Står stort sett støtt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Niels Gunnar Juel

  Plager i bekken og hofter

  En guide til diagnostikk og behandling. 239 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2021. Pris NOK 379

  ISBN 978-82-450-2468-5

  Denne læreboka henvender seg til leger og andre helsearbeidere som arbeider med plager i bekken og hofter. Innholdsfortegnelsen er oversiktlig og det er referanser etter hvert kapittel. Funksjonell anatomi og biomekanikk omtales først, så de spesifikke diagnosene relatert til ledd, muskler og sener, svangerskap, tilstander hos barn samt sjeldnere tilstander. Så tar forfatteren for seg diagnostikk og klinisk undersøkelse, bildediagnostikk og behandling. Til slutt omtales bakgrunnskunnskap om forekomst, sykemeldinger og naturlige forløp av tilstandene. Språket er klart og boka har oversiktlig layout med gode illustrasjoner. Det medfølger QR-kode for tilgang til små videoforedrag og løsninger på kasuistikker. Ved innlogging på mobiltelefon var det imidlertid vanskelig å bla gjennom kasuistikkene og en av videoene fungerte ikke.

  Forfatteren er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, og underviser legestudenter. Boka er preget av hans praksis ved et spesialistsykehus. Den er grundig i omtalen av diagnostikk og klinisk undersøkelsesteknikk. Forfatteren benytter metaanalyser for å begrunne behandlingsforslag, og det er lett å være enig med forfatteren i mye. Ved mange kroniske smertetilstander i muskler og skjelett er det liten dokumentasjon på at omfattende behandling er bedre enn diagnostisk avklaring, informasjon og en vente-og-se-tilnærming. Kirurgi hjelper kun ved noen få definerte tilstander.

  Som ortoped stusset jeg imidlertid ved noe av det som står om barnehoftelidelser og om proteseopererte. Under omtalen av epifysiolyse i hoften oppgis debutalder å være den samme som ved Calvé-Legg-Perthes sykdom (3–12 år), mens det riktige er 8–17 år. Det står heller ikke noe om den dårlige prognosen ved forsinket behandling av epifysiolyse.

  Et videoforedrag gir også inntrykk av at det går dårlig med opptil 50 % av artrosepasientene som opereres med hofteprotese . Det opereres nå 10 000 nye hofteproteser hvert år i Norge og bare 5 % blir operert på nytt i løpet av 10 år. Ni av ti pasienter er fornøyde med smertelindring og funksjon.

  Ideelt sett kunne jeg ønske meg en tverrfaglig bok der fastleger, fysioterapeuter, ortopeder, fysikalskmedisinere, smertespesialister, revmatologer, røntgenleger og nevrologer kunne bidra. Dette sagt, forfatteren skal berømmes for et solid stykke arbeid og boken anbefales til helsepersonell som jobber med lidelser i hofte- og bekkenregionen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media