Narve Sverre Moe

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vår gode venn, kollega og lærer, professor Narve Sverre Moe, sovnet stille inn i sitt hjem 29. september 2022, 90 år gammel.

  Narve vokste opp i Oslo, der han ble cand.med. i 1957 og dr.med. i 1970 på studier av placenta, utført ved Patologisk-anatomisk laboratorium, Ullevål sykehus. Han ble spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i 1972. Dette året fikk han sammen med Kåre Molne og Arne Christensen professor Skjelderups gullmedalje for et arbeid om østrogenutskillelse ved truende fosterdød, basert på egne undersøkelser.

  Han hadde bred utdannelse innen anestesiologi, kirurgi, radiologi og patologi og arbeidet klinisk i Norge, Danmark og ved det danske undervisningssykehuset i Leopoldville (Kinshasa).

  I 1971 kom Narve fra Oslo kommunale kvinneklinikk til Kvinneklinikken ved Rikshospitalet, som ble hans arbeidsplass inntil pensjonering i 1997. Fra 1973 var han seksjonsoverlege ved fødeseksjonen og senere professor ved Universitetet i Oslo. Av hans vitenskapelige bidrag bør arbeidene om diabetes og graviditet fremheves. Sammen med professor Jak Jervell organiserte han først en sentralisering til Rikshospitalet, så et mønster for overvåkning og forløsning av gravide med diabetes.

  Han var en dyktig kliniker, trygg å arbeide sammen med, slapp oss frem og ble vår viktigste lærer i diagnostisk og operativ fødselshjelp. Han var en rollemodell for hvordan både pasienter, kolleger og annet personell skulle behandles. Den ideelle bakvakt.

  Narve hadde store sosiale evner, betydelig humoristisk sans og et vesen som gjorde at fødeseksjonen var et godt sted å arbeide. Hans kombinasjon av teoretisk kunnskap, grundige forberedelser og praktisk dyktighet gjorde ham til en skattet foreleser, og han var en forbilledlig opponent ved doktordisputaser og som sakkyndig ved pasientskadesaker.

  Han hadde mange venner og et stort faglig nettverk som var nyttig når vi yngre skulle orientere oss om hvor vi kunne søke råd fra andre spesialiteter. Han delte helhjertet av egen kunnskap.

  Det er en glede og et privilegium å ha arbeidet sammen med Narve og ha hatt ham som lærer og venn. Savnet etter ham blir stort. Våre tanker går til hustru Inger, datter Tonje og øvrige familie.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media