Jeg vil på utveksling til Tromsø!

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Med dagens ordning er det ikke mulig å utveksle hele semestre mellom fakultetene i Norge.

  I år har jeg vært på besøk i Tromsø for første gang i mitt voksne liv. Da jeg var der, tenkte jeg: Her kunne jeg studert.

  Jeg er medisinstudent i Oslo. Da jeg skulle bestemme meg for studiested, valgte jeg det eneste stedet jeg kjente godt til. Begrunnelsen min, slik det er for mange, er at man skal studere i seks år. Bommer man på studiested, må man leve med det i mange år.

  Begrensede utvekslingsmuligheter

  Begrensede utvekslingsmuligheter

  Heldigvis kan man søke utveksling til utlandet i løpet av studiet, og forholdsvis store deler av utdanningen kan tas andre steder i Norge, for eksempel i desentraliserte studieforløp. Medisinstudenter i Oslo og Bergen kan ta et emne i valgfri periode på hverandres universiteter (1, 2). Men tilsvarende ordning finnes ikke for de andre fakultetene, og det finnes per i dag ingen ordning for å utveksle hele semestre til andre norske fakultet. Men trenger det egentlig å være slik? Trenger studiestedene i Norge å være så adskilte?

  Men trenger det egentlig å være slik? Trenger studiestedene i Norge å være så adskilte?

  Hvis du ombestemmer deg angående studiested i dag, må du søke om plass gjennom Samordna opptak og søke om godkjenning av dine tidligere tatte emner (3–6). Mitt inntrykk er at studieorganiseringen som oftest er så forskjellig at det ikke lar seg gjøre. Da må du begynne på nytt. Med en utvekslingsordning, derimot, trenger kun pensum i de to semestrene å overlappe. Jeg tror det er mye nytteverdi i å kjenne til forskjellige steder i landet som student, spesielt når man skal søke om LIS1-stillinger om noen år.

  Utveksling mellom Oslo og Bergen

  Utveksling mellom Oslo og Bergen

  I dag kan medisinstudenter i Oslo og Bergen ta et emne i valgfri periode på hverandres universiteter (1, 2). Dette er et tilbud der 15–20 stykker fra hvert universitet kan utveksle i to uker for å ta et emne på det andre studiestedet. Dette er et relativt nylig etablert tilbud og gjelder studenter som tar et temaemne på to uker i valgfri periode – en periode som fakultetet selv bestemmer når er, oftest andre eller tredje året. Vurderingen av emnet gjøres på vertsfakultetet, for eksempel som eksamen.

  Våren 2022 var det 12 stykker som utvekslet fra Oslo til Bergen, mens kun én utvekslet motsatt vei. I 2019 og 2020 var det rundt fem studenter fra hvert fakultet som utvekslet hvert år, mens i 2021 ble ordningen avlyst pga. koronapandemien (Åsmund Skaar, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, personlig meddelelse).

  Utveksling mellom fakultetene har mange fordeler, blant annet muligheten til å utforske en annen del av Helse-Norge og etablere kontakter

  Selv har jeg brukt dette tilbudet og tatt emnet Global Health ved Universitetet i Bergen – et emne som ikke tilbys i Oslo. Slik fikk jeg muligheten til å fordype meg i et tema som jeg senere ønsker å jobbe med i legelivet. Utveksling mellom fakultetene har mange fordeler, blant annet muligheten til å utforske en annen del av Helse-Norge, etablere kontakter og erfare hvordan andre medisinstudier i Norge strukturerer sine utdanningsløp og hva man kan ta med tilbake til eget fakultet. Ikke minst vil jeg nevne at det er gøy, og jeg er sikker på at mange medisinstudenter tenker det samme. Utvider man ordningen til å gjelde hele semestre, tror jeg at mange kommer til å søke.

  Norsk medisinstudentforening vedtok i 2022 at vi ønsker en nasjonal utvekslingsordning der studenter kan utveksle i løpet av studiet til andre studiesteder i Norge, for eksempel som semesterutveksling eller valgfagsperioder (7). To uker er en bra start, men Norsk medisinstudentforening håper også på mer. Jeg håper at fakultetene utvikler et slikt tilbud. La meg dra på utveksling til Tromsø!

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media