Y.L. Haaskjold og T. Knoop svarer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Takk for interessant spørsmål om bruk av fiskeolje som støttebehandling ved IgA-nefropati. Vi fikk dessverre ikke anledning til å gå inn på alle detaljer rundt behandling av sykdommen i artikkelen (1). Som du skriver, er bruk av fiskeolje som støttebehandling ved IgA-nefropati omstridt. Enkeltstudier har vist effekt på sykdomsprogresjon hos høyrisikopasienter (2), men resultatene er ikke entydige og den daglige dosen med fiskeolje som er rapportert i forskjellige studier er høy (3 til 12 gram/dag) (3). Behandlingen kan derfor bli kostbar for pasientene. De nylig oppdaterte internasjonale behandlingsretningslinjene anbefaler ikke bruk av fiskeolje (4), og vi synes det er en fornuftig tilnærming all den tid evidensen fortsatt er begrenset.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media