikling av eksem. Hun satte stor pris på forskningsmiljøet ved NTNU og fortsatte som veileder for nye kandidater og med ansvar for undervisningen innen transfusjonsmedisin. Studentene møtte en entusiastisk og forberedt foreleser, som evnet å knytte basalimmunologien opp mot den kliniske hverdagen.

  Anne Thea var tillitsvalgt for Legeforeningen gjennom mange år, sist som medlem av spesialitetskomiteen, som hun ledet gjennom omlegging av regelverket for spesialistutdanningen. Immunologi og transfusjonsmedisin er et lite fagmiljø. Beskjeden om hennes bortgang er blitt tatt svært tungt over hele landet. Hun vil bli husket som en dyktig og hyggelig kollega, og det var et stort tap faglig, men også personlig.

  Hun delte gjerne sine fritidsminner med oss. Turer til hytta eller hverdager med hunden Ramses sto høyest. Brettseiling på Aursunden ved hytta i nærheten av Røros var kanskje et forsøk på å forene den sørvestlandske arven med en ny trøndersk identitet. I hvert fall var det god meditasjon og ro der ute på innsjøen, om ikke alltid så mye vind. Hun tok også dykkersertifikat sammen med familien, med ferietur til Australia som et absolutt høydepunkt i dykkerkarrieren.

  Våre tanker går til de to sønnene Christian og Erlend og ektemannen Torstein. Vi kommer til å savne Anne Thea. Vi takker for alt vi fikk og lyser fred over hennes minne.

  På vegne av Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media