Ole Gunnar Rysstad

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Avdelingssjef Ole Gunnar Rysstad døde uventet 30. mai 2022. Han ble født i 1958 og vokste opp i Lillesand, men tilknytningen til kystbyen var ikke så sterk. Røttene var i Setesdal, der han etter hvert overtok den gilde slektsgården Heimigard Rysstad, hvor to av bygningene er fra før svartedauden.

  Ole studerte medisin ved Universitetet i Tromsø. Han hadde turnustjeneste i Hammerfest og ble værende ved medisinsk avdeling der, stiftet familie og fikk tre barn.

  I 1992 kom han tilbake til Sørlandet og sykehuset i Kristiansand. Han ble spesialist i lungemedisin, men infeksjonsmedisin ble hans fagområde. Han var lojal mot sine pasienter. Mange infeksjonspasienter tilhører marginaliserte grupper, slik som stoffmisbrukerne. Ole tålte ikke ringeakt for de svake. Særlig var han opptatt av hivpasienter, som han var en varm forsvarer for. Han var nytenkende og utviklet en vellykket brukerstyrt poliklinikk for hivpasientene. Senere utvidet han ideen til å omfatte pasientene med kronisk utmattelsessyndrom (ME). Disse to pasientgruppene fikk sin stemme – opplevelsen av sykdommen fra pasientens ståsted – presentert i hver sin bok som Ole tok initiativ til.

  Interessefeltet var bredt og Ole kjente mange mennesker fra ulike miljøer og steder. I Hammerfest ble han nær venn med kunstfotograf Kåre Kivijärvi, hvis kunst Ole senere ble en viktig formidler av. Han utviklet samarbeid med tuberkulosemiljøet i Arkhangelsk, besøkte byen en rekke ganger og tok gjerne med seg unge kolleger fra avdelingen. Ole kunne tuberkulosens historie og skulle i disse dager hatt førsnakk med teatersjefen på Kilden før forestillingen «Anne» av Paal-Helge Haugen.

  Han var leder for Medisinsk avdeling fra 2005 og var en av de sterkeste lederne ved Sørlandet sykehus. Ole var frittalende og sto for sine meninger om det var populært eller ikke. Han var beslutningsdyktig og hadde en direkte og ubyråkratisk lederstil. Medisinsk avdeling skulle være en læringsarena, og Ole tok seg spesielt av de unge legene. Han så de andre profesjonene og var opptatt av å bygge gode team, der legene, pleietjenesten og kontortjenesten jobbet sammen rundt pasienten.

  Ole gikk bort så altfor tidlig. Birgit har mistet sin mann, Lars, Siri og Bjørn sin far og Maria og Thomas sin bonusfar. Vi har mistet en venn og kollega som vi alltid vil huske som en uredd mann som holdt fast ved sine idealer og som alltid sto på sine pasientenes side.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media