Traneksamsyre for å forebygge blødning ved kirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bruk av traneksamsyre ved ikke-kardial kirurgi gir lavere risiko for blødning, men kanskje noe økt risiko for trombose.

  Modell av traneksamsyremolekyl. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB
  Modell av traneksamsyremolekyl. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB

  Traneksamsyre hemmer fibrinolyse. Tidligere studier har vist at traneksamsyre reduserer blødning ved keisersnitt og hjertekirurgi. En studie som nylig er publisert i The New England Journal of Medicine, har undersøkt om profylaktisk bruk av traneksamsyre reduserer blødning også ved ikke-kardial kirurgi uten å øke risikoen for trombotiske hendelser (1).

  I studien ble rundt 9 500 pasienter randomisert til 1 g traneksamsyre eller placebo like før og etter kirurgi. Forekomsten av livstruende blødning, stor blødning eller blødning i et kritisk organ innen 30 dager var lavest i gruppen som fikk traneksamsyre (9,1 % vs. 11,7 %, p < 0,001). Hjerteinfarkt, hjerneinfarkt, trombose i perifere arterier eller symptomatisk proksimal venøs tromboembolisme oppsto hos hhv. 14,2 % og 13,9 % (p = 0,04).

  – Denne viktige studien bekrefter resultatene i store studier om effekt og sikkerhet ved bruk av traneksamsyre ved hjernekirurgi, traumer og keisersnitt, sier Per Morten Sandset, som er professor ved Universitetet i Oslo og medlem av forskergruppen for hemostase- og tromboseforskning ved Oslo universitetssykehus.

  – Resultatene må tas med når retningslinjene for perioperativ behandling skal revideres, sier Sandset.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media