Sigurd Kulseng-Hanssen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vår gode venn og kollega Sigurd Kulseng-Hanssen døde 6. september 2022, 78 år gammel, etter flere års sykdom.

  Sigurd studerte medisin i Groningen, ble cand.med. i 1967 og spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp i 1978. Etter fem år som reservelege ved Ullevål og Aker sykehus, kom han som overlege til Bærum sykehus i 1983, hans arbeidssted inntil pensjonering. Doktoravhandlingen i 1988 handlet om uretrafysiologi. I perioden 1993–2004 var han avdelingsoverlege, deretter igjen overlege.

  Sigurd var som type og leder en entreprenør. Han innførte nye metoder og effektiviseringsforbedringer i det daglige arbeidet ved Bærum sykehus, og særlig innen det som ble hans faglige hovedinnsats, behandlingen av kvinner med urinlekkasje. Han ble en drivkraft i å innføre en minimal invasiv kirurgisk teknikk, opprinnelig utviklet i Sverige, og som han bidro til å lære bort også til kolleger ved andre avdelinger. Like viktig som å beherske en kirurgisk teknikk, er det å kartlegge resultatene av behandlingen, både ved objektive mål og ved kvinnens egenrapportering. I 1998 tok han derfor initiativ til å opprette et kvalitetsregister, Norsk kvinnelig inkontinensregister, som etter år med systematisk og tålmodig arbeid oppnådde oppslutning fra samtlige norske offentlige gynekologiske avdelinger.

  Bærum sykehus la forholdene godt til rette for hans arbeid. Sigurd var flink til å skaffe arbeidsrom, knytte kontakter, nasjonalt og internasjonalt, og han var en pådriver for at yngre kolleger skulle kunne bruke registeret. Det har gitt opphav til viktige kvalitetsforbedringsprosjekter, vitenskapelige artikler og doktorgradsarbeider. Hans siste vitenskapelige artikkel med data fra registeret ble publisert i fjor. Registeret er i dag et høyt rangert nasjonalt kvalitetsregister.

  Sigurd var åpen for andres kunnskap og erfaring og likte godt diskusjoner. Om vi var enige eller uenige, langsint var han ikke.

  Men han var så mye annet enn en dedikert kollega. Sigurd var en ivrig friluftsmann, konkurranseseiler, rype- og villsvinjeger, og han elsket opera. Han formidlet glede ved det han gjorde.

  Våre tanker går til dem som sto ham nærmest, hans livsledsager gjennom 50 år, Elisabeth, barn og barnebarn.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media