Oppdatert dansk lærebok i medisinsk mikrobiologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Niels Høiby, Åse Bengård Andersen, red.

  Klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin

  5. utg. 689 s, tab, ill. København: FADL's Forlag, 2021. Pris DKK 750

  ISBN 978-87-93810-09-9

  Klinisk mikrobiologi & infektionsmedicin er en lærebok i mikrobiologi for studenter innen medisin, odontologi og biologi. Boken er også velegnet for leger og tannleger med særskilt interesse for vert–mikrobe-relasjoner. Omtalen av mikrobiologiske agens og prosedyrer er tett knyttet opp mot klinisk praksis, men boken er likevel ikke egnet som selvstendig lærebok i infeksjonsmedisin.

  De mange og gode bildene, figurene og tabellene er først og fremst laget for å beskrive og forklare mikrobiologiske forhold, og fungerer dermed som komplementerende til framstillinger i infeksjonsmedisinske lærebøker. Kapitlene har gjennomgående gode fakta- og klinikkbokser, og avsluttes med relevante selvtestingsspørsmål.

  Boken gir et godt innblikk i moderne diagnostiske prosedyrer, inkludert bruk av helgenomsekvensering i smittesporing, og den er oppdatert på nye agens fram til og med SARS-CoV-2-utbruddet.

  Bortsett fra et velskrevet kapittel om oral bakteriologi er de fleste kapitlene bygd opp rundt karakteristika ved smittestoffene. Bakteriologikapitlene omhandler generelle temaer som infeksjonshygiene, antibiotikabehandling og særtrekk ved tester, men framstår likevel som mer dyptpløyende og omfattende enn kapitlene som omhandler andre typer smittestoff. Bakteriologikapitlene kunne samtidig tjent på en tettere redigering.

  Samlet sett er Klinisk mikrobiologi & infektionsmedicin en meget god lærebok, men den er trolig for omfattende for norske medisin- og odontologistudenter.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media