Studenter for kloke valg

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I september deltok 12 engasjerte medisin- og ernæringsstudenter på første samling på det nye nasjonale programmet Studenter for kloke valg i Legenes hus.

  SAMLET I LEGENES HUS: Det var god stemning under første samling i Studenter for kloke valg. Foto: Tor Martin Nilsen…
  SAMLET I LEGENES HUS: Det var god stemning under første samling i Studenter for kloke valg. Foto: Tor Martin Nilsen/Legeforeningen

  Det er Gjør kloke valg, Legeforeningens kampanje mot medisinsk overaktivitet, og Senter for bærekraftig helseutdanning ved Universitet i Oslo som står bak Studenter for kloke valg. Medisinsk overaktivitet innebærer at pasienter utsettes for undersøkelser og behandling som de ikke har nytte av og som i verste fall kan skade dem.

  Stefán Hjörleifsson, leder av styringsgruppen for Gjør kloke valg, er glad for å ha fått på plass studentene til programmets første «kull».

  – Overaktivitet er et stort problem i helsevesenet. Bevisstheten om dette temaet er økende, og fremtidens helsearbeidere må bli flinkere til å unngå overdiagnostikk og overbehandling. Derfor har Gjør kloke valg og Senter for bærekraftig helseutdanning lansert Studenter for kloke valg. Programmet er lagt opp til å gjennomføres parallelt med studiene, sier Hjörleifsson.

  Truer bærekraften

  Truer bærekraften

  Under samlingen fikk studentene besøk av president Anne-Karin Rime. Blant temaene presidenten tok opp var skadene pasienter kan påføres ved invasiv utredning av usikre funn ved avanserte bildeundersøkelser. I tillegg diskuterte de hvordan økende etterspørsel av unødvendige helsetjenester truer bærekraften i det offentlige helsevesenet.

  – Jeg er strålende fornøyd med kullet som utgjør våre første Studenter for kloke valg-klasse. De viser stor interesse for å motvirke medisinsk overaktivitet og jobbe for en bærekraftig helsetjeneste. Halvparten av studentene har i tillegg bidratt til å utvikle programmet som de nå selv skal delta i. Det understreker at vi har med gode lederemner å gjøre. Presidentens besøk ga studentene en ytterligere bekreftelse på hvor viktig vi mener dette studieopplegget er. Det skal bli spennende å følge det første kullet fremover, sier Hjörleifsson.

  15 måneder

  15 måneder

  De 12 studentene som deltar i det nasjonale programmet består av medisinstudenter fra de fire lærestedene for medisin i Norge, samt studenter i klinisk ernæring ved de tre lærestedene som tilbyr dette studiet.

  – Programmet går over 15 måneder og består av en fellesdel og et individuelt prosjekt. Fellesdelen innebærer deltakelse på den årlige Gjør kloke valg-konferansen og flere digitale og fysiske samlinger for alle studentene på hvert «kull». Det individuelle prosjektet vil handle om et konkret tema knyttet til medisinsk overaktivitet. Jeg er spent på hvilke temaer studentene velger, men regner nesten med at noen setter søkelys på forskriving av medikamenter til barn eller bruken av laboratorietjenester og radiologi, avslutter Stefán Hjörleifsson.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media